utorak, 12. jul 2022.
O G L A S radi otudjenja nepokretnosti iz javne svojine Grada Vršca postupkom javnog nadmetanja
 O G L A S radi otudjenja nepokretnosti iz javne svojine Grada Vršca postupkom javnog nadmetanja

Raspisuje se Oglas radi otudjenja iz javne svojine Grada Vršca sledećih nepokretnosti:

 

a ) Nepokretnosti u javnoj svojini Grada Vršca, potes/ulica Beogradski put, sa obimom udela 1/1, na katastarskoj parceli broj 8805/2 KO Vršac, ukupne površine 6811 m2, upisane u List nepokretnosti broj :13263 KO Vršac , bez tereta i to :

- objekat označen brojem 1. pomoćna zgrada, površine 9 m2, kao i prenos prava svojine na ostalom gradjevinskom zemljištu u svojini, zemljište pod zgradom i drugim objektom, površine 9 m2 .

- objekat označen brojem 2. pomoćna zgrada, površine 12 m2, kao i prenos prava svojine na ostalom gradjevinskom zemljištu u svojini, zemljište pod zgradom i drugim objektom, površine 12 m2 .

- objekat označen brojem 3. zgrada gradjevinarstva , površine 617 m2, kao i prenos prava svojine na ostalom gradjevinskom zemljištu u svojini, zemljište pod zgradom i drugim objektom, površine 617 m2 .

- objekat označen brojem 4. zgrada gradjevinarstva , površine 234 m2, kao i prenos prava svojine na ostalom gradjevinskom zemljištu u svojini, zemljište pod zgradom i drugim objektom, površine 234 m2 .

- objekat označen brojem 5. zgrada gradjevinarstva, površine 164m2, kao i prenos prava svojine na ostalom gradjevinskom zemljištu u svojini, zemljište pod zgradom i drugim objektom, površine 164 m2 .

- ostalo gradjevinsko zemljištu u svojini, zemljište uz zgradu i drugi objekat, u površin 5775 m2 , katastarska parcela broj 8805/2 KO Vršac, upisana u List nepokretnosti broj 13263 KO Vršac.

 

Visina početne cene javnog nadmetanja iznosi: 34.822.936,06 dinara

Depozit (garantni iznos) za učešće u postupku javnog nadmetanja utvrdjuje se u iznosu od 30 % od početne cene, odnosno 10.446.880,818 dinara.

 

b) Katastarska parcela broj 8802/16 KO Vršac, u Vršcu ulica 2. Oktobra , površine 751 m2, ostalo gradjevinsko zemljište u svojini, javna svojina Grada Vršca u udelu 1/1, upisana u Ln 11435 KO Vršac

 

Visina početne cene javnog nadmetanja iznosi: 933.628,18 dinara

Depozit (garantni iznos) za učešće u postupku javnog nadmetanja utvrdjuje se u iznosu od 20 % od početne cene, odnosno 186.725, 63 dinara.

 

v) Nepokretnosti u javnoj svojini Grada Vršca, katastarske parcele u KO Vršac, u radnoj zoni, bloka 82 (Tehnološki park), sa obimom udela 1/1, gradsko gradjevinsko zemljište i to :

- katastarska parcela broj 18644/6 KO Vršac, potes Jarak i Dolin, površine 115m2, vrsta zemljišta: gradsko gradjevinsko zemljište, kultura: njiva druge klase, javna svojina Grada Vršca, u udelu 1/1 upisana u LN broj 14295;

- katastarska parcela broj 18648/5 KO Vršac, potes Jarak i Dolin, površine 517 m2, gradsko gradjevinsko zemljište, javna svojina Grad Vršca, upisana u LN broj 15608;

- katastarska parcela broj 18647/5 KO Vršac, potes Jarak i Dolin, površine 429 m2 vrsta zemljišta: gradsko gradjevinsko zemljište, kultura: njiva druge klase, javna svojina Grada Vršca, u udelu 1/1 upisana u LN broj 14295;

- katastarska parcela broj 18646/5 KO Vršac, potes Jarak i Dolin, površine 181 m2, vrsta zemljišta: gradsko gradjevinsko zemljište, kultura: njiva druge klase, javna svojina Grada Vršca, u udelu 1/1 upisana u LN broj 14295;

- katastarska parcela broj 18645/6 KO Vršac, potes Jarak i Dolin, površine163 m2, vrsta zemljišta: gradsko gradjevinsko zemljište, kultura: njiva druge klase, javna svojina Grada Vršca, u udelu 1/1 upisana u LN broj 14295;

- katastarska parcela broj 18643/6 KO Vršac, potes Jarak i Dolin, površine215 m2 vrsta zemljišta: gradsko gradjevinsko zemljište, kultura: njiva druge klase, javna svojina Grada Vršca, u udelu 1/1 upisana u LN broj 14295;

- katastarska parcela broj 18645/4 KO Vršac, potes Jarak i Dolin, površine 12 m2 vrsta zemljišta: gradsko gradjevinsko zemljište, kultura: njiva druge klase, javna svojina Grada Vršca, u udelu 1/1 upisana u LN broj 14295;

- katastarska parcela broj 18645/5 KO Vršac, potes Jarak i Dolin, površine 63 m2 vrsta zemljišta: gradsko gradjevinsko zemljište, kultura: njiva druge klase, javna svojina Grada Vršca, u udelu 1/1 upisana u LN broj 14295;

- - katastarska parcelae broj 18644/5 KO Vršac, potes Jarak i Dolin, površine 119 m2 vrsta zemljišta: gradsko gradjevinsko zemljište, kultura: njiva druge klase, javna svojina Grada Vršca, u udelu 1/1 upisana u LNi broj 14295;

- katastarska parcelae broj 18643/5 KO Vršac, potes Jarak i Dolin, površine 236 m2 vrsta zemljišta: gradsko gradjevinsko zemljište, kultura: njiva druge klase, javna svojina Grada Vršca, u udelu 1/1 upisana u LN broj 14295.

 

Ukupna visina početne cene javnog nadmetanja iznosi: 2.481.094,50 dinara

Depozit (garantni iznos) za učešće u postupku javnog nadmetanja utvrdjuje se u iznosu od 20 % od početne cene, odnosno 496.218,90 dinara.

 

g) Katastarska parcela broj 18313 KO Vršac, ukupne površine 1382 m2, gradsko gradjevinsko zemljište , njiva 2. klase, javna svojina Grada Vršca , sa obimom udela 1/1, upisana u LN broj 14295 KO Vršac


Prilozi:

Ostavite svoj komentar:
Ime:
Email:
Komentar:
Upišite brojeve::
 • Paketici
 • gik
 • parking
 • egradjanin
 • Interna revizija
 • softgreen
 • Interesovanje za vakcinu
 • banner-eVrtic.jpg
 • Uzmi racun i pobedi
 • Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде
 • banner-Covid19.jpg
 • banner_Uvid
 • Podrška socijalnoj inkluziji Roma u Vršcu
 • komasacijaLAT.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Građanski vodič kroz odluku o budžetu
 • Registracija stambenih zajednica
 • Registracija stambenih zajednica
 • Objedinjena procedura
 • LAP