petak, 31. maj 2019.
Odluka o izmeni odluke br. 01-6-29/2018-4
 Odluka o izmeni odluke br. 01-6-29/2018-4

JKP DRUGI-OKTOBAR VRŠAC

NADZORNI ODBOR

Broj: 01-6-11/2019-3

Datum: 25.04.2019. V r š a c

 

Na osnovu člana 49. stav 1. tačka 10. Statuta JKP Drugi-oktobar Vršac br. 01-6-30/2018-6 od 19.12.2018. godine i člana 27. Poslovnika o radu, Nadzorni odbor je na sednici gore održanoj dana doneo sledeću:

ODLUKU

o izmeni odluke br. 01-6-29/2018-4 od 11.12.2018. godine


Član 1.

 

Tačka 1. Odluke br. 01-6-29/2018-4 od 11.12.2018. godine, menja se i glasi:

 

1. USVAJA SE sledeći Cenovnik preuzimanja sporednih proizvoda životinjskog porekla

 

u prilogu tekst olduke

Prilozi:

Ostavite svoj komentar:
Ime:
Email:
Komentar:
Upišite brojeve::
  • komasacijaLAT.jpg
  • informator
  • banner_prenos
  • E uprava
  • Registracija stambenih zajednica
  • Registracija stambenih zajednica
  • Objedinjena procedura
  • FFS
  • banner_Uvid
  • LAP