sreda, 28. avgust 2019.
DNEVNI RED XXXVIII SEDNICE SKUPŠTINE GRADA VRŠCA
DNEVNI RED XXXVIII SEDNICE SKUPŠTINE GRADA VRŠCA

Republika Srbija

GRAD VRŠAC

SKUPŠTINA GRADA

PREDSEDNIK

Broj:06.1- 08/2019-II-01

Datum: 26. avgust 2019. godine

Vršac, Trg pobede 1

Na osnovu člana 42. stav 1. Statuta Grada Vršca ( „Službeni list Grada Vršca“, br.1/2019) i člana 89. stav 2. Poslovnika o radu Skupštine Grada Vršca („Službeni list Grada Vršca “, br. 5/2019),

S A Z I V A M

XXXVIII SEDNICU SKUPŠTINE GRADA VRŠCA

sednica će se održati 2. septembra 2019.godine, u Velikoj sali

Skupštine Grada, sa početkom u 9,00 časova

D N E V N I R E D

1. Donošenje Odluke o izradi izmene Plana generalne regulacije Vršca celina 1 za blokove br. 1-133.

2. Donošenje Odluke o izradi izmene Generalnog urbanističkog plana Vršca za prostor Trga Zelena pijaca

3. Donošenje Odluke o izmeni Generalnog urbanističkog plana za prostor bivše kasarne

4. Donošenje Odluke o otudjenju nepokretnosti iz javne svojine Grada Vršca poslovnog prostora – lokala br.1 u Vršcu u ul. Nikole Tesle br.1

5. Donošenje Odluke o uspostavljanju prava službenosti na nepokretnostima u javnoj svojini Grada Vršca katastarskim parcelama broj 9860 i 9855 KO Vršac u korist investitora EPS Distribucija DOO Beograd ogranak Elektrodistribucija Pančevo.

6. Donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora DOO „Helvecija“ o pokretanju postupka ponovne prodaje nepokretne i pokretne imovine.

7. Donošenje Rešenja o imenovanju članova Upravnog i Nadzornog odbora Apoteke Vršac.

8. Donošenje Rešenja o imenovanju članova Upravnog i Nadzornog odbora Doma zdravlja Vršac.

9. Donošenje Rešenja o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Gradskog muzeja Vršac.

10. Donošenje Rešenja o izmeni Rešenja o imenovanju Koordinacionog odbora za nadzor nad prikupljanjem i korišćenjem sredstava opštinskog samodoprinosa za izgradnju kanalizacije

11. Razmatranje Izveštaja Koordinacionog odbora za praćenje samodoprinosa za izgradnju fekalne kanalizacije u Vršcu o ostvarenim i isplaćenim sredstvima samodoprinosa za izgradnju fekalne kanalizacije u Vršcu za period 01.01.-31.12.2018.godine.

Napomena: Materijal za tačke 10. i 11. biće dostavljen naknadno.

U slučaju sprečenosti da prisustvujete ovoj sednici, potrebno je da obavestite sekretara Skupštine Grada na telefon: 835-667.

PREDSEDNIK

SKUPŠTINE GRADA

Nenad Baroš, s.r.


Prilozi:

Ostavite svoj komentar:
Ime:
Email:
Komentar:
Upišite brojeve::
 • banner-eVrtic.jpg
 • banner-Covid19.jpg
 • banner_Uvid
 • Podrška socijalnoj inkluziji Roma u Vršcu
 • komasacijaLAT.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Registracija stambenih zajednica
 • Registracija stambenih zajednica
 • Objedinjena procedura
 • LAP