Obaveštenja
Vesti

Javni oglas o sprovođenju javnog nadmetanja (Jezero)
Javni oglas o sprovođenju javnog nadmetanja (Jezero)
Sreda, 29. Oktobar 2014.

Na osnovu člana 96.st.1 Zakona o planiranju i izgradnji (''Sl. glasnik RS'' broj 72/09, 81/09-ispr., 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13 i 98/13) čl. 19. Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup stvari u javnoj svojini i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda („Sl.glasnik RS“ br. 24/2012) i Odluke o pokretanju postupka otuđenja neizgarađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Vršac („Sl.list Opštine Vršac“ br. 13/2014). Predsednik Opštine Vršac  dana 29.10.2014. objavljuje:

JAVNI OGLAS
O sprovođenju postupka javnog nadmetanja radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini Opštine Vršac


Javni oglas o sprovođenju javnog nadmetanja (Kosmajska)
Javni oglas o sprovođenju javnog nadmetanja (Kosmajska)
Sreda, 29. Oktobar 2014.

Na osnovu člana 96.st.1 Zakona o planiranju i izgradnji (''Sl. glasnik RS'' broj 72/09, 81/09-ispr., 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13 i 98/13) čl. 19. Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup stvari u javnoj svojini i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda („Sl.glasnik RS“ br. 24/2012) i Odluke o pokretanju postupka otuđenja neizgarađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini Opštine Vršac („Sl.list Opštine Vršac“ br. 8/2014 i 13/2014) Predsednik Opštine Vršac  dana 29.10.2014. objavljuje:


JAVNI OGLAS
O sprovođenju postupka javnog nadmetanja radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini Opštine VršacJavni oglas o sprovođenju javnog nadmetanja (Betonjerka)
Javni oglas o sprovođenju javnog nadmetanja (Betonjerka)
Sreda, 29. Oktobar 2014.

Na osnovu člana 96.st.1. Zakona o planiranju i izgradnji (''Sl. glasnik RS'' broj 72/09, 81/09-ispr., 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13 i 98/13), čl. 29.st.1. Zakona o javnoj svojini („Sl.glasnik RS“ br. 72/2011, 88/2013 i 105/2014)  čl. 19. Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup stvari u javnoj svojini i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda („Sl.glasnik RS“ br. 24/2012) i Odluke o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti u javnoj svojini Opštine Vršac („Sl.list Opštine Vršac“ br. 13/2014) Predsednik Opštine Vršac  dana 29.10.2014. objavljuje:


JAVNI OGLAS
O sprovođenju postupka javnog nadmetanja radi otuđenja nepokretnosti u javnoj svojini Opštine VršacOglas za javnu licitaciju za zakup poljoprivrednog zemljišta
Oglas za javnu licitaciju za zakup poljoprivrednog zemljišta
Petak, 24. Oktobar 2014.

Na osnovu člana 64. stav 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu («Sl.glasnik RS», broj 62/06, 69/08 i 41/09) i člana 1. Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini («Sl. list opštine Vršac» broj 6/2006), predsednik opštine Vršac je dana 24.10.2014. godine, doneo

ODLUKU
O RASPISIVANjU JAVNOG OGLASA ZA DAVANjE U ZAKUP POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA I POLjOPRIVREDNIH OBJEKATA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI VRŠAC
i raspisuje

O G L A S
ZA JAVNU LICITACIJU ZA ZAKUP POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA I POLjOPRIVREDNIH OBJEKATA U DRŽAVNOJ SVOJINI

I
- Predmet javnog nadmetanja -

1.  Raspisuje se oglas za javnu  licitaciju u prvom krugu za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta i poljoprivrednih objekata u državnoj svojini u Opštini Vršac u sledećim katastarskim opštinama:

Ceo dokument možete preuzeti ovde

<<  < Nazad 1 - 4 of 118 Napred >  >>
Anketa
Kako ocenjujete
turističku ponudu
opštine Vršac?
Odlična
Dobra
Može biti i bolja
Loša
Ne znam
Arhiva