Obaveštenja
Vesti

PREDLOG LISTE REDA PRVENSTVA o dodeli 10 paketa pomoći  u građevinskom materijalu na teritoriji opštine Vršac
PREDLOG LISTE REDA PRVENSTVA o dodeli 10 paketa pomoći  u građevinskom materijalu na teritoriji opštine Vršac
Petak, 24. Jul 2015.

Na osnovu tačke II Odluke o formiranju Opštinske komisije za proces integracije i reintegracije migracionih grupa broj: 011-50/2014-III-01, i člana 4. Ugovora o saradnji broj 9-9/ 88 (401-48/2014-I-01), od 28.04.2014. godine, zaključenim između Komesarijata za izbeglice i migracije i Opštine Vršac, Opštinska komisija za Proces integracije i reintegracije migracionih grupa (u daljem tekstu: Komisija), donosi
PREDLOG LISTE REDA PRVENSTVA

o dodeli 10 paketa pomoći  u građevinskom materijalu na teritoriji opštine Vršac sa listom korisnika rangiranih prema redu prvenstva na osnovu ispunjenosti uslova i broja osvojenih bodova PREDLOG LISTE REDA PRVENSTVA o dodeli 10 paketa pomoći  u građevinskom materijalu na teritoriji opštine VršacPREDLOG LISTE KORISNIKA POMOĆI REPUBLIKE SRBIJE ZA SANACIJU ŠTETE NASTALE USLED ELEMENTARNIH NEPOGODA
PREDLOG LISTE KORISNIKA POMOĆI REPUBLIKE SRBIJE ZA SANACIJU ŠTETE NASTALE USLED ELEMENTARNIH NEPOGODA
Ponedeljak, 13. Jul 2015.


Republika Srbija
OPŠTINA  VRŠAC
Komisija za raspodelu sredstava za naknadu štete usled poplava
Broj: Službeno/2015-IV-03
Dana: 09.07.2015. godine
Vršac, Trg  Pobede  br. 1
Tel. br. 800-544
DS

    


    Na osnovu čl.8. Pravilnika o uslovima i merilima za izbor korisnika i načinu dodele sredstava za naknadu štete nastale usled elementarnih nepogoda br.110-5/2015-III-01 od 14.04.2015. godine Komisija za raspodelu sredstava za naknadu štete usled poplava na imovini fizičkih lica i kulturno istorijskim spomenicima u cilju realizacije pomoći republike Srbije za sanaciju štete nastale usled elementarnih nepogoda, utvrđuje


PREDLOG LISTE KORISNIKA POMOĆI REPUBLIKE SRBIJE ZA SANACIJU ŠTETE NASTALE USLED ELEMENTARNIH NEPOGODA

Spisak korisnika pomoći pojedinačno pobrojanih od rednog broja 1 do broja 481.

    Predlog liste Komisija objavljuje na oglasnoj tabli Opštine Vršac, a obaveštenje o objavljivanju predloga liste na internet stranici Opštine, oglasnim tablama mesnih kancelarija i sredstvima javnog informisanja koja pokrivaju teritoriju Opštine.
    Rok za prigovore je tri dana od dana objavljivanja liste, odnosno do 16.07.2015. godine.
    Prigovori na listu podnose se pismenim putem, Komisiji za raspodelu sredstava za naknadu štete usled poplava, preko pisarnice Opštine Vršac, odnosno preko mesnih kancelarija naseljenih mesta.
        predsednik Komisije
dipl. pravnik Nataša Tadić s.r

PREDLOG KONAČNE LISTE KORISNIKA POMOĆI ZA VERSKE OBJEKTE OD ZNAČAJA ZA ŠIRU ZAJEDNICU
PREDLOG KONAČNE LISTE KORISNIKA POMOĆI ZA VERSKE OBJEKTE OD ZNAČAJA ZA ŠIRU ZAJEDNICU
Četvrtak, 09. Jul 2015.

PREDLOG KONAČNE LISTE KORISNIKA POMOĆI ZA VERSKE OBJEKTE OD ZNAČAJA ZA ŠIRU ZAJEDNICU


Komisija Opštinskog veća opštine Vršac na osnovu Pravilnika o uslovima i merilima za izbor korisnika i načinu dodele sredstava za naknadu štete nastale usled elementarnih nepogoda sačinila je sledeću listu za verske objekte od značaja za širu zajednicu:1.Vladičanski dvor Pravoslavne srpske Eparhije banatske iz Vršca, ul. Dvorska br.20Vršac, 17.04.2015.                                                                                PODPREDSEDNIK KOMISIJE
                                                                                dipl.inž.arh. Damir Sredić, s.r.


ODLUKA   o rešavanju stambenih potreba izbeglica sa listom korisnika rangiranih prema redu prvenstva na osnovu ispunjenosti uslova i broja osvojenih bodova
ODLUKA   o rešavanju stambenih potreba izbeglica sa listom korisnika rangiranih prema redu prvenstva na osnovu ispunjenosti uslova i broja osvojenih bodova
Četvrtak, 18. Jun 2015.

Stambeni program u Republici Srbiji, zaključenim između Komesarijata za izbeglice i migracije (u daljem tekstu: Komesarijat), Društva sa ograničenom odgovornošću „JUP Istraživanje i razvoj” d.o.o. Beograd (u daljem tekstu: JUP) i opštine Vršac (u daljem tekstu: Opština), zavedenim kod Komesarijata pod brojem 9-9/220-2/2013 od 10. oktobra 2014. godine, kod JUPa pod brojem 3273 od 13. oktobra 2014. godine i kod Opštine pod brojem 031-73/2014-I-01 od 29. septembra 2014. godine (u daljem tekstu: Ugovor o realizaciji stambene izgradnje) i člana 7. stav 1., člana 8. stav 1. tačka 3) i člana 14. stav 3. Pravilnika o uslovima i merilima za izbor korisnika za rešavanje stambenih potreba izbeglica davanjem stambenih jedinica u zakup na određeno vreme sa mogućnošću kupovine, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika (u daljem tekstu: Pravilnik), a u vezi sa članom 19. stav 8. Zakona o izbeglicama („Službeni glasnik RS”, broj 18/92, „Službeni list SRJ”, broj 42/02 - SUS i „Službeni glasnik RS”, broj 30/10), Komisija za izbor korisnika (u daljem tekstu: Komisija), donosi

ODLUKUo rešavanju stambenih potreba izbeglica sa listom korisnika rangiranih prema redu prvenstva na osnovu ispunjenosti uslova i broja osvojenih bodova

<<  < Nazad 1 - 4 of 127 Napred >  >>
Anketa
Kako ocenjujete
turističku ponudu
opštine Vršac?
Odlična
Dobra
Može biti i bolja
Loša
Ne znam
Arhiva