петак, 21. октобар 2022.
ДНЕВНИ РЕД XXI СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА
ДНЕВНИ РЕД XXI СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА

Република Србија

ГРАД ВРШАЦ

СКУПШТИНА ГРАДА

П Р Е Д С Е Д Н И К

Број: 06.1-7/2022-II-01

Датум: 21.10.2022.године

Вршац, Трг победе 1

Телефон 013/835-667

На основу члана 42. Статута Града Вршца («Службени лист Града Вршца», број 1/2019) и члана 96. Пословника о раду Скупштине Града Вршца («Службени лист Града Вршца», број 5/2019),

С А З И В А М

XXI РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА, KOJA ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ

28.10.2022. ГОДИНЕ, У ВЕЛИКОЈ САЛИ СКУПШТИНЕ ГРАДА

са почетком у 09,00 часова

1. Доношење Одлуке о Другом ребалансу буџета Града Вршца за 2022. годину.

2. Доношење Одлуке о усвајању Плана развоја Града Вршца 2022-2028.

3. Доношење Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2023. годину на територији града Вршца.

4. Разматрање Годишњег извештаја о раду Предшколске установе „Чаролија“ Вршац за радну 2021/2022. годину.

5. Разматрање Годишњег плана рада Предшколске установе „Чаролија“ Вршац за радну 2022/2023. годину.

6. Доношење Одлуке о јавном водоснабдевању.

7. Доношење Одлуке о давању сагласности на коначан нацрт Анекса број 2 Јавног уговора о јавно-приватном партнерству за реализацију пројекта јавно-приватног партнерства за изградњу, реконструкцију, одржавање и обезбеђивање доступности дела саобраћајне локалне, путне инфраструктуре на територији града Вршца са јавним плаћањем (накнадом за доступност инфраструктуре) број 404-98/2019-IV-09.

8. Доношење Одлуке о давању сагласности на пројекат препарцелације кп бр. 9685/22, 9685/23, 9685/24, 9685/25, 9685/26, 9685/27, 9685/28, 9685/29, 9685/30,

9685/31, 8911/2, 8910/3, 9686/1, 9686/2, 9686/3, 9686/4, 9686/5, 9686/6, 9686/10, 9686/11, 9686/12, 9686/13, 9686/14, 9686/15, 9686/16, 9686/17, 9686/18, 9686/19 и 9686/20 КО Вршац.

9. Доношење Одлуке о покретању поступка прибављања у јавну својину Града Вршца катастарске парцеле број 4293 КО Вршац непосредном погодбом.

10. Доношење Одлуке о покретању поступка прибављања права службености колског и пешачког пролаза на катастарској парцели број 1 у корист катастарске парцеле број 3 КО Гудурица.

11. Доношење Одлуке о усвајању Плана детаљне регулације за аеродром и Ваздухопловну академију у Вршцу и Извештаја о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације за аеродром и Ваздухопловну академију у Вршцу на животну средину.

12. Разматрање и доношење Решења о давању сагласности на Годишњи извештај о мерењу и верификацији остварене уштеде за прву годину гарантног периода -од октобра 2020. године до септембра 2021. године-.

13. Разматрање и доношење Решења о именовању чланова Градског Савета родитеља Града Вршца.

14. Разматрање и доношење Решења о изменама Решења о именовању чланова Школског одбора ШОСО «Јелена Варјашки» у Вршцу.

15. Разматрање и доношење Решења о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Гимназије «Борислав Петров Браца» у Вршцу.

16. Разматрање и доношење Решења о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе «Паја Јовановић» Вршац.

17. Разматрање и доношење Решења о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Пољопривредне школе «Вршац» у Вршцу.

18. Разматрање и доношење Решења о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе «Жарко Зрењанин» у Избишту.

Напомена: Материјал за тачке 1. и 13. , биће достављен накнадно, а материјал за тачку 2. је на CD-у.

ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ ГРАДА

др Предраг Мијатовић с.р.

Прилози:

Оставите свој коментар:
Име:
И-мејл:
Коментар:
Упишите бројеве:
 • 1
 • gik
 • parking
 • egradjanin
 • Interna revizija
 • softgreen
 • Interesovanje za vakcinu
 • banner-eVrtic.jpg
 • Uzmi racun i pobedi
 • Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде
 • banner-Covid19.jpg
 • banner_Uvid
 • Подршка социјалној инклузији Рома у Вршцу
 • komasacijaCI.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Регистрација стамбених заједница
 • Регистрација стамбених заједница
 • Objedinjena procedura
 • Грађански водич кроз одлуку о буџету
 • LAP