Vesti

Rešenje o dodeli sredstava udruženjima građana, organizacijama i savezima iz oblasti socijalne zaštite za 2014. godine
Rešenje o dodeli sredstava udruženjima građana, organizacijama i savezima iz oblasti socijalne zaštite za 2014. godine
Utorak, 05. Avgust 2014.

Na  osnovu  člana  46  Statuta Opštine Vršac („Sl. list Opštine Vršac“, broj 10/2008 i 13/2008), člana  13 stav 2 Pravilnika  o načinu i postupku raspodele sredstava za rad i  sufinansiranje programa/projekata  udruženja građana, organizacija i saveza iz budžeta Opštine Vršac („Sl. list Opštine Vršac“, broj  04/2014) i predloga  Komisije za sprovođenje konkursa za raspodelu budžetskih sredstava  za rad i sufinansiranje  udruženja građana za oblast socijalne zaštite,  dana 18. jula 2014. godine, Predsednik Opštine Vršac, doneo je

R E Š E NJ E
O DODELI SREDSTAVA ZA RAD  I SUFINANSIRANJE PROGRAMA/PROJEKATA  UDRUŽENJA GRAĐANA, ORGANIZACIJA I SAVEZA IZ BUDŽETA OPŠTINE VRŠAC  ZA OBLAST SOCIJALNE ZAŠTITE ZA 2014. GODINU


I
Udruženjima građana, organizacijama i savezima  koji su registrovani na teritoriji opštine Vršac, odnosno imaju sedište ili ogranak i deluju na području opštine Vršac kao opštinske, međuopštinske ili republičke organizacije, za projekte/programe iz oblasti socijalne zaštite, za 2014. godinu dodeljuju se sredstva iz budžeta Opštine Vršac.

Rešenje možete preuzeti ovde

Javni konkurs za organizovanje i sprovođenje Javnih radova u 2014. godini
Javni konkurs za organizovanje i sprovođenje Javnih radova u 2014. godini
Sreda, 23. Jul 2014.

Na osnovu čl. 44. st. 1. tač. 5. Zakona o lokalnoj samoupravi (Službeni glasnik RS br. 129/07), čl. 46. st. 1. tač. 4. i 8. Statuta Opštine Vršac (Službeni list opštine Vršac br. 10/08 i 13/08), a u skladu sa Lokalnim akcionim planom za zapošljavanje opštine Vršac za 2014. godinu (Službeni list opštine Vršac br. 4/2014) i Sporazuma o utvrđivanju međusobnih prava i obaveza  br. 133-10-1/2014-12 od 06.06.2014. godine u realizaciji programa ili mera aktivne politika zapošljavanja između Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova  i Opštine Vršac za 2014. godinu broj 133-10-1/2014-12 od 06.06.2014. i Zaključka Opštinskog veća broj: o6.2-19/2014-III-01 od  08. jula 2014. godine


OPŠTINA VRŠAC U SARADNJI SA
NACIONALNOM SLUŽBOM ZA ZAPOŠLJAVANJE

Raspisuje


J A V N I      K O N K U R S
ZA ORGANIZOVANJE I SPROVOĐENJE JAVNIH RADOVA U 2014. GODINI

Javni poziv za realizaciju programa stručna praksa u 2014. godini
Javni poziv za realizaciju programa stručna praksa u 2014. godini
Sreda, 23. Jul 2014.

Na osnovu čl. 44. st. 1. tač. 5. Zakona o lokalnoj samoupravi (Službeni glasnik RS br. 129/07), čl. 46. st. 1. tač. 4. i 8. Statuta Opštine Vršac (Službeni list opštine Vršac br. 10/08 i 13/08), a u skladu sa Lokalnim akcionim planom za zapošljavanje opštine Vršac za 2014. godinu (Službeni list opštine Vršac br. 4/2014) i Sporazuma o utvrđivanju međusobnih prava i obaveza  br. 133-10-1/2014-12 od 06.06.2014. godine u realizaciji programa ili mera aktivne politika zapošljavanja između Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova  i Opštine Vršac za 2014. godinu broj 133-10-1/2014-12 od 06.06.2014. i Zaključka Opštinskog veća broj: o6.2-19/2014-III-01 od  08. jula 2014. godine


OPŠTINA VRŠAC U SARADNJI SA
NACIONALNOM SLUŽBOM ZA ZAPOŠLJAVANJE

Raspisuje

JAVNI POZIV
ZA REALIZACIJU PROGRAMA STRUČNA PRAKSA U 2014. GODINIJAVNI KONKURS za sufinansiranje projekata/programa u oblasti sporta u opštini Vršac za period jul-decembar 2014. godine
JAVNI KONKURS za sufinansiranje projekata/programa u oblasti sporta u opštini Vršac za period jul-decembar 2014. godine
Petak, 18. Jul 2014.

Na osnovu člana 5. Pravilnika o načinu i postupku raspodele sredstava za rad društvenih oraganizacija, saveza i udruženja građana iz Budžeta opštine Vršac („Službenom listu opštine Vršac“ br. 1/09), Opštinsko veće opštine Vršac raspisuje

JAVNI KONKURS
za sufinansiranje projekata/programa u oblasti sporta u opštini Vršac
za period jul-decembar 2014. godine

<<  < Nazad 1 - 4 of 192 Napred >  >>
Anketa
Kako ocenjujete
turističku ponudu
opštine Vršac?
Odlična
Dobra
Može biti i bolja
Loša
Ne znam
Arhiva