Obaveštenja
Vesti

OBAVEŠTENJE O KORIŠĆENJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA BEZ PRAVNOG OSNOVA
OBAVEŠTENJE O KORIŠĆENJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA BEZ PRAVNOG OSNOVA
Utorak, 22. Mart 2016.

O B A V E Š T E Nј E

OBAVEŠTAVAJU SE SVI POLjOPRIVREDNICI KOJI KORISTE POLjOPRIVREDNO ZEMLjIŠTE U DRŽAVNOJ SVOJINI BEZ PRAVNOG OSNOVA U AGROEKONOMSKOJ 2015/2016  GODINI,  DA DO 28.04.2016. GODINE PRIJAVE ZEMLjIŠTE KOJE OBRAĐUJU, RADI PLAĆANјA NAKNADE ZA KORIŠĆENјE TOG ZEMLjIŠTA, A U SKLADU SA ZAKLjUČKOM VLADE RS I ZAKLjUČKOM GRADSKOG VEĆA.


ČLAN GRADSKOG VEĆA
SLAVKO ĆIRIN

Obaveštenje o Javnom pozivu za izbor korisnika za dodelu pomoći - izbegla lica
Obaveštenje o Javnom pozivu za izbor korisnika za dodelu pomoći - izbegla lica
Petak, 13. Novembar 2015.

OBAVEŠTENjE O JAVNOM POZIVU
ZA IZBOR KORISNIKA ZA DODELU POMOĆI ZA REŠAVANjE
STAMBENIH POTREBA IZBEGLICA PRI KUPOVINI 13 SEOSKIH KUĆA
SA OKUĆNICOM I DODELE PAKETA POMOĆI


Opština Vršac obaveštava izbeglice i bivše izbeglice koje su, usled događaja iz perioda od 1991. godine do 1995. godine, stekle status izbeglice u Republici Srbiji, bez obzira na njihov status u vreme rešavanja stambene potrebe, i to: izbeglice koje žive u kolektivnim centrima ili nekom drugom vidu kolektivnog smeštaja, formalnog ili neformalnog i ugrožene izbeglice u privatnom smeštaju i bivše nosioce stanarskog prava, a koje su bez trajnog rešenja u zemlji porekla ili Republici Srbiji, a sve prema utvrđenim kriterijumima ugroženosti, da će javni poziv za dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica pri kupovini 13 seoskih kuća sa okućnicom i dedelu paketa pomoći, u okviru Regionalnog stambenog programa, Stambeni program u Republici Srbiji, Potprojekat 4 – seoske kuće (u daljem tekstu: Javni poziv), biti objavljen  28. decembra 2015. godine na oglasnim tablama opštine Vršac i mesnih zajednica opštine Vršac i na internet prezentaciji opštine Vršac www.vrsac.org.rs i Komesarijata za izbeglice i migracije www.kirs.gov.rs

Pomoć je bespovratna i odobrava se za rešavanje stambenih potreba izbeglica koje imaju prijavljeno boravište/prebivalište na teritoriji opštine Vršac kroz kupovinu seoske kuće sa okućnicom u maskimalnom iznosu do 9.500 evra u dinarskoj protivvrednosti i dodelu paketa pomoći (građevinski materijal i oprema u cilju poboljšanja uslova života) u maksimalnom iznosu do 1.500 evra u dinarskoj protivvrednosti, po porodičnom domaćinstvu. Izabrani korisnik pomoći može dodatno da učestvuje sopstvenim sredstvima u realizaciji pomoći za rešavanje stambenih potreba u iznosu do 50% od iznosa namenjenog za kupovinu seoske kuće sa okućnicom (u maksimalnom iznosu do 4.750 evra, u dinarskoj protivvrednosti). Pomoć se dodeljuje za kupovinu seoske kuće sa okućnicom koja se nalazi na teritoriji Republike Srbije. 

Predmetna seoska kuća sa okućnicom mora biti upisana u katastru nepokretnosti, bez tereta na objektu i zemljištu i mora ispunjavati osnovne uslove za život i stanovanje. 

Javni poziv traje od 28. decembra 2015. godine do 11. februara 2016. godine. Sve informacije u vezi pomenutog javnog poziva zainteresovana lica mogu dobiti putem telefona: 013/800-583 ili kod poverenika za izbeglice, adresa Trg pobede 1 26300 Vršac, na Pisarnici opštine Vršac.Zahtev DP „Drugi oktobar“ iz Vršca za davanje saglasnosti na cene toplotne energije za krajnje kupce
Zahtev DP „Drugi oktobar“ iz Vršca za davanje saglasnosti na cene toplotne energije za krajnje kupce
Sreda, 09. Septembar 2015.

Na osnovu člana 28. stav 4. Zakona o komunalnim delatnostima Opštinsko veće opštine Vršac objavljuje Zahtev DP „Drugi oktobar“ iz Vršca za davanje saglasnosti na cene toplotne energije za krajnje kupce


KONAČNA LISTA REDA PRVENSTVA ZA DODELU POMOĆI U STAMBENOM ZBRINjAVANjU IZBEGLICA NA TERITORIJI OPŠTINE VRŠAC
KONAČNA LISTA REDA PRVENSTVA ZA DODELU POMOĆI U STAMBENOM ZBRINjAVANjU IZBEGLICA NA TERITORIJI OPŠTINE VRŠAC
Ponedeljak, 07. Septembar 2015.

U skladu sa Sporazumom o donaciji zaključenim između Banke za Razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije u vezi sa Regionalnim stambenim programom - Podprojekat br. 2  (u daljem tekstu: Podprojekat br. 2) i članom  8. Pravilnika o uslovima i merilima, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika za dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica davanjem stambenih jedinica u zakup sa mogućnošću kupovine (u daljem tekstu: Pravilnik), a u skladu sa članom 19. stav 8. Zakona o izbeglicama („Službeni glasnik RS”, broj 18/92, „Službeni list SRJ”, broj 42/02 - SUS i „Službeni glasnik RS”, broj 30/10), Komisija za izbor korisnika za dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica davanjem stambenih jedinica u zakup sa mogućnošću kupovine (u daljem tekstu: Komisija), utvrđuje

KONAČNU LISTU REDA PRVENSTVA

Utvrđuje se da su uslove za dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica davanjem stambenih jedinica u zakup sa mogućnošću kupovine (u daljem tekstu: Pomoć), a na osnovu broja osvojenih bodova, u skladu sa merilima za izbor korisnika, prikazanih u okviru konačne liste za dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica davanjem stambenih jedinica u zakup sa mogućnošću kupovine, ispunila sledeća lica:

ceo tekst možete preuzeti ovde


<<  < Nazad 1 - 4 of 133 Napred >  >>