петак, 09. септембар 2022.
ОБУКА ЗА БУДУЋЕ ХРАНИТЕЉЕ
ОБУКА ЗА БУДУЋЕ ХРАНИТЕЉЕ

Центар за социјални рад Града Вршца у наредном периоду , организоваће обуку за будуће хранитеље. Обуку ће вршити компетентни стручњаци који имају лиценцу за припрему и обуку будућих хранитеља у оквиру акредитованог „ПРИДЕ програма за хранитељство и усвојење" . Програм се реализује методом групног рада и одвијаће се кроз 15 радионица, једном недељно.

За пријављивање за обуку потребно је поднети захтев Центру за социјални рад Града Вршца, који започиње са прописаном процедуром стицања подобности за бављење хранитељством као и обавештењем која лица не испуњавају услове за бављење хранитељством (лица која су потпуно или делимично лишена родитељског права, лица која су потпуно или делимично лишена пословне способности, лица оболела од болести која могу штетно деловати на храњеника и лица осуђена за кривична дела из групе кривичних дела против брака и породице, против полне слободе и против живота и тела), где ће се после спроведене процене за бављењем хранитељством вршити обука и припрема за будуће хранитеље.

Хранитељство је мера заштите детета без родитељског старања, односно детета под родитељским старањем које има сметње у психофизичком развоју или поремећај понашања, а које привремено не може да живи са својим родитељима. Овај вид заштите пружа се и младим особама.

Хранитељство је привремени облик заштите детета и младе особе и траје до разрешења кризне ситуације у биолошкој породици, али може потрајати и дуже, све до потпуног осамостаљивања детета. Сврха хранитељства је да се деци без родитељског старања, деци под родитељским старањем и младим особама, у складу са њиховим најбољим интересом, обезбеде нега, заштита, васпитање, образовање и услови за оптималан развој у породичном окружењу, а у циљу повратка у биолошку породицу, оспособљавања за самосталан живот и рад. Хранитељи су дужни да се кроз непосредну бригу старају о здрављу, развоју, васпитању и образовању детета и младе особе, у циљу остваривања сврхе хранитељства . Заснивањем хранитељства успоставља се однос између детета и хранитеља који по свом квалитету и садржају одговора односу дете - родитељ.

Хранитељска породица од државе добија средства за издржавање детета на хранитељству и накнаду за свој рад. . За све информације обратите се Центру за социјални рад Града Вршца, стручном раднику Маринковић Милутину на број телефона: 064/6454-070 у временском интервалу од 08-13 часова.

Оставите свој коментар:
Име:
И-мејл:
Коментар:
Упишите бројеве:
 • Paketici
 • 1
 • gik
 • parking
 • egradjanin
 • Interna revizija
 • softgreen
 • Interesovanje za vakcinu
 • banner-eVrtic.jpg
 • Uzmi racun i pobedi
 • Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде
 • banner-Covid19.jpg
 • banner_Uvid
 • Подршка социјалној инклузији Рома у Вршцу
 • komasacijaCI.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Регистрација стамбених заједница
 • Регистрација стамбених заједница
 • Objedinjena procedura
 • Грађански водич кроз одлуку о буџету
 • LAP