Одељење за урбанистичко-грађевинске и имовинско-правне послове
Портал за е-регистрацију

Систем за подношење електронских пријава

Трошковник општинских административних такси за захтеве обједињене процедуре ( .pdf )

Трошковник републичких административних такси за захтеве обједињене процедуре ( .pdf )


Корисничко упутство и презентација за администраторе

Корисничко упутство ( .pdf )

Презентација ( .pptx )


Обједињена процедура 2016

Локацијски услови

Грађевинске дозволе

Решења по члану 141 и 142 Закона о планирању и изградњи

Решења по члану 145 Закона о планирању и изградњи

Употребне дозволе

Пријава радова


ОДЛУКА О ПРОГРАМУ ПОПИСА НЕЗАКОНИТО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА КОЈИ САДРЖИ ЗОНЕ И ДИНАМИКУ ВРШЕЊА ПОПИСА ПО ЗОНАМА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ ВРШАЦ

ОДЛУКА О ПРОГРАМУ ПОПИСА НЕЗАКОНИТО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА КОЈИ САДРЖИ ЗОНЕ И ДИНАМИКУ ВРШЕЊА ПОПИСА ПО ЗОНАМА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ ВРШАЦ ( .pdf )


Обједињена процедура 2015

Локацијски услови

Грађевинске дозволе

Решења по члану 141 и 142 Закона о планирању и изградњи

Решења по члану 145 Закона о планирању и изградњи

Употребне дозволе

Пријава радова


Обрасци ван обједињене процедуре

Информација о локацији ( .doc )

Одређивање земљишта за редовну употребу чл.70 ( .doc )

Етажна деоба ( .doc )

Раскопавање ( .doc )

Захтев рушење - уклањање објеката ( .doc )

Потврђивање УП - парцелација и препарцелација чл.65 ( .doc )


Ценовник стварних трошкова за издавање тражених услова

Ценовник услуга ЈВП-а ( .pdf )

ЕлектроВојводина Нови Сад ( .pdf )

ЈКП 2 Октобар Вршац ( .pdf )

ЈП Србијагас Нови Сад, РЈ Дистрибуција Панчево ( .zip )

Републички геодетски Завод - Служба за катастар непокретности Вршац ( .pdf )

Телеком Србија ( .zip )

Завод за заштиту споменика Панчево ( .pdf )
  • informator
  • banner_prenos
  • E uprava
  • Objedinjena procedura
  • FFS
  • banner_Uvid