Vesti

JAVNI POZIV za izbor korisnika za dodelu sredstava namenjenih za ekonomsko osnaživanje izbeglica kroz dohodovne aktivnosti
JAVNI POZIV za izbor korisnika za dodelu sredstava namenjenih za ekonomsko osnaživanje izbeglica kroz dohodovne aktivnosti
Ponedeljak, 23. Februar 2015.

Na osnovu tačke II Odluke o formiranju Opštinske komisije za proces integracije i reintegracije migracionih grupa broj: 011-50/2014-III-01, i člana 4. Ugovora o saradnji broj 9-9/ 88 (401-48/2014-I-01), od 28.04.2014. godine, zaključenim između Komesarijata za izbeglice i migracije i Opštine Vršac, Opštinska komisija za Proces integracije i reintegracije migracionih grupa (u daljem tekstu: Komisija), donosi

JAVNI POZIV

za izbor korisnika za dodelu sredstava
namenjenih za ekonomsko osnaživanje izbeglica kroz dohodovne aktivnosti


I Predmet javnog poziva

Predmet Javnog poziva je dodela pomoći za ekonomsko osnaživanje izbeglica (u daljem tekstu: Pomoć).
Pomoć se dodeljuje izbeglicama koje žive na teritoriji opštine Vršac, radi ekonomskog osnaživanja kroz dohodovne aktivnosti.

Pomoć se dodeljuje kao jednokratna i bespovratna i odobrava se u robi i materijalu
za ekonomsko osnaživanje porodice izbeglica, u maksimalnom iznosu do RSD 200.000,00
(dvestahiljadadinara), po porodičnom domaćinstvu Korisnika.

tekst konkursa

zahtev

izjavaJAVNI POZIV za izbor korisnika za dodelu sredstava namenjenih stvaranju i poboljšanju uslova stanovanja izbeglica, kroz nabavku građevinskog materijala
JAVNI POZIV za izbor korisnika za dodelu sredstava namenjenih stvaranju i poboljšanju uslova stanovanja izbeglica, kroz nabavku građevinskog materijala
Ponedeljak, 23. Februar 2015.

Na osnovu tačke II Odluke o formiranju Opštinske komisije za proces integracije i reintegracije migracionih grupa broj: 011-50/2014-III-01, i člana 4. Ugovora o saradnji broj 9-9/ 88 (401-48/2014-I-01), od 28.04.2014. godine, zaključenim između Komesarijata za izbeglice i migracije i Opštine Vršac, Opštinska komisija za Proces integracije i reintegracije migracionih grupa (u daljem tekstu: Komisija), donosi

JAVNI POZIV

za izbor korisnika za dodelu sredstava namenjenih
stvaranju i poboljšanju uslova stanovanja izbeglica, kroz nabavku građevinskog
materijala


I Predmet javnog poziva

Predmet konkursa je pomoć u građevinskom materijalu koja može biti dodeljena izbeglicama koja imaju prebivalište/boravište
na teritoriji opštine Vršac, a nemaju rešeno stambeno pitanje i
potrebna im je pomoć u vidu dodele građevinskog materijala kako bi poboljšali
uslove stanovanja (u daljem tekstu: Korisnik).

Nepokretnost za koju Korisnik konkuriše za Pomoć mora biti u svojini
Korisnika, da se nalazi na teritoriji opštine Vršac i u stanju
da ne ispunjava osnovne uslove stanovanja, tako da bi se ugradnjom dodeljenog
građevinskog materijala osposobila za upotrebu i stanovanje.

tekst konkursa

zahtev

izjava

Preliminarne rang liste učenika i studenata koji su dobili materijalnu pomoć
Preliminarne rang liste učenika i studenata koji su dobili materijalnu pomoć
Petak, 20. Februar 2015.

Na osnovu člana 9. Odluke o načinu i kriterijumima raspodele sredstava za dodelu materijalne pomoći učenicima i studentima sa teritorije opštine Vršac («Službeni list opštine Vršac» br. 4/2010), Komisija za dodelu materijalne pomoći učenicima i studentima sa teritorije opštine Vršac na sednici održanoj 19. februara 2015. godine, utvrdila  je preliminarne rang liste.

R E Š E Nj E O DODELI SREDSTAVA ZA RAD  I SUFINANSIRANjE  PROGRAMA/PROJEKATA  UDRUŽENjA GRAĐANA, ORGANIZACIJA I SAVEZA  IZ BUDžETA OPŠTINE VRŠAC ZA OBLAST KULTURE ZA PRVU POLOVINU 2015. GODINE
R E Š E Nj E O DODELI SREDSTAVA ZA RAD  I SUFINANSIRANjE  PROGRAMA/PROJEKATA  UDRUŽENjA GRAĐANA, ORGANIZACIJA I SAVEZA  IZ BUDžETA OPŠTINE VRŠAC ZA OBLAST KULTURE ZA PRVU POLOVINU 2015. GODINE
Petak, 20. Februar 2015.

Na osnovu člana 46 Statuta Opštine Vršac („Sl. list Opštine Vršac“ broj 10/2008 i 13/2008), člana 13 stav 2 Pravilnika o načinu i postupku raspodele sredstava za rad i sufinansiranje programa/projekata udruženja građana, organizacija i saveza iz budžeta Opštine Vršac („Sl. list Opštine Vršac“, broj  04/2014) i predloga Komisije za sprovođenje konkursa za raspodelu budžetskih sredstava  za rad i sufinansiranje  udruženja građana za oblast kulture, dana 04. februara 2015. godine, Predsednik Opštine Vršac, doneo je

R E Š E Nj E
O DODELI SREDSTAVA ZA RAD  I SUFINANSIRANjE  PROGRAMA/PROJEKATA  UDRUŽENjA GRAĐANA, ORGANIZACIJA I SAVEZA  IZ BUDžETA OPŠTINE VRŠAC ZA OBLAST KULTURE ZA PRVU POLOVINU 2015. GODINE

<<  < Nazad 1 - 4 of 211 Napred >  >>
Anketa
Kako ocenjujete
turističku ponudu
opštine Vršac?
Odlična
Dobra
Može biti i bolja
Loša
Ne znam
Arhiva