Vesti

Javni konkurs za sufinansiranje projekata/programa u oblasti sporta za period jul-decembar 2016. godine
Javni konkurs za sufinansiranje projekata/programa u oblasti sporta za period jul-decembar 2016. godine
Petak, 15. Jul 2016.

Na osnovu člana 7. stav 1. Pravilnika o načinu i postupku raspodele sredstava za rad i sufinansiranje programa/projekata i udruženja građana, organizacija i saveza iz budžeta opštine Vršac (''Službeni list opštine Vršac br.4/14), Gradsko Veće Grada Vršca raspisuje:

K O N K U R S

ZA PRIJAVU PROGRAMA I PROJEKATA U OBLASTI SPORTA KOJI SE  SUFINANSIRAJU IZ BUDžETA GRADA VRŠCA ZA 2016.GODINU ZA PERIOD JUL-DECEMBAR

Javni konkurs za sufinansiranje programa/projekata u oblasti kulture za drugu polovinu 2016. godine
Javni konkurs za sufinansiranje programa/projekata u oblasti kulture za drugu polovinu 2016. godine
Ponedeljak, 11. Jul 2016.

REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA 
GRAD VRŠAC


Na osnovu člana 7. Pravilnika o načinu i postupku raspodele sredstava za rad i sufinansiranje programa/projekata udruženja građana, organizacija i saveza iz budžeta Grada Vršca („Službeni list Opštine Vršac“ br. 4/2014), Gradsko veće Grada Vršac

r  a s p  i  s  u j e

JAVNI KONKURS

za sufinansiranje programa/projekata u oblasti kulture na teritoriji Grada Vršca za drugu polovinu 2016. godine.


Obrazac za konkurisanje možete preuzeti ovde
Javni konkurs za sufinansiranje projekata/programa za unapređenje socijalne zaštite za drugu polovinu 2016. godine
Javni konkurs za sufinansiranje projekata/programa za unapređenje socijalne zaštite za drugu polovinu 2016. godine
Utorak, 05. Jul 2016.

REPUBLIKA SRBIJA 
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
GRAD VRŠAC


Na osnovu člana 7. stav 1. Pravilnika o načinu i postupku raspodele sredstava za rad i sufinansiranje programa/projekata i udruženja građana, organizacija i saveza iz Budžeta opštine Vršac ( „Službeni list opštine Vršac br 4/14),
Gradsko Veće Grada Vršac


r  a s p  i  s  u j e

JAVNI KONKURS

Za  sufinansiranje projekata/programa u oblasti unapređenja socijalne zaštite, u Gradu Vršcu za drugu polovinu tekuće 2016. godine u ukupnom iznosu od 1.750.000,00 dinara.


NAPOMENA: Obrasce snimiti na kompjuter pa tek onda popunjavati.JAVNI POZIV ZA DOKAZIVANjE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI GRADA VRŠCA ZA 2017. GODINU
JAVNI POZIV ZA DOKAZIVANjE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI GRADA VRŠCA ZA 2017. GODINU
Sreda, 22. Jun 2016.

R e p u b l i k a S r b i j a
Grad  Vršac
Gradska uprava
Komisija za izradu godišnjeg programa
zaštite, uređenja i korišćenja
poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini
Broj:320-12/2016-I-01
Datum:  22.06.2016. godine

JAVNI POZIV
ZA DOKAZIVANjE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI
GRADA VRŠCA ZA 2017. GODINU

U skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS“, br. 62/06, 65/08 – dr. zakon, 41/09 i 112/2015), Komisija za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta grada Vršca, raspisuje javni poziv svim fizičkim i pravnim licima, kojim obaveštava:
- vlasnike sistema za navodnjavanje, odvodnjavanje, ribnjaka, poljoprivrednog objekta, staklenika, plastenika i višegodišnjih zasada (voćnjaka i vinograda koji su u rodu) na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini i koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu najmanje tri godine (u daljem tekstu: infrastruktura) i
- vlasnike domaćih životinja, koji su i vlasnici, odnosno zakupci objekata za gajenje tih životinja na teritoriji jedinice lokalne samouprave na kojoj se pravo prečeg zakupa ostvaruje, koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statutu najmanje jednu godinu (u daljem tekstu: stočarstvo),

da dostave potrebnu dokumentaciju radi dokazivanja prava prečeg zakupa na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini na teritoriji grada Vršca za 2017. godinu, do dana 31. oktobra 2016. godine.

ceo tekst javnog poziva možete preuzeti
<<  < Nazad 1 - 4 of 278 Napred >  >>