Vesti

Oglas za davanje lokacija za postavljanje privremenih objekata na Svetosavskom trgu
Oglas za davanje lokacija za postavljanje privremenih objekata na Svetosavskom trgu
Petak, 27. Maj 2016.

Na osnovu Zaklјučka Opštinskog veća Opštine Vršac, br. 06.2-3/2016-III-01 od 04. februara 2016. godine Komisija za sprovođenje postupka davanja lokacija za privremene objekte, raspisuje

O G L A S

ZA DAVANJE LOKACIJE ZA POSTAVLЈANJE PRIVREMENIH OBJEKATA ZA DEČIJU ZABAVU NA SVETOSAVSKOM TRGU U VRŠCU

Raspisuje se oglas za sprovođenje javnog nadmetanja za davanje lokacije za postavlјanje sezonskih objekata za dečiju zabavu u Vršcu u 2016 godini i to:

- Lokacija  na delu Svetosavskog trga, ispred ugostitelјskog objekta «Slatka radionica Jovana» (pored sata), površine do 5m2, za postavlјanje fiksnih objekata za dečiju zabavu (klackalice i sl.).
Konkurs za raspodelu tri socijalna stana
Konkurs za raspodelu tri socijalna stana
Petak, 13. Maj 2016.

Na osnovu Zaklјučka Gradskog veća Grada Vršca, br. 06.2-5/2016-III-01 od 07.03.2016 godine i na osnovu člana 9. Odluke o dodeli na korišćenje putem zakupa stanova kojima  raspolaže Opština Vršac ( „Sl. list Opštine Vršac“ br. 10/2010),  Komisija za dodelu stanova kojima raspolaže Grad Vršac, raspisuje

KONKURS
za raspodelu tri stana 

Raspisuje se konkurs  za raspodelu tri socijalna stana na određeno vreme i to:
1. Stan u ul. Stevana Nemanje, br. 17.  u Vršcu, površine 74 m2,
2. Stan u ul. Đure Jakšića, br. 9a. u  Vršcu, površine 109 m2.
3. Stan u ul.  Nikole Tesle, br. 1/7 u Vršcu, površine  54 m2.


Oglas za davanje lokacija za postavljanje privremenih objekata
Oglas za davanje lokacija za postavljanje privremenih objekata
Petak, 13. Maj 2016.

Na osnovu Zaklјučka Gradskog veća Grada Vršca, br. 06.2-9/2016-III-01 od 11. aprila 2016. godine Komisija za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za postavlјanje privremenih objekata Vršcu, raspisuje

O G L A S

ZA DAVANJE LOKACIJA ZA POSTAVLЈANJE PRIVREMENIH OBJEKATA NA JAVNIM POVRŠINAMA  U VRŠCU

Raspisuje se oglas za za sprovođenje javnog nadmetanja za davanje lokacija na javnoj površini u Vršcu, radi postavlјanja privremenih objekata na sledećim lokacijama predviđenim Planom razmeštaja privremenih objekata i to:

1) u ulici Gavrila Principa bb, površine do 7m2,  (lokacija 22A,  u Planu razmeštaja privremenih objekata) i
2) u ulici Žarka Zrenjanina, ispred kućnog broja 28, površine do 10m2,  (lokacija 15B  u Planu razmeštaja privremenih objekata).
Rešenje o dodeli sredstava po konkursu iz oblasti nacionalnih manjina za prvu polovinu 2016. godine
Rešenje o dodeli sredstava po konkursu iz oblasti nacionalnih manjina za prvu polovinu 2016. godine
Petak, 18. Mart 2016.

Na osnovu člana 46. Statuta Opštine Vršac („Sl. list Opštine Vršac“ broj 10/2008, 13/2008 i 3/2015), člana 13. stav 2. Pravilnika o načinu i postupku raspodele sredstava za rad i sufinansiranje programa/projekata udruženja građana, organizacija i saveza iz budžeta Opštine Vršac („Sl. list Opštine Vršac“ broj  04/2014) i predloga Komisije za sprovođenje konkursa za raspodelu budžetskih sredstava za rad i sufinansiranje udruženja građana za oblast prava nacionalnih manjina, dana 07. marta 2016. godine, Predsednik Opštine Vršac, doneo je 

R E Š E Nј E
O DODELI SREDSTAVA ZA RAD  I SUFINANSIRANјE  PROGRAMA/PROJEKATA  UDRUŽENјA GRAĐANA, ORGANIZACIJA I SAVEZA  IZ BUDžETA OPŠTINE VRŠAC ZA OBLAST PRAVA NACIONALNIH MANјINA ZA PRVU POLOVINU 2016. GODINE

I

Sredstva iz budžeta Opštine Vršac za 2016. godinu, funkcija 160, pozicija 55, ekonomska klasifikacija 481 Programi nacionalnih manjina, dodelјuju se za programe/projekte udruženjima građana, organizacijama i savezima iz oblasti prava nacionalnih manjina, koji deluju na teritoriji opštine Vršac, za period januar-jun 2016. godine, u iznosu od 600.000,00 dinara


<<  < Nazad 1 - 4 of 272 Napred >  >>