Vesti

Javni poziv  za davanje u zakup na određeno vreme sa mogućnošću kupovine 5 montažnih stambenih  objekata namenjenih za rešavanje stambenih potreba izbeglica na teritoriji opštine Vršac
Javni poziv  za davanje u zakup na određeno vreme sa mogućnošću kupovine 5 montažnih stambenih  objekata namenjenih za rešavanje stambenih potreba izbeglica na teritoriji opštine Vršac
Ponedeljak, 24. Novembar 2014.

Na osnovu člana 7. stav 1. Uredbe o bližim uslovima i merilima za utvrđivanje reda prvenstva za rešavanje stambenih potreba izbeglica („Službeni glasnik RS”, broj 58/11) i člana 6. Pravilnika o radu Komisije za rešavanje stambenih potreba izbeglica, Komisija za rešavanje stambenih potreba izbeglica (u daljem tekstu: Komisija), dana 24. novembra 2014. godine, raspisuje


JAVNI POZIV

za davanje u zakup na određeno vreme sa mogućnošću kupovine 5 montažnih stambenih
objekata namenjenih za rešavanje stambenih potreba izbeglica na teritoriji opštine Vršac
         

Predmet javnog poziva je davanje u zakup na određeno vreme sa mogućnošću kupovine 5 montažnih stambenih objekata koji se nalaze u opštini Vršac.

1    Vršac    ul. Užička bb – objekat 1    50,00 m2
2    Vršac    ul. Užička bb – objekat 2    50,00 m2
3    Vršac    ul. Užička bb – objekat 3    50,00 m2
4    Vršac    ul. Učička bb – objekat 4    50,00 m2
5    Vršac    ul. Užička bb – objekat 5    50,00 m2


II    Korisnici

Montažni stambeni objekti se daju u zakup na određeno vreme sa mogućnošću kupovine izbeglicama i licima kojima je prestao status izbeglice - regulisali su prebivalište u Republici Srbiji i članovima njihovih porodičnih domaćinstava.


Konkurs je otvoren do 08.12.2014. godine.

možete preuzeti ovde - javni poziv

možete preuzeti ovde - obrazac zahteva za javni poziv

možete preuzeti ovde - izjava za javni poziv

JAVNI POZIV za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica  davanjem u zakup 20 stambenih jedinica sa mogućnošću kupovine na teritoriji opštine Vršac
JAVNI POZIV za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica  davanjem u zakup 20 stambenih jedinica sa mogućnošću kupovine na teritoriji opštine Vršac
Ponedeljak, 03. Novembar 2014.

Na osnovu člana 11. stav 1. Pravilnika o uslovima i merilima za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica davanjem stambenih jedinica u zakup na određeno vreme sa mogućnošću kupovine, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica davanjem stambenih jedinica u zakup na određeno vreme sa mogućnošću kupovine(u daljem tekstu: Pravilnik), a u vezi Ugovora o donaciji za realizaciju Potprojekta br.2 Regionalnog stambenog programa zaključenog između Komesarijata za izbeglice i migracije (u daljem tekstu: Komesarijat), Jedinice za upravljanje projektom – Istraživanje i razvoj d.o.o. (u daljem tekstu: JUP) i opštine Vršac (u daljem tekstu: Opština), Komisija za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica davanjem u zakup 20 stambenih jedinica sa mogućnošću kupovine(u daljem tekstu: Komisija za izbor korisnika), dana 03. novembra 2014. godine, objavljuje


JAVNI POZIV
za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica
davanjem u zakup 20 stambenih jedinica sa mogućnošću kupovine
na teritoriji opštine Vršac


I.    Predmet javnog poziva

Predmet javnog poziva je davanje u zakup sa mogućnošću kupovine 20 stambenihjedinica na teritoriji Opštine.
Stambene jedinice daju se u zakup na određeno vreme sa mogućnošću kupovine prema uslovima predviđenim Zakonom o izbeglicama, a radi rešavanja stambenih potreba izbeglica.

II.    Korisnici

Pomoć za rešavanje stambenih potrebadodelom stamebnih jedinica u zakup na određeno vreme sa mogućnošću kupovine (u daljem tekstu: Pomoć) može biti dodeljena izbeglicama koje su, usled događaja iz perioda od 1991. godine do 1995. godine, stekle status izbeglice u Republici Srbiji, bez obzira na njihov status u vreme rešavanja stambene potrebe, i to:  
−    izbeglicama koje žive u kolektivnim centrima ili nekom drugom vidu kolektivnog smeštaja, formalnog ili neformalnog i
−    ugroženim izbeglicama u privatnom smeštaju i bivšim nosiocima stanarskog prava, a koji su bez trajnog rešenja u zemlji porekla ili Republici Srbiji, a sve prema utvrđenim kriterijumima ugroženosti.

Kompletan Javni poziv može se preuzeti u zgradi opštine Vršac, kod Poverenika za izbeglice i migracije, kao i sa opštinskog sajta www.vrsac.org.rs .

Rok za podnošenje prijave sa potrebnim dokazima je  02/decembar/2014.

ceo tekst možete preuzeti ovde

Rešenje o raspodeli sredstava po konkuru iz oblasti sporta za drugu polovinu 2014. godine
Rešenje o raspodeli sredstava po konkuru iz oblasti sporta za drugu polovinu 2014. godine
Sreda, 03. Septembar 2014.

              Na osnovu člana 46. Statuta Opštine Vršac (``Službeni list Opštine Vršac`` br 10/2008 i 13/2008) i člana 13. stav 2.  Pravilnika o načinu i postupku raspodele sredstava za rad i sufinansiranje programa/projekata udruženja građana, organizacija i saveza iz budžeta Opštine Vršac (``Službeni list Opštine Vršac`` broj 4/2014) i predloga Komisije za sprovođenje konkursa za raspodelu budžetskih sredstava za rad i sufinansiranje udruženja građana iz oblasti sporta, dana 27. avgusta 2014. godine, Predsednik Opštine Vršac,  doneo je

R  E  Š  E  NJ  E

I
             Udruženjima građana, organizacijama i savezima koji su registrovani na teritoriji opštine Vršac, odnosno imaju sedište ili ogranak i deluju na području Vršca kao opštinske, međuopštinske ili republičke organizacije, za projekte/programe iz oblasti sporta, za drugu polovinu 2014. godine dodeljuju se sredstva iz budžeta Opštine Vršac

Kompletno rešenje možete preuzeti ovde


Javni konkurs za Javne radove u 2014. godini
Javni konkurs za Javne radove u 2014. godini
Četvrtak, 28. Avgust 2014.

Na osnovu čl. 44. st. 1. tač. 5. Zakona o lokalnoj samoupravi (Službeni glasnik RS br. 129/07), čl. 46. st. 1. tač. 4. i 8. Statuta Opštine Vršac (Službeni list opštine Vršac br. 10/08 i 13/08), a u skladu sa Lokalnim akcionim planom za zapošljavanje opštine Vršac za 2014. godinu (Službeni list opštine Vršac br. 4/2014) i Sporazuma o utvrđivanju međusobnih prava i obaveza  br. 133-10-1/2014-12 od 06.06.2014. godine u realizaciji programa ili mera aktivne politika zapošljavanja između Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova  i Opštine Vršac za 2014. godinu broj 133-10-1/2014-12 od 06.06.2014. i Zaključka Opštinskog veća broj: 06.2-27/2014-III-01 od  27.08.2014. godine


OPŠTINA VRŠAC

Raspisuje

J A V N I  K O N K U R S
ZA ORGANIZOVANJE I SPROVOĐENJE JAVNIH RADOVA U 2014. GODINI


<<  < Nazad 1 - 4 of 196 Napred >  >>
Anketa
Kako ocenjujete
turističku ponudu
opštine Vršac?
Odlična
Dobra
Može biti i bolja
Loša
Ne znam
Arhiva