četvrtak, 18. april 2019.
Obaveštenje o Odluci o rešavanju stambenih potreba izbeglica sa listom korisnika rangiranih prema redu prvenstva na osnovu broja osvojenih bodova.
Obaveštenje o  Odluci o rešavanju stambenih potreba izbeglica sa listom korisnika rangiranih prema redu prvenstva na osnovu broja osvojenih bodova.

Na osnovu člana 16. stav 9. Pravilnika o uslovima i merilima za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica davanjem stambenih jedinica u zakup na odredjeno vreme sa mogućnošću kupovine, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika, broj 110-14/2017-I-01 od 05.12.2018. godine, a u vezi sa Ugovorom o načinu sprovodjenja stambene izgradnje u okviru Regionalnog stambenog programa – Stambeni program u Republici Srbiji, Potprojekat 7, zaključenog izmedju Komesarijata za izbeglice i migracije, Jedinice za upravljanje projektima u javnom sektoru d.o.o. Beograd i grada Vršca, Komisija za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica davanjem u zakup 40 stambenih jedinica sa mogućnošću kupovine

OBAVEŠTAVA

Podnosioce prijava na Javni poziv za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica davanjem u zakup 40 stambenih jedinica sa mogućnošću kupovine na teritoriji grada Vršca da će Odluka o rešavanju stambenih potreba izbeglica sa listom korisnika rangiranih prema redu prvenstva na osnovu ispunjenosti uslova i broja osvojenih bodova biti objavljena 22. 04. 2019. godine na oglasnoj tabli grada Vršca i mesnih zajednica grada Vršca, oglasnoj tabli Komesarijata za izbeglice i migracije i na internet prezentaciji grada Vršca www.vrsac.org.rs i Komesarijata za izbeglice i migracije www.kirs.gov.rs

Ostavite svoj komentar:
Ime:
Email:
Komentar:
Upišite brojeve::
  • informator
  • banner_prenos
  • Registracija stambenih zajednica
  • Registracija stambenih zajednica
  • E uprava
  • Objedinjena procedura
  • FFS
  • banner_Uvid
  • LAP