Vesti

JAVNI KONKURS za sufinansiranje projekata/programa u oblasti sporta u opštini Vršac za period jul-decembar 2014. godine
JAVNI KONKURS za sufinansiranje projekata/programa u oblasti sporta u opštini Vršac za period jul-decembar 2014. godine
Petak, 18. Jul 2014.

Na osnovu člana 5. Pravilnika o načinu i postupku raspodele sredstava za rad društvenih oraganizacija, saveza i udruženja građana iz Budžeta opštine Vršac („Službenom listu opštine Vršac“ br. 1/09), Opštinsko veće opštine Vršac raspisuje

JAVNI KONKURS
za sufinansiranje projekata/programa u oblasti sporta u opštini Vršac
za period jul-decembar 2014. godine


JAVNI KONKURS ZA IMENOVANjE DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA „VRŠAC“ VRŠAC
JAVNI KONKURS ZA IMENOVANjE DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA „VRŠAC“ VRŠAC
Sreda, 02. Jul 2014.

    Republika Srbija
           OPŠTINA VRŠAC
       OPŠTINSKA UPRAVA
        Broj: 02-60/2014-IV-01
    Datum: 26.06.2014. godine
      V R Š A C, Trg pobede 1

    Na osnovu člana 29. Zakona o javnim preduzećima („Sl. glasnik RS“,  br. 119/129, 116/2013-autentično tumačenje i 44/2014-dr. zakon) i Odluke o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog preduzeća „Vršac“ Vršac br. 011-45/2014-II-01 od 13.06.2014. godine, Opštinska uprava Opštine Vršac, oglašava

                                                              JAVNI KONKURS
                        ZA IMENOVANjE DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA „VRŠAC“ VRŠAC

                                                                    I
    Raspisuje se Javni konkurs za izbor direktora Javnog preduzeće  za stambene poslove  „Vršac“ (u daljem tekstu: Javno preduzeće „Vršac“),  u Vršcu, ul. Nikite Tolstoja br. 3.
    Mandat direktora traje 4 godine.
    Mesto rada direktora je u Vršcu, ul. Nikite Tolstoja br. 3.

ceo tekst oglasa možete preuzeti ovde

Zaključak Opštinskog veća o produžetku prijava na Javni konkurs iz oblasti socijalne zaštite
Zaključak Opštinskog veća o produžetku prijava na Javni konkurs iz oblasti socijalne zaštite
Sreda, 11. Jun 2014.

Republika Srbija                                                                             
OPŠTINA VRŠAC                         
OPŠTINSKO VEĆE         
Broj: 06.2-15/2014-III-01                   
05. jun 2014.                                       
Vršac, Trg pobede 1                         
Tel. broj: 800-587        


Opštinsko veće Opštine Vršac, na sednici održanoj 05. juna 2014. godine, razmatrajući predlog za produženje roka za podnošenje prijava na javni konkurs za sufinansiranje programa/projekata nevladinih organizacija  u oblasti unapređenja socijalne zaštite za 2014. godinu, donelo je sledeći

Z A K LJ U Č A K

Opštinsko veće uvažava ograničenja predstavnika udruženja građana obolelih od teških bolesti, koja za pripremu dokumentacije za učešće na konkursu za raspodelu sredstava budžeta Opštine Vršac zahtevaju više vremena, kao i činjenicu da su za raspodelu sredstava za 2014. godinu za oblast socijalne zaštite nedavno izmenjena pravila i obrasci te je saglasno da se rok za podnošenje prijava na konkurs iz navedene oblasti produži za još osam dana počevši od 05. juna 2014. godine.


PREDSEDAVAJUĆI OPŠTINSKOG VEĆA
Vladan Stajić

Rešenje o izmeni rešenja o raspodeli sredstava za rad udruženja građana za oblast prava nacionalnih manjina
Rešenje o izmeni rešenja o raspodeli sredstava za rad udruženja građana za oblast prava nacionalnih manjina
Ponedeljak, 09. Jun 2014.

Na osnovu člana 46. Statuta Opštine Vršac („Službeni list Opštine Vršac“ broj 10/2008 i 13/2008), člana 13. Pravilnika o načinu i postupku raspodele sredstava za rad i sufinansiranje programa/projekata udruženja građana, organizacija i saveza iz budžeta Opštine Vršac („Službeni list Opštine Vršac“ broj 4/2014) i predloga Komisije za sprovođenje konkursa za raspodelu budžetskih sredstava za rad i sufinansiranje udruženja građana za oblast prava nacionalnih manjina, Predsednik Opštine Vršac, 02. juna 2014. godine, doneo je


REŠENJE O IZMENAMA REŠENJA   

I
            Ovim rešenjem menja se Rešenje broj: 401-46/2014-I-01 od 14. aprila 2014. godine.

II
             Rešenje iz tačke I ovog rešenja, doneto povodom   raspodele sredstava iz budžeta Opštine Vršac za prvu polovinu 2014. godine, nevladinim  organizacijama za oblast prava nacionalnih manjina, u stavu 1 menja  se  tako što se:
- u tabelarnom prikazu briše: „12. Pokret Roma Vršac Gudurica – Projekat:              „Čišćenje prilaza romskom groblju i obrazovanje i stručno usavršavanje romske dece i omladine“  100,000,00 din.“ i
- na kraju tabelarnog prikaza  posle reči: „UKUPNO:“ broj: „1,352.000,00“ zamenjuje brojem: „1,252.000,00“.

III
            U ostalom delu rešenje iz tačke I ovog rešenja ostaje nepromenjeno.

IV
             Ovo rešenje objaviti u sredstvima javnog informisanja, na zvaničnom sajtu Opštine Vršac i u „Službenom listu Opštine Vršac“.

 
Republika Srbija
OPŠTINA VRŠAC
PREDSEDNIK OPŠTINE
Broj: 401-68/2014-I-01
02. jun 2014. godine
Vršac, Trg pobede 1    
PREDSEDNIK OPŠTINE VRŠAC
Čedomir Živković
<<  < Nazad 1 - 4 of 189 Napred >  >>
Anketa
Kako ocenjujete
turističku ponudu
opštine Vršac?
Odlična
Dobra
Može biti i bolja
Loša
Ne znam
Arhiva