Vesti

Javni oglas o sprovođenju postupka javnog nadmetanja radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta
Javni oglas o sprovođenju postupka javnog nadmetanja radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta
Sreda, 18. Novembar 2015.

Na osnovu člana 99. Zakona o planiranju i izgradnji (''Sl. glasnik RS'' broj 72/09, 81/09-ispr., 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 i 145/14) čl. 19. Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup stvari u javnoj svojini i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda („Sl.glasnik RS“ br. 24/2012 i 48/2015) i Odluke o pokretanju postupka otuđenja neizgarađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini Opštine Vršac („Sl.list Opštine Vršac“br.10/2015) Predsednik Opštine Vršac dana 17.11.2015.godine objavljuje: JAVNI OGLAS
O sprovođenju postupka javnog nadmetanja radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini Opštine Vršac 


I Raspisuje se javni oglas za javno nadmetanje za otuđenje neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini Opštine Vršac (u daljem tekstu : zemljište) i to : 

1. PARCELA I KATASTARSKA OPŠTINA: 1367/2 K.o. Uljma,  zemljište uz zgradu i drugi objekat
POVRŠINA: 500 m2,
LOKALITET:  Vršac, ul. Mlinska, 
CELINA ODNOSNO ZONA: naselje Uljma
NAMENA ZEMLjIŠTA: porodično stanovanje
SPRATNOST: P do  P+1+Pk
STEPEN IZGRAĐENOSTI: 40-50%
OBAVEŠTENjE O JAVNOM POZIVU ZA IZBOR KORISNIKA ZA DODELU POMOĆI ZA REŠAVANjE STAMBENIH POTREBA IZBEGLICA PRI KUPOVINI 13 SEOSKIH KUĆA SA OKUĆNICOM I DODELE PAKETA POMOĆI
OBAVEŠTENjE O JAVNOM POZIVU ZA IZBOR KORISNIKA ZA DODELU POMOĆI ZA REŠAVANjE STAMBENIH POTREBA IZBEGLICA PRI KUPOVINI 13 SEOSKIH KUĆA SA OKUĆNICOM I DODELE PAKETA POMOĆI
Petak, 13. Novembar 2015.

OBAVEŠTENjE O JAVNOM POZIVU ZA IZBOR KORISNIKA ZA DODELU POMOĆI ZA REŠAVANjE STAMBENIH POTREBA IZBEGLICA PRI KUPOVINI 13 SEOSKIH KUĆA SA OKUĆNICOM I DODELE PAKETA POMOĆI

Opština Vršac obaveštava izbeglice i bivše izbeglice koje su, usled događaja iz perioda od 1991. godine do 1995. godine, stekle status izbeglice u Republici Srbiji, bez obzira na njihov status u vreme rešavanja stambene potrebe, i to: izbeglice koje žive u kolektivnim centrima ili nekom drugom vidu kolektivnog smeštaja, formalnog ili neformalnog i ugrožene izbeglice u privatnom smeštaju i bivše nosioce stanarskog prava, a koje su bez trajnog rešenja u zemlji porekla ili Republici Srbiji, a sve prema utvrđenim kriterijumima ugroženosti, da će javni poziv za dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica pri kupovini 13 seoskih kuća sa okućnicom i dedelu paketa pomoći, u okviru Regionalnog stambenog programa, Stambeni program u Republici Srbiji, Potprojekat 4 – seoske kuće (u daljem tekstu: Javni poziv), biti objavljen  28. decembra 2015. godine na oglasnim tablama opštine Vršac i mesnih zajednica opštine Vršac i na internet prezentaciji opštine Vršac www.vrsac.org.rs  i Komesarijata za izbeglice i migracije www.kirs.gov.rs.

ceo tekst možete preuzeti ovde

Javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2015. godini
Javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2015. godini
Utorak, 10. Novembar 2015.

Na osnovu člana 59. i 60. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti («Sl. glasnik RS», broj 36/2009 , 88/2010 i 38/15), Nacionalnog akcionog plana zapošljavanja za 2015.godinu, Odluke o učešću u finansiranju programa ili mera aktivne politike zapošljavanja predviđenih lokalnim akcionim planovima zapošljavanja u 2015. godini Ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja broj 401-00-01006/2015-24 od 25.05.2015.godine, a u skladu sa Lokalnim akcionim planom zapošljavanja Grada/Opštine Vršac za 2015.godinu (usvojenim Odlukom 112-004/2015-II-01 od 10.03.2015. godine)OPŠTINA VRŠAC 
U SARADNjI SA 
NACIONALNOM SLUŽBOM ZA ZAPOŠLjAVANjE
Raspisuje

JAVNI POZIV 
NEZAPOSLENIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE U 2015. GODINI


Subvencija za samozapošljavanje namenjena je nezaposlenima koji se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba) i imaju završenu obuku za započinjanje sopstvenog posla. 

Subvencija za samozapošljavanje dodeljuje se nezaposlenom u jednokratnom iznosu od 153.200 dinara radi osnivanja radnje, zadruge ili drugog oblika preduzetništva, kao i osnivanja privrednog društva ukoliko osnivač zasniva u njemu radni odnos.

Nezaposleni koji ostvari pravo na subvenciju za samozapošljavanje u obavezi je da obavlja registrovanu delatnost najmanje 12 meseci.

Pravo na subvenciju može se ostvariti i udruživanjem više nezaposlenih, osnivanjem privrednog društva radi samozapošljavanja. Ukoliko se više nezaposlenih udruži, u skladu sa zakonom, svako lice pojedinačno podnosi zahtev za samozapošljavanje i ostvarivanje prava na subvenciju od 153.200,00 dinara. 
Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova u 2015.godini
Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova u 2015.godini
Utorak, 10. Novembar 2015.

Na osnovu člana 59. i 60. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti («Sl. glasnik RS», broj 36/2009 , 88/2010 i 38/15), Nacionalnog akcionog plana zapošljavanja za 2015.godinu, Odluke o učešću u finansiranju programa ili mera aktivne politike zapošljavanja predviđenih lokalnim akcionim planovima zapošljavanja u 2015. godini Ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja broj 401-00-01006/2015-24 od 25.05.2015.godine, a u skladu sa Lokalnim akcionim planom zapošljavanja Opštine Vršac za 2015.godinu (Službeni list Opštine vršac 3/2015)
OPŠTINA VRŠAC 
U SARADNjI SA 
NACIONALNOM SLUŽBOM ZA ZAPOŠLjAVANjE 

R a s p i s u j e

JAVNI KONKURS
ZA ORGANIZOVANjE SPROVOĐENjA JAVNIH RADOVA
NA KOJIMA SE ANGAŽUJU NEZAPOSLENA LICA
U 2015. GODINI


I OPIS PROGRAMA

Javni radovi su mera aktivne politike zapošljavanja koju organizuje Nacionalna služba za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba) i Opština Vršac, u skladu sa Nacionalnim akcionim planom zapošljavanja za 2015. godinu, u cilju radnog angažovanja, nezaposlenih lica, očuvanja i unapređenja radnih sposobnosti nezaposlenih, kao i radi ostvarivanja određenog društvenog interesa.

Kroz sprovođenje javnog rada radno se angažuju nezaposlena lica sa evidencije Nacionalne službe.

Poslodavca - izvođača javnog rada određuje Opština Vršac na osnovu javnog konkursa.

Maksimalna dužina trajanja javnog rada je do 6 meseci, a u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima.

Ugovorom o privremenim i povremenim poslovima utvrdiće se broj radnih dana za svako lice uključeno u javni rad.
<<  < Nazad 1 - 4 of 244 Napred >  >>
Anketa
Kako ocenjujete
turističku ponudu
opštine Vršac?
Odlična
Dobra
Može biti i bolja
Loša
Ne znam
Arhiva