Obaveštenja
Vesti

O G L A S ZA DAVANjE LOKACIJA ZA POSTAVLjANjE PRIVREMENIH OBJEKATA NA VRŠAČKOM JEZERU
 O G L A S ZA DAVANjE LOKACIJA ZA POSTAVLjANjE PRIVREMENIH OBJEKATA NA VRŠAČKOM JEZERU
Petak, 20. Jun 2014.

Na osnovu Zaključka Opštinskog veća Opštine Vršac, br. 06.2-11/2014-III-01 od 19.05.2014. godine Komisija za sprovođenje postupka davanja lokacija na Vršačkom jezeru, raspisuje

O G L A S

ZA DAVANjE LOKACIJA ZA POSTAVLjANjE PRIVREMENIH OBJEKATA NA VRŠAČKOM JEZERU

    Raspisuje se oglas za za sprovođenje javnog nadmetanja za davanje lokacija na Vršačkom jezeru, radi postavljanja privremenih objekata na sledećim lokacijama predviđenim Planom lokacija pokretnih i montažnih objekata na «Vršačkom jezeru».

ceo tekst možete preuzeti ovde

JAVNI POZIV ZA DOKAZIVANjE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI  OPŠTINE VRŠAC ZA 2015. GODINU
JAVNI POZIV ZA DOKAZIVANjE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI  OPŠTINE VRŠAC ZA 2015. GODINU
Ponedeljak, 09. Jun 2014.

R  e  p  u  b  l  i  k  a    S  r  b  i  j  a
Opština Vršac
Opštinska uprava Vršac
Komisija za izradu Godišnjeg programa zaštite,
uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta
u državnoj svojini
Broj: 320-009/2014-I-01
Datum: 09.06.2014. godineJAVNI POZIV
ZA DOKAZIVANjE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI
OPŠTINE VRŠAC ZA 2015. GODINUU skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS“, br. 62/06, 65/08 – dr. zakon i 41/09) i Instrukcijom Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, broj: 320-11-5512/2009-06 od 3.11.2010. godine, Komisija za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Vršac, upućuje javni poziv svim pravnim i fizičkim licima, vlasnicima:
-    funkcionalnih sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje, ribnjaka, višegodišnjih zasada starijih od tri, a mlađih od 15 godina u rodu, vinograda starijih od tri godine, a mlađih od 30 godina, u rodu, funkcionalnih poljoprivrednih objekata (u daljem tekstu: infrastruktura), a koji se nalazi na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini na teritoriji opštine Vršac
-    objekata za uzgoj i držanje životinja, a koji se bave uzgojem i držanjem životinja na teritoriji opštine Vršac,
da dostave potrebnu dokumentaciju radi dokazivanja prava prečeg zakupa na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini na teritoriji opštine Vršac za 2015. godinu, do dana 30.oktobra 2014. godine.

ceo tekst možete preuzeti ovde
zahtev infrastruktura 2015
zahtev uzgoj i držanje životinja 2015


O G L A S ZA DAVANjE LOKACIJA ZA POSTAVLjANjE OBJEKATA ZA DEČIJIU ZABAVU U VRŠCU
O G L A S ZA DAVANjE LOKACIJA ZA POSTAVLjANjE OBJEKATA ZA DEČIJIU ZABAVU U VRŠCU
Petak, 30. Maj 2014.

 Na osnovu Zaključka Opštinskog veća Opštine Vršac, br. 06.2-11/2014-III-01 od 19.05.2014. godine Komisija za sprovođenje postupka davanja lokacija za privremene objekte, raspisuje

O G L A S

ZA DAVANjE LOKACIJA ZA POSTAVLjANjE PRIVREMENIH OBJEKATA NA SVETOSAVSKOM TRGU U VRŠCU

tekst oglasa možete preuzeti ovde

Spisak poreskih dužnika na dan 31.03.2014. godine
Spisak poreskih dužnika na dan 31.03.2014. godine
Ponedeljak, 07. April 2014.

Odeljenje za lokalnu poresku administraciju opštine Vršac, objavljuje spisak spisak poreskih dužnika na dan 31.03.2014. godine.

spisak možete preuzeti ovde
<<  < Nazad 1 - 4 of 104 Napred >  >>
Anketa
Kako ocenjujete
turističku ponudu
opštine Vršac?
Odlična
Dobra
Može biti i bolja
Loša
Ne znam
Arhiva