Obaveštenja
Vesti

Zahtev DP „Drugi oktobar“ iz Vršca za davanje saglasnosti na cene toplotne energije za krajnje kupce
Zahtev DP „Drugi oktobar“ iz Vršca za davanje saglasnosti na cene toplotne energije za krajnje kupce
Sreda, 09. Septembar 2015.

Na osnovu člana 28. stav 4. Zakona o komunalnim delatnostima Opštinsko veće opštine Vršac objavljuje Zahtev DP „Drugi oktobar“ iz Vršca za davanje saglasnosti na cene toplotne energije za krajnje kupce


KONAČNA LISTA REDA PRVENSTVA ZA DODELU POMOĆI U STAMBENOM ZBRINjAVANjU IZBEGLICA NA TERITORIJI OPŠTINE VRŠAC
KONAČNA LISTA REDA PRVENSTVA ZA DODELU POMOĆI U STAMBENOM ZBRINjAVANjU IZBEGLICA NA TERITORIJI OPŠTINE VRŠAC
Ponedeljak, 07. Septembar 2015.

U skladu sa Sporazumom o donaciji zaključenim između Banke za Razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije u vezi sa Regionalnim stambenim programom - Podprojekat br. 2  (u daljem tekstu: Podprojekat br. 2) i članom  8. Pravilnika o uslovima i merilima, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika za dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica davanjem stambenih jedinica u zakup sa mogućnošću kupovine (u daljem tekstu: Pravilnik), a u skladu sa članom 19. stav 8. Zakona o izbeglicama („Službeni glasnik RS”, broj 18/92, „Službeni list SRJ”, broj 42/02 - SUS i „Službeni glasnik RS”, broj 30/10), Komisija za izbor korisnika za dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica davanjem stambenih jedinica u zakup sa mogućnošću kupovine (u daljem tekstu: Komisija), utvrđuje

KONAČNU LISTU REDA PRVENSTVA

Utvrđuje se da su uslove za dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica davanjem stambenih jedinica u zakup sa mogućnošću kupovine (u daljem tekstu: Pomoć), a na osnovu broja osvojenih bodova, u skladu sa merilima za izbor korisnika, prikazanih u okviru konačne liste za dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica davanjem stambenih jedinica u zakup sa mogućnošću kupovine, ispunila sledeća lica:

ceo tekst možete preuzeti ovdeR E Š E Nj E O DODELI SREDSTAVA ZA RAD I SUFINANSIRANjE PROGRAMA/PROJEKATA UDRUŽENjA GRAĐANA, ORGANIZACIJA I SAVEZA IZ BUDžETA OPŠTINE VRŠAC  IZ OBLASTI SPORTA ZA PERIOD JUL-DECEMBAR 2015. GODINE
 R E Š E Nj E O DODELI SREDSTAVA ZA RAD I SUFINANSIRANjE PROGRAMA/PROJEKATA UDRUŽENjA GRAĐANA, ORGANIZACIJA I SAVEZA IZ BUDžETA OPŠTINE VRŠAC  IZ OBLASTI SPORTA ZA PERIOD JUL-DECEMBAR 2015. GODINE
Petak, 21. Avgust 2015.

Na osnovu člana 46. Statuta Opštine Vršac („Službeni list Opštine Vršac„ broj 10/2008, 13/2008 i 3/2015), člana 13. stav  2.  Pravilnika o načinu i postupku raspodele sredstava za rad i sufinansiranje programa/projekata udruženja građana, organizacija i saveza  iz budžeta Opštine Vršac („Službeni list Opštine Vršac,, broj 4/2014), Predsednik Opštine, dana 11.08.2015. godine, doneo je

R E Š E Nj E
O DODELI SREDSTAVA ZA RAD I SUFINANSIRANjE PROGRAMA/PROJEKATA UDRUŽENjA GRAĐANA, ORGANIZACIJA I SAVEZA IZ BUDžETA OPŠTINE VRŠAC  IZ OBLASTI SPORTA ZA PERIOD JUL-DECEMBAR 2015. GODINE

I
Sredstva iz budžeta Opštine Vršac za 2015. godinu, Glava 6.1, funkcija 810 Usluge rekreacije i sporta dodeljuju se za programe/projekte udruženjima građana, organizacijama i savezima iz oblasti sporta, koji deluju na teritoriji opštine Vršac, za period jul-decembar 2015. godine, u iznosu od 12.000.000,00 dinara, na sledeći način:

ceo tekst možete preuzeti ovde

R E Š E Nj E O DODELI SREDSTAVA ZA RAD I SUFINANSIRANjE PROGRAMA/PROJEKATA UDRUŽENjA GRAĐANA, ORGANIZACIJA I SAVEZA IZ BUDžETA OPŠTINE VRŠAC  IZ OBLASTI PRAVA NACIONALNIH MANjINA ZA PERIOD JUL-DECEMBAR 2015. GODINE
R E Š E Nj E O DODELI SREDSTAVA ZA RAD I SUFINANSIRANjE PROGRAMA/PROJEKATA UDRUŽENjA GRAĐANA, ORGANIZACIJA I SAVEZA IZ BUDžETA OPŠTINE VRŠAC  IZ OBLASTI PRAVA NACIONALNIH MANjINA ZA PERIOD JUL-DECEMBAR 2015. GODINE
Petak, 21. Avgust 2015.

Na osnovu člana 46. Statuta Opštine Vršac („Službeni list Opštine Vršac“ broj 10/2008, 13/2008 i 3/2015), člana 13. stav 2. Pravilnika o načinu i postupku raspodele sredstava za rad i sufinansiranje programa/projekata udruženja građana, organizacija i saveza iz budžeta Opštine Vršac („Službeni list Opštine Vršac“ broj 4/2014), Predsednik Opštine, dana 11.08.2015. godine, doneo je

R E Š E Nj E
O DODELI SREDSTAVA ZA RAD I SUFINANSIRANjE PROGRAMA/PROJEKATA UDRUŽENjA GRAĐANA, ORGANIZACIJA I SAVEZA IZ BUDžETA OPŠTINE VRŠAC  IZ OBLASTI PRAVA NACIONALNIH MANjINA ZA PERIOD JUL-DECEMBAR 2015. GODINE

I
          Sredstva iz budžeta Opštine Vršac za 2015. godinu, funkcija 160, pozicija 53, ekonomska klasifikacija 481 Dotacije nevladinim organizacijama- Nacionalne manjine, dodeljuju se za programe/projekte udruženjima građana, organizacijama i savezima iz oblasti  prava nacionalnih manjina, koji deluju na teritoriji opštine Vršac, za period jul-decembar 2015. godine, u iznosu od 600.000,00 dinara, na sledeći način:

ceo tekst rešenja možete preuzeti ovde
<<  < Nazad 1 - 4 of 131 Napred >  >>
Anketa
Kako ocenjujete
turističku ponudu
opštine Vršac?
Odlična
Dobra
Može biti i bolja
Loša
Ne znam
Arhiva