Vesti

OGLAS  ZA DAVANjE LOKACIJA ZA POSTAVLjANjE I KORIŠĆENjE PRIVREMENIH OBJEKATA NA JAVNIM POVRŠINAMA  U VRŠCU
OGLAS  ZA DAVANjE LOKACIJA ZA POSTAVLjANjE I KORIŠĆENjE PRIVREMENIH OBJEKATA NA JAVNIM POVRŠINAMA  U VRŠCU
Petak, 03. Jul 2015.

OGLAS

ZA DAVANjE LOKACIJA ZA POSTAVLjANjE I KORIŠĆENjE PRIVREMENIH OBJEKATA NA JAVNIM POVRŠINAMA  U VRŠCU

Raspisuje se oglas za sprovođenje javnog nadmetanja za davanje lokacija na javnoj površini u Vršcu, radi postavljanja i korišćenja privremenih objekta – kioska na lokacijama utvrđenim Planom razmeštaja privremenih objekatai to:

1) Lokacija 6B,  na Trgu Svetog Teodora Vršačkog, preko puta prodavnice „Gomeks“, površine do 6 m2,

2) Lokacija 32A, u ulici Dimitrija Tucovića bb, kod raskrsnice sa ulicom Skadarska, površine do 45 m2.

Lokacije  se daju na korišćenje na period do 5 godina.
Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju aktivna pravna lica i preduzetnici.

ceo tekst oglasa možete preuzeti ovde

prijavu možete preuzeti ovdeJavni konkurs za sprovođenje Javnih radova u 2015. godini
Javni konkurs za sprovođenje Javnih radova u 2015. godini
Četvrtak, 25. Jun 2015.

Na osnovu čl. 44. st. 1. tač. 5. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, br. 129/07 i 83/14-dr. zakon), čl. 46. st. 1. tač. 4. i 8. Statuta Opštine Vršac („Službeni list Opštine Vršac“, br. 10/08, 13/08 i 3/15), a u skladu sa Lokalnim akcionim planom zapošljavanja Opštine Vršac za 2015. godinu („Službeni list Opštine Vršac“, br. 3/2015) i Zaključka Opštinskog veća broj: 06.2-17/2015-III-01 od 15.06.2015. godine

OPŠTINA VRŠAC

Raspisuje

J A V N I   K O N K U R S  
ZA DODELU SUBVENCIJE ZA ORGANIZOVANjE I SPROVOĐENjE
 „JAVNIH RADOVA U 2015. GODINI“
Javni oglas o sprovođenju postupka javnog nadmetanja radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta (Jezero)
Javni oglas o sprovođenju postupka javnog nadmetanja radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta (Jezero)
Četvrtak, 25. Jun 2015.

Na osnovu člana 99. Zakona o planiranju i izgradnji (''Sl. glasnik RS'' broj 72/09, 81/09-ispr., 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 i 145/14) čl. 19. Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup stvari u javnoj svojini i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda („Sl.glasnik RS“ br. 24/2012 i 48/2015) i Odluke o pokretanju postupka otuđenja neizgarađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Vršac („Sl.list Opštine Vršac“ br. 13/2014). Predsednik Opštine Vršac  dana 24.06.2015.godine objavljuje: JAVNI OGLAS
o sprovođenju postupka javnog nadmetanja radi otuđenja neizgrađenog 
građevinskog zemljišta u javnoj svojini Opštine Vršac
Javni oglas o sprovođenju postupka javnog nadmetanja radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta (Podvršanska)
Javni oglas o sprovođenju postupka javnog nadmetanja radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta (Podvršanska)
Četvrtak, 25. Jun 2015.

Na osnovu člana 99. Zakona o planiranju i izgradnji (''Sl. glasnik RS'' broj 72/09, 81/09-ispr., 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 i 145/14) čl. 19. Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup stvari u javnoj svojini i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda („Sl.glasnik RS“ br. 24/2012 i 48/2015) i Odluke o pokretanju postupka otuđenja neizgarađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini Opštine Vršac („Sl.list Opštine Vršac“ br.3/2015) Predsednik Opštine Vršac  dana 24.06.2015.godine objavljuje: JAVNI OGLAS
o sprovođenju postupka javnog nadmetanja radi otuđenja neizgrađenog 
građevinskog zemljišta u javnoj svojini Opštine Vršac


<<  < Nazad 1 - 4 of 226 Napred >  >>
Anketa
Kako ocenjujete
turističku ponudu
opštine Vršac?
Odlična
Dobra
Može biti i bolja
Loša
Ne znam
Arhiva