Obaveštenja
Vesti

KOMISIJA ZA KOMASACIJU NA PODRUČJU GRADA VRŠAC, OBAVEŠTAVA SVE VLASNIKE ZEMLjIŠTA – UČESNIKE KOMASACIJE DA JE DANA 13.07.2016. GODINE STAVILA NA JAVNI UVID  PREDLOG PREGLEDNOG PLANA NADELE KOMASACIONE MASE U KOMASACIONOM PODRUČJU DELA KATASTARSKE OPŠTINE VRŠAC.
KOMISIJA ZA KOMASACIJU NA PODRUČJU GRADA VRŠAC, OBAVEŠTAVA SVE VLASNIKE ZEMLjIŠTA – UČESNIKE KOMASACIJE DA JE DANA 13.07.2016. GODINE STAVILA NA JAVNI UVID  PREDLOG PREGLEDNOG PLANA NADELE KOMASACIONE MASE U KOMASACIONOM PODRUČJU DELA KATASTARSKE OPŠTINE VRŠAC.
Sreda, 13. Jul 2016.

KOMISIJA ZA KOMASACIJU
NA PODRUČJU GRADA VRŠAC


O B A V E Š T E Nj E

KOMISIJA ZA KOMASACIJU NA PODRUČJU GRADA VRŠAC, OBAVEŠTAVA SVE VLASNIKE ZEMLjIŠTA – UČESNIKE KOMASACIJE DA JE DANA 13.07.2016. GODINE STAVILA NA JAVNI UVID  PREDLOG PREGLEDNOG PLANA NADELE KOMASACIONE MASE U KOMASACIONOM PODRUČJU DELA KATASTARSKE OPŠTINE VRŠAC.

PREGLEDNA KARTA RASPODELE BIĆE IZLOŽENA NA JAVNI UVID U PROSTORIJAMA KOMISIJE ZA KOMASACIJU  U  VRŠCU TRG ZELENE PIJACE 2 U PERIODU  OD  13.07.2016.  godine  DO  29.07.2016. godine.

UČESNICI KOMASACIJE SVOJE PISANE  PRIMEDBE NA PREGLEDNU KARTU  RASPODELE, MOGU DA DOSTAVE KOMISIJI ZA KOMASACIJU NA PODRUČJU GRADA VRŠAC, PREKO GRADSKE PISARNICE, NAJKASNIJE DO 29.07.2016. godine.

KONTAKT TELEFON  063 294 562

                    PREDSEDNIK KOMISIJE
                          Živa Pavkov   

POZIV GRAĐANIMA DA PRIJAVE UZURPACIJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA
POZIV GRAĐANIMA DA PRIJAVE UZURPACIJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA
Petak, 01. Jul 2016.

GRADSKA UPRAVA GRADA VRŠAC 
POZIVA SVE GRAĐANE 

koji  imaju saznanja o neosnovanom korišćenju polјoprivrednog zemlјišta (uzurpaciji) u državnoj svojini, da bez obaveze lične identifikacije,  prijave slučaj putem: 

pošte - gradska pisarnica  grada Vršac Trg pobede 1, 26300 Vršac,

telefonom -  060 / 80-70-205 


Grad Vršac organizovaće sa nadležnim institucijama zakonske postupke za utvrđivanje činjenica i sankcionisanje  u cilјu sprečavanja protivpravnog pribavlјanja koristi  i  na taj način umanjenja prihoda odnosno primanja budžeta RS, APV i grada.

POZIV MESNIM ZAJEDNICAMA U VRŠCU
POZIV MESNIM ZAJEDNICAMA U VRŠCU
Četvrtak, 30. Jun 2016.

POZIV MESNIM ZAJEDNICAMA U VRŠCU

Pozivaju se sve mesne zajednice u Vršcu da predlože po jednog člana u Koordinacioni odbor za prikupljanje i korišćenje sredstava samodoprinosa za nadzor  za izgradnju fekalne kanalizacije. 

Predloge dostaviti Gradskom veću Grada Vršca do ponedeljka 04. jula 2016. godine  do 12 sati neposredno u kancalariju Gradske skupštine broj 118 ili putem emaila apopic@vrsac.org.rs

Sekretar Skupštine Grada Vršac
Snežana Kostić

OBAVEŠTENJE O KORIŠĆENJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA BEZ PRAVNOG OSNOVA
OBAVEŠTENJE O KORIŠĆENJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA BEZ PRAVNOG OSNOVA
Utorak, 22. Mart 2016.

O B A V E Š T E Nј E

OBAVEŠTAVAJU SE SVI POLjOPRIVREDNICI KOJI KORISTE POLjOPRIVREDNO ZEMLjIŠTE U DRŽAVNOJ SVOJINI BEZ PRAVNOG OSNOVA U AGROEKONOMSKOJ 2015/2016  GODINI,  DA DO 28.04.2016. GODINE PRIJAVE ZEMLjIŠTE KOJE OBRAĐUJU, RADI PLAĆANјA NAKNADE ZA KORIŠĆENјE TOG ZEMLjIŠTA, A U SKLADU SA ZAKLjUČKOM VLADE RS I ZAKLjUČKOM GRADSKOG VEĆA.


ČLAN GRADSKOG VEĆA
SLAVKO ĆIRIN
<<  < Nazad 1 - 4 of 136 Napred >  >>