Vesti

Javni konkurs za sufinansiranje programa/projekata nacionalnih manjina za prvu polovinu 2016. godine
Javni konkurs za sufinansiranje programa/projekata nacionalnih manjina za prvu polovinu 2016. godine
Ponedeljak, 25. Januar 2016.

REPUBLIKA SRBIJA 
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA 
OPŠTINA VRŠAC

Na osnovu člana 7. stav 1. Pravilnika o načinu i postupku raspodele sredstava za rad i sufinasiranje programa/projekata udruženja građana, organizacija i saveza iz Budžeta opštine Vršac („Službenom listu opštine Vršac“ br. 4/14), Opštinsko veće opštine Vršac


r a s p i s u j e

JAVNI KONKURS 
za sufinansiranje programa/projekata nacionalnih manjina 
u oblasti kulture, obrazovanja i obaveštavanja na teritoriji opštine Vršac
 u prvoj polovini 2016. godine u ukupnom iznosu od 600.000,00 dinara

Opština Vršac sufinansiraće programe/projekte nacionalnih manjina iz oblasti kulture, obrazovanja, i obaveštavanja na teritoriji opštine Vršac u prvoj polovini 2016 godine u maksimalno od 80.000,00 dinara po jednom projektu/programu, koji doprinose razvoju i unapređenju nacionalnih manjina u oblasti kulture, obrazovanja i obaveštavanja u opštini Vršac sa sledećim prioritetima:

•Programi/projekti koji su usklađeni sa Strategijom razvoja u opštini Vršac

•Programi/projekti kojima će se konkurisati kod drugih izvora finansiranja, a udelu obaveznog učešća podnosioca zahteva

•Programi/projekti koji edukacijom unapređuju život marginalizovanih ciljnih grupa u opštini Vršac

•Programi/projekti koji promovišu multikulturalnost i prekograničnu saradnjusa susednim županijama u Rumuniji

•Programi/projekti koji predstavljaju inovaciju u lokalnom sistemu nacionalnihmanjina u oblasti kulture, obrazovanja i obaveštavanja

Tekst konkursa možete preuzeti ovde


OGLAS  ZA DAVANjE LOKACIJA ZA POSTAVLjANjE APARATA ZA KOKICE  NA JAVNIM POVRŠINAMA  U VRŠCU
OGLAS  ZA DAVANjE LOKACIJA ZA POSTAVLjANjE APARATA ZA KOKICE  NA JAVNIM POVRŠINAMA  U VRŠCU
Petak, 22. Januar 2016.

Na osnovu Zaključka Opštinskog veća Opštine Vršac, br. 06.2-37/2015-III-01 od 16. decembra 2015. godine Komisija za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za postavljanje privremenih objekata Vršcu, raspisuje

O G L A S

ZA DAVANjE LOKACIJA ZA POSTAVLjANjE APARATA ZA KOKICE  NA JAVNIM POVRŠINAMA  U VRŠCU

    Raspisuje se oglas za za sprovođenje javnog nadmetanja za davanje lokacija na javnoj površini u Vršcu

ceo tekst oglasa možete preuzeti ovde

Javni poziv za učešće na konkursu za sufinansiranje  iz oblasti javnog informisanja za 2016. godinu
Javni poziv za učešće na konkursu za sufinansiranje  iz oblasti javnog informisanja za 2016. godinu
Petak, 22. Januar 2016.


Na osnovu člana 17. stav 1. Zakona o javnom informisanju i medijima („Sl. glasnik RS“, broj 83/2014 i 58/2015) i člana 3. stav 1. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Sl. glasnik RS“, broj 126/2014) Opštinsko veće Opštine Vršac, svim zainteresovanim  pravnim i fizičkim licima sa teritorije opštine Vršac  upućuje  


JAVNI POZIV
ZA UČEŠĆE NA KONKURSU OPŠTINE VRŠAC ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA ZA OSTVARIVANjE  JAVNOG INTERESA U OBLASTI  JAVNOG INFORMISANjA ZA 2016. GODINU


Javni konkurs za sufinansiranje programa/projekata u oblasti poljoprivrede za prvu polovinu 2016. godine
Javni konkurs za sufinansiranje programa/projekata u oblasti poljoprivrede za prvu polovinu 2016. godine
Petak, 15. Januar 2016.

REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
OPŠTINA VRŠAC


Na osnovu člana 5. Pravilnika o načinu i postupku raspodele sredstava za rad društvenih oraganizacija, saveza i udruženja građana iz Budžeta opštine Vršac („Službenom listu opštine Vršac“ br. 1/09), Opštinsko veće opštine Vršac 

r  a  s  p  i  s  u  j  e

JAVNI KONKURS
za sufinansiranje programa/projekata u oblasti unapređenja  poljoprivrede u opštini Vršac u prvoj polovini 2016 godine u ukupnom iznosu od 1.200.000,00 din.

Opština Vršac sufinansiraće programe/projekte iz oblasti poljoprivrede koji doprinose razvoju i unapređenju : stočarstva, povrtarske proizvodnje,vinogradarstva i vinarstva, u opštini Vršac sa sledećim prioritetima:
•        Programi/projekti koji su usklađeni sa Strategijom razvoja poljoprivrede u opštini Vršac
•        Programi/projekti koji su vezani za zaštitu geografskog porekla poljoprivrednih proizvoda u opštini Vršac i predstavljanje na sajmovima
•        Programi/projekti koji unapređuju rad udruženja.(nabavka opreme, štampanje propagandnog materijala, organizovanje manifestacija)
•        Programi/projekti koji predstavljaju inovaciju  (organske poljoprivredne proizvodnje) i drugi projekti/programi koji su obuhvaćeni strateškim razvojem poljoprivrede u opštini Vršac.<<  < Nazad 1 - 4 of 257 Napred >  >>