петак, 21. јун 2019.
ОБАВЕШТЕЊЕ о подношењу годишњих програма спортских организација којима се задовољавају потребе и интереси грађана Града Вршца у области спорта за 2020. годину
ОБАВЕШТЕЊЕ о подношењу годишњих програма спортских организација којима се задовољавају потребе и интереси грађана Града Вршца у области спорта за 2020. годину

На основу члана 117 и 138. став 5. Закона о спорту („Сл. гласник Републике Србије", број 10/16) и члана 21 Правилника о одобравању и финансирању програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и интереси грађана Града Вршца у области спорта („Службени лист Града Вршца", број 07/2018), Град Вршац упућује

ОБАВЕШТЕЊЕ

о подношењу годишњих програма спортских организација којима се задовољавају потребе и интереси грађана Града Вршца у области спорта за 2020. годину

 

Обавештавају се спортске организације са терторије града Вршца да до 10.07.2019. године, доставе своје годишње програме којима се задовољавају потребе и интереси грађана Града Вршца у области спорта за 2020. годину.

Овлашћени подносиоци програма су: - Спортски савез Града Вршца - предлог свог годишњег програма и - Спортски савез Града Вршца - предлог годишњег програма организација у области спорта са седиштем на тероторији Града Вршца.

Подносилац предлога годишњег програма је обавезан да достави следећу документацију: 1. пропратно писмо у коме су наведене најосновније информације о организацији и предложеном годишњем програму (назив, време трајања, финансијски износ тражених средстава) које је потписало лице овлашћено за заступање организације, 2. предлог годишњег програма поднет на утврђеном апликационом формулару - Образац 1, читко попуњен, језиком и писмом у службеној употреби и 3. изјаву о партнерству уколико постоји таква врста сарадње, на утврђеном апликационом формулару - Образац 7 ( Изјава о партнерству треба бити потписана и достављена уз апликациони формулар за све кључне партнере на годишњем програму)

Спортском савезу Града Вршца и организацијама у области спорта са седиштем на територији Града Вршца, могу да се доделе средства из буџета Града Вршца, на основу годишњег програма, под условом да испуњава услове, односно критеријуме предвиђене Правилником о одобравању и финансирању програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и интереси грађана Града Вршца у области спорта („Службени лист Града Вршца", број 07/2018).

Додатне информације се могу добити путем телефона 063 255 589 или слањем електронске поште на sportvrsac@gmail.com

 

Град Вршац

Градоначелник

Драгана Митровић

 

Прилози:

Оставите свој коментар:
Име:
И-мејл:
Коментар:
Упишите бројеве:
 • banner-eVrtic.jpg
 • banner-Covid19.jpg
 • banner_Uvid
 • Подршка социјалној инклузији Рома у Вршцу
 • komasacijaCI.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Регистрација стамбених заједница
 • Регистрација стамбених заједница
 • Objedinjena procedura
 • LAP