petak, 09. septembar 2022.
OBUKA ZA BUDUĆE HRANITELJE
OBUKA ZA BUDUĆE HRANITELJE

Centar za socijalni rad Grada Vršca u narednom periodu , organizovaće obuku za buduće hranitelje. Obuku će vršiti kompetentni stručnjaci koji imaju licencu za pripremu i obuku budućih hranitelja u okviru akreditovanog „PRIDE programa za hraniteljstvo i usvojenje" . Program se realizuje metodom grupnog rada i odvijaće se kroz 15 radionica, jednom nedeljno.

Za prijavljivanje za obuku potrebno je podneti zahtev Centru za socijalni rad Grada Vršca, koji započinje sa propisanom procedurom sticanja podobnosti za bavljenje hraniteljstvom kao i obaveštenjem koja lica ne ispunjavaju uslove za bavljenje hraniteljstvom (lica koja su potpuno ili delimično lišena roditeljskog prava, lica koja su potpuno ili delimično lišena poslovne sposobnosti, lica obolela od bolesti koja mogu štetno delovati na hranjenika i lica osudjena za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv braka i porodice, protiv polne slobode i protiv života i tela), gde će se posle sprovedene procene za bavljenjem hraniteljstvom vršiti obuka i priprema za buduće hranitelje.

Hraniteljstvo je mera zaštite deteta bez roditeljskog staranja, odnosno deteta pod roditeljskim staranjem koje ima smetnje u psihofizičkom razvoju ili poremećaj ponašanja, a koje privremeno ne može da živi sa svojim roditeljima. Ovaj vid zaštite pruža se i mladim osobama.

Hraniteljstvo je privremeni oblik zaštite deteta i mlade osobe i traje do razrešenja krizne situacije u biološkoj porodici, ali može potrajati i duže, sve do potpunog osamostaljivanja deteta. Svrha hraniteljstva je da se deci bez roditeljskog staranja, deci pod roditeljskim staranjem i mladim osobama, u skladu sa njihovim najboljim interesom, obezbede nega, zaštita, vaspitanje, obrazovanje i uslovi za optimalan razvoj u porodičnom okruženju, a u cilju povratka u biološku porodicu, osposobljavanja za samostalan život i rad. Hranitelji su dužni da se kroz neposrednu brigu staraju o zdravlju, razvoju, vaspitanju i obrazovanju deteta i mlade osobe, u cilju ostvarivanja svrhe hraniteljstva . Zasnivanjem hraniteljstva uspostavlja se odnos izmedju deteta i hranitelja koji po svom kvalitetu i sadržaju odgovora odnosu dete - roditelj.

Hraniteljska porodica od države dobija sredstva za izdržavanje deteta na hraniteljstvu i naknadu za svoj rad. . Za sve informacije obratite se Centru za socijalni rad Grada Vršca, stručnom radniku Marinković Milutinu na broj telefona: 064/6454-070 u vremenskom intervalu od 08-13 časova.

Ostavite svoj komentar:
Ime:
Email:
Komentar:
Upišite brojeve::
 • gik
 • parking
 • egradjanin
 • Interna revizija
 • softgreen
 • Interesovanje za vakcinu
 • banner-eVrtic.jpg
 • Uzmi racun i pobedi
 • Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде
 • banner-Covid19.jpg
 • banner_Uvid
 • Podrška socijalnoj inkluziji Roma u Vršcu
 • komasacijaLAT.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Registracija stambenih zajednica
 • Registracija stambenih zajednica
 • Objedinjena procedura
 • Građanski vodič kroz odluku o budžetu
 • LAP