Vesti

Javni konkurs za organizovanje i sprovođenje Javnih radova u 2014. godini
Javni konkurs za organizovanje i sprovođenje Javnih radova u 2014. godini
Sreda, 23. Jul 2014.

Na osnovu čl. 44. st. 1. tač. 5. Zakona o lokalnoj samoupravi (Službeni glasnik RS br. 129/07), čl. 46. st. 1. tač. 4. i 8. Statuta Opštine Vršac (Službeni list opštine Vršac br. 10/08 i 13/08), a u skladu sa Lokalnim akcionim planom za zapošljavanje opštine Vršac za 2014. godinu (Službeni list opštine Vršac br. 4/2014) i Sporazuma o utvrđivanju međusobnih prava i obaveza  br. 133-10-1/2014-12 od 06.06.2014. godine u realizaciji programa ili mera aktivne politika zapošljavanja između Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova  i Opštine Vršac za 2014. godinu broj 133-10-1/2014-12 od 06.06.2014. i Zaključka Opštinskog veća broj: o6.2-19/2014-III-01 od  08. jula 2014. godine


OPŠTINA VRŠAC U SARADNJI SA
NACIONALNOM SLUŽBOM ZA ZAPOŠLJAVANJE

Raspisuje


J A V N I      K O N K U R S
ZA ORGANIZOVANJE I SPROVOĐENJE JAVNIH RADOVA U 2014. GODINI

Javni poziv za realizaciju programa stručna praksa u 2014. godini
Javni poziv za realizaciju programa stručna praksa u 2014. godini
Sreda, 23. Jul 2014.

Na osnovu čl. 44. st. 1. tač. 5. Zakona o lokalnoj samoupravi (Službeni glasnik RS br. 129/07), čl. 46. st. 1. tač. 4. i 8. Statuta Opštine Vršac (Službeni list opštine Vršac br. 10/08 i 13/08), a u skladu sa Lokalnim akcionim planom za zapošljavanje opštine Vršac za 2014. godinu (Službeni list opštine Vršac br. 4/2014) i Sporazuma o utvrđivanju međusobnih prava i obaveza  br. 133-10-1/2014-12 od 06.06.2014. godine u realizaciji programa ili mera aktivne politika zapošljavanja između Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova  i Opštine Vršac za 2014. godinu broj 133-10-1/2014-12 od 06.06.2014. i Zaključka Opštinskog veća broj: o6.2-19/2014-III-01 od  08. jula 2014. godine


OPŠTINA VRŠAC U SARADNJI SA
NACIONALNOM SLUŽBOM ZA ZAPOŠLJAVANJE

Raspisuje

JAVNI POZIV
ZA REALIZACIJU PROGRAMA STRUČNA PRAKSA U 2014. GODINIJAVNI KONKURS za sufinansiranje projekata/programa u oblasti sporta u opštini Vršac za period jul-decembar 2014. godine
JAVNI KONKURS za sufinansiranje projekata/programa u oblasti sporta u opštini Vršac za period jul-decembar 2014. godine
Petak, 18. Jul 2014.

Na osnovu člana 5. Pravilnika o načinu i postupku raspodele sredstava za rad društvenih oraganizacija, saveza i udruženja građana iz Budžeta opštine Vršac („Službenom listu opštine Vršac“ br. 1/09), Opštinsko veće opštine Vršac raspisuje

JAVNI KONKURS
za sufinansiranje projekata/programa u oblasti sporta u opštini Vršac
za period jul-decembar 2014. godine


JAVNI KONKURS ZA IMENOVANjE DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA „VRŠAC“ VRŠAC
JAVNI KONKURS ZA IMENOVANjE DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA „VRŠAC“ VRŠAC
Sreda, 02. Jul 2014.

    Republika Srbija
           OPŠTINA VRŠAC
       OPŠTINSKA UPRAVA
        Broj: 02-60/2014-IV-01
    Datum: 26.06.2014. godine
      V R Š A C, Trg pobede 1

    Na osnovu člana 29. Zakona o javnim preduzećima („Sl. glasnik RS“,  br. 119/129, 116/2013-autentično tumačenje i 44/2014-dr. zakon) i Odluke o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog preduzeća „Vršac“ Vršac br. 011-45/2014-II-01 od 13.06.2014. godine, Opštinska uprava Opštine Vršac, oglašava

                                                              JAVNI KONKURS
                        ZA IMENOVANjE DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA „VRŠAC“ VRŠAC

                                                                    I
    Raspisuje se Javni konkurs za izbor direktora Javnog preduzeće  za stambene poslove  „Vršac“ (u daljem tekstu: Javno preduzeće „Vršac“),  u Vršcu, ul. Nikite Tolstoja br. 3.
    Mandat direktora traje 4 godine.
    Mesto rada direktora je u Vršcu, ul. Nikite Tolstoja br. 3.

ceo tekst oglasa možete preuzeti ovde
<<  < Nazad 1 - 4 of 191 Napred >  >>
Anketa
Kako ocenjujete
turističku ponudu
opštine Vršac?
Odlična
Dobra
Može biti i bolja
Loša
Ne znam
Arhiva