петак, 19. новембар 2021.
ДНЕВНИ РЕД XIII СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА
ДНЕВНИ РЕД XIII СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА

Република Србија

ГРАД ВРШАЦ

СКУПШТИНА ГРАДА

П Р Е Д С Е Д Н И К

Број: 06.1-09/2021-II-01

Датум:18.11.2021.године

Вршац, Трг победе 1

Телефон 013/835-667

 

На основу члана 42. Статута Града Вршца („Службени лист Града Вршца“, број 1/2019) и члана 96. Пословника о раду Скупштине Града Вршца („Службени лист Града Вршца“, број 5/2019),

 

С А З И В А М

XIII СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА, KOJA ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ

25.11.2021. ГОДИНЕ, У ВЕЛИКОЈ САЛИ СКУПШТИНЕ ГРАДА

са почетком у 9,00 часова

 

1. Разматрање Консолидованог извештаја о извршењу Одлуке о буџету Града Вршца за период 01.01.2021. – 30.09.2021. године.

2. Доношење Одлуке о другом ребалансу буџета Града Вршца за 2021. годину.

3. Доношење Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2022. годину на територији града Вршца.

4. Разматрање Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности ЈКП „Други октобар“ за период од 01.01.2021. до 30.09.2021. године.

5. Разматрање Извештаја о раду Предшколске установе „Чаролија“ Вршац за радну 2020/2021. годину.

6. Разматрање Годишњег плана рада за радну 2021/2022. годину Предшколске установе „Чаролија“ Вршац.

7. Доношење Одлуке о измени и допунама Одлуке о одржавању и заштити јавних зелених површина.

8. Доношење Одлуке о покретању поступка отуђења катастарске парцеле број 1369/5 КО Брзеће из јавне својне Града Вршца непосредном погодбом.

9. Доношење Одлуке о прибављању у јавну својину Града Вршца катастарске парцеле бр. 153/2 КО Вршац путем размене непосредном погодбом.

10. Доношење Одлуке о покретању поступка прибављања права службености колског пролаза на катастарској парцели број 4 КО Гудурица у корист катастарске парцеле број 3 КО Гудурица.

11. Доношење Одлуке о усвајању измене Плана детаљне регулације централне зоне Вршца за простор паркинга у Стеријиној улици у Вршцу.

12. Доношење Одлуке о оснивању Градског савета родитеља Града Вршца.

13. Доношење Решења о изменама Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Јован Стерија Поповић“ у Вршцу.

 

Напомена: Материјал за тачке 1 и 2 биће достављен накнадно на CD-у.

 

 

ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ ГРАДА

др Предраг Мијатовић, с.р.

Оставите свој коментар:
Име:
И-мејл:
Коментар:
Упишите бројеве:
 • egradjanin
 • Interesovanje za vakcinu
 • banner-eVrtic.jpg
 • Uzmi racun i pobedi
 • Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде
 • banner-Covid19.jpg
 • banner_Uvid
 • Подршка социјалној инклузији Рома у Вршцу
 • komasacijaCI.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Регистрација стамбених заједница
 • Регистрација стамбених заједница
 • Objedinjena procedura
 • LAP