Одељење за урбанистичко-грађевинске и имовинско-правне послове
Годишњи План инспекцијског надзора за 2017. годину

Портал за е-регистрацију

Е-маил за озакоњење: ozakonjenje@vrsac.org.rs

Систем за подношење електронских пријава

Трошковник градских административних такси за захтеве обједињене процедуре

Трошковник републичких административних такси за захтеве обједињене процедуре


Корисничко упутство и презентација за администраторе

Корисничко упутство

Презентација


Обнова након елементарних непогода


Обједињена процедура 2019

Локацијски услови

Грађевинске дозволе

Решења по члану 141 и 142 Закона о планирању и изградњи

Решења по члану 145 Закона о планирању и изградњи

Употребне дозволе

Пријава радова


Обједињена процедура 2018

Локацијски услови

Грађевинске дозволе

Решења по члану 141 и 142 Закона о планирању и изградњи

Решења по члану 145 Закона о планирању и изградњи

Употребне дозволе

Пријава радова


Обједињена процедура 2017

Локацијски услови

Грађевинске дозволе

Решења по члану 141 и 142 Закона о планирању и изградњи

Решења по члану 145 Закона о планирању и изградњи

Употребне дозволе

Пријава радова


Обједињена процедура 2016

Локацијски услови

Грађевинске дозволе

Решења по члану 141 и 142 Закона о планирању и изградњи

Решења по члану 145 Закона о планирању и изградњи

Употребне дозволе

Пријава радова


ОДЛУКА О ПРОГРАМУ ПОПИСА НЕЗАКОНИТО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА КОЈИ САДРЖИ ЗОНЕ И ДИНАМИКУ ВРШЕЊА ПОПИСА ПО ЗОНАМА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ ВРШАЦ

ОДЛУКА О ПРОГРАМУ ПОПИСА НЕЗАКОНИТО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА КОЈИ САДРЖИ ЗОНЕ И ДИНАМИКУ ВРШЕЊА ПОПИСА ПО ЗОНАМА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ ВРШАЦ


Обједињена процедура 2015

Локацијски услови

Грађевинске дозволе

Решења по члану 141 и 142 Закона о планирању и изградњи

Решења по члану 145 Закона о планирању и изградњи

Употребне дозволе

Пријава радова


Обрасци ван обједињене процедуре

Информација о локацији

Одређивање земљишта за редовну употребу чл.70

Етажна деоба

Раскопавање

Захтев рушење - уклањање објеката

Потврђивање УП - парцелација и препарцелација чл.65

Потврђивање УП - чл.63

Мишљења о просторним и урбанистичким плановима

Покретање поступка за израду урбанистичког плана

Исправка међне линије

Захтев за препис акта


Ценовник стварних трошкова за издавање тражених услова

Ценовник услуга ЈВП-а

ЕлектроВојводина Нови Сад

ЈКП 2 Октобар Вршац

ЈП Србијагас Нови Сад, РЈ Дистрибуција Панчево

Републички геодетски Завод - Служба за катастар непокретности Вршац

Телеком Србија

Завод за заштиту споменика Панчево
 • komasacijaCI.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Регистрација стамбених заједница
 • Регистрација стамбених заједница
 • Objedinjena procedura
 • FFS
 • banner_Uvid
 • LAP