Vesti

Javni oglas za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta i poljoprivrednih objekata u državnoj svojini
Javni oglas za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta i poljoprivrednih objekata u državnoj svojini
Četvrtak, 27. Avgust 2015.

Na osnovu člana 64. stav 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu («Sl.glasnik RS», broj 62/06, 69/08 i 41/09) i člana 1. Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini («Sl.list opštine Vršac» broj 6/2006), predsednik opštine Vršac je dana  27.08.2015. godine, doneo

ODLUKU 
O RASPISIVANjU JAVNOG OGLASA ZA DAVANjE U ZAKUP POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA I POLjOPRIVREDNIH OBJEKATA U DRŽAVNOJ SVOJINI 
U OPŠTINI VRŠAC
i raspisuje 

O G L A S 
ZA JAVNU LICITACIJU ZA ZAKUP POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA I POLjOPRIVREDNIH OBJEKATA U DRŽAVNOJ SVOJINI 


O G L A S  ZA DAVANjE LOKACIJA ZA POSTAVLjANjE I KORIŠĆENjE PRIVREMENIH OBJEKATA NA JAVNIM POVRŠINAMA  U VRŠCU
O G L A S  ZA DAVANjE LOKACIJA ZA POSTAVLjANjE I KORIŠĆENjE PRIVREMENIH OBJEKATA NA JAVNIM POVRŠINAMA  U VRŠCU
Petak, 21. Avgust 2015.

Na osnovu Zaključka Opštinskog veća Opštine Vršac, br. 06.2-17/2015-III-01 od 15. juna 2015. godine Komisija za sprovođenje postupka davanja u zakup lokacija za postavljanje kioska Vršcu, raspisuje

O G L A S

ZA DAVANjE LOKACIJA ZA POSTAVLjANjE I KORIŠĆENjE PRIVREMENIH OBJEKATA NA JAVNIM POVRŠINAMA  U VRŠCU
OGLAS ZA  DODELU  LOKACIJA U VRŠCU ZA POSTAVLJANJE PRIVREMENIH OBJEKATA U VREME PROSLAVE  «DANI BERBE GROŽĐA 2015.»
OGLAS ZA  DODELU  LOKACIJA U VRŠCU ZA POSTAVLJANJE PRIVREMENIH OBJEKATA U VREME PROSLAVE  «DANI BERBE GROŽĐA 2015.»
Petak, 21. Avgust 2015.

Na osnovu Zaključka Opštinskog veća Opštine Vršac broj 06.2-26/2015-III-01 od 11. avgusta 2015. godine,  Komisija za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za postavljanje privremenih  objekata  za vreme proslave   «Dani berbe grožđa 2015.» raspisuje

OGLAS
ZA  DODELU  LOKACIJA U VRŠCU
 ZA POSTAVLJANJE PRIVREMENIH OBJEKATA U VREME PROSLAVE  «DANI BERBE GROŽĐA 2015.»
    Raspisuje se oglas za sprovođenje javnog nadmetanja za dodelu lokacija na javnoj površini u Vršcu za postavljanje  privremenih objekata u vreme proslave «Dani berbe grožđa 2015.»  u dane 18., 19. i 20.   septembra 2015. godine i to :


JAVNI OGLAS o sprovođenju postupka javnog nadmetanja radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini Opštine Vršac
JAVNI OGLAS o sprovođenju postupka javnog nadmetanja radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini Opštine Vršac
Petak, 14. Avgust 2015.

Na osnovu člana 99. Zakona o planiranju i izgradnji (''Sl. glasnik RS'' broj 72/09, 81/09-ispr., 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 i 145/14) čl. 19. Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup stvari u javnoj svojini i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda („Sl.glasnik RS“ br. 24/2012 i 48/2015) i Odluke o pokretanju postupka otuđenja neizgarađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini Opštine Vršac („Sl.list Opštine Vršac“ br.3/2015) Predsednik Opštine Vršac  dana 05.08. 2015.godine objavljuje:


JAVNI OGLAS
o sprovođenju postupka javnog nadmetanja radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini Opštine Vršac<<  < Nazad 1 - 4 of 237 Napred >  >>
Anketa
Kako ocenjujete
turističku ponudu
opštine Vršac?
Odlična
Dobra
Može biti i bolja
Loša
Ne znam
Arhiva