ponedeljak, 20. septembar 2021.
DNEVNI RED XII SEDNICE SKUPŠTINE GRADA VRŠCA
DNEVNI RED XII SEDNICE SKUPŠTINE GRADA VRŠCA

 

Republika Srbija

 

GRAD VRŠAC

SKUPŠTINA GRADA

P R E D S E D N I K

Broj: 06.1-08/2021-II-01

Datum:17.09.2021.godine

Vršac, Trg pobede 1

Telefon 013/835-667

 

Na osnovu člana 42. Statuta Grada Vršca («Službeni list Grada Vršca», broj 1/2019) i člana 96. Poslovnika o radu Skupštine Grada Vršca («Službeni list Grada Vršca», broj 5/2019),

 

S A Z I V A M

XII SEDNICU SKUPŠTINE GRADA VRŠCA, KOJA ĆE SE ODRŽATI

24.09.2021. GODINE, U VELIKOJ SALI SKUPŠTINE GRADA

sa početkom u 9,00 časova

 

1. Donošenje Odluke o usvajanju Plana detaljne regulacije za DV 110KV br.151/3 TS Alibunar-TS Vršac 1, rekonstrukcija od TS Alibunar do stuba br.154 3A za Grad Vršac.

2. Donošenje Odluke o ustanovljavanju prava službenosti na katastarskoj parceli broj 9951 KO Vršac u korist Elektrodistribucije Srbije DOO Beograd, ogranak „Elektrodistribucija Pančevo“.

3. Donošenje Odluke o ustanovljavanju prava službenosti na katastarskim parcelama broj 1129, 1200 i 1564 KO Uljma u korist Elektrodistribucije Srbije DOO Beograd, ogranak „Elektrodistribucija Pančevo“.

4. Donošenje Odluke o pokretanju postupka pribavljanja u javnu svojinu Grada Vršca ostalog gradjevinskog zemljišta-kat.parc.153/2 KO Vršac putem razmene neposrednom pogodbom.

5. Donošenje Odluke o pokretanju postupka pribavljanja u javnu svojinu Grada Vršca dela zemljišta i objekta u Vršcu, ulica Dvorska broj 11, bez naknade.

6. Donošenje Odluke o pokretanju postupka za pribavljanje jednosobnog stana u Vršcu u ul. Andje Ranković 12v/3 u javnu svojinu Grada Vršca bez naknade.

7. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Vršca, Autonomnoj Pokrajini Vojvodini – za potrebe škole za osnovno i srednje obrazovanje „Jelena Varjaški“ u Vršcu.

8. Donošenje Odluke o izmeni Odluke o obrazovanju Lokalnog koordinacionog tela za socijalno uključivanje Roma i Romkinja.

9. Donošenje Odluke o izmeni Odluke o obrazovanju mobilne jedinice za socijalno uključivanje Roma i Romkinja.

10. Donošenje Odluke o izgradnji, postavljanju i održavanju spomenika, spomen obeležje, spomen – ploča i skulpturalnih dela na teritoriji grada Vršca.

11. Donošenje Rešenja o izmeni Rešenja o osnivanju Komisije za kadrovska i administrativna pitanja Skupštine Grada Vršca.

12. Donošenje Rešenja o izmeni Rešenja o osnivanju Komisije za statutarna pitanja, organizaciju i normativna akta Skupštine Grada Vršca.

13. Razmatarnje i donošenje Programa kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji grada Vršca za 2021 godinu.

14. Razmatranje Informacije o stepenu uskladjenosti planiranih i realizovanih aktivnosti JKP „Drugi oktobar“ za period od 01.01.2021. do 30.06.2021. godine.

15. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Javnog komunalnog preduzeća „Drugi-oktobar“ Vršac za 2020.godinu.

 

 

Napomena: Materijal za tačke 14. Razmatranje Informacije o stepenu uskladjenosti planiranih i realizovanih aktivnosti JKP „Drugi oktobar“ za period od 01.01.2021. do 30.06.2021. godine i 15. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Javnog komunalnog preduzeća „Drugi-oktobar“ Vršac za 2020.godinu, biće dostavljen naknadno.

 

 

 

PREDSEDNIK

SKUPŠTINE GRADA

dr Predrag Mijatović, s.r.


Prilozi:

Ostavite svoj komentar:
Ime:
Email:
Komentar:
Upišite brojeve::
 • Interesovanje za vakcinu
 • banner-eVrtic.jpg
 • Uzmi racun i pobedi
 • Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде
 • banner-Covid19.jpg
 • banner_Uvid
 • Podrška socijalnoj inkluziji Roma u Vršcu
 • komasacijaLAT.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Registracija stambenih zajednica
 • Registracija stambenih zajednica
 • Objedinjena procedura
 • LAP