Obaveštenja
Vesti

ODLUKA   o rešavanju stambenih potreba izbeglica sa listom korisnika rangiranih prema redu prvenstva na osnovu ispunjenosti uslova i broja osvojenih bodova
ODLUKA   o rešavanju stambenih potreba izbeglica sa listom korisnika rangiranih prema redu prvenstva na osnovu ispunjenosti uslova i broja osvojenih bodova
Četvrtak, 18. Jun 2015.

Stambeni program u Republici Srbiji, zaključenim između Komesarijata za izbeglice i migracije (u daljem tekstu: Komesarijat), Društva sa ograničenom odgovornošću „JUP Istraživanje i razvoj” d.o.o. Beograd (u daljem tekstu: JUP) i opštine Vršac (u daljem tekstu: Opština), zavedenim kod Komesarijata pod brojem 9-9/220-2/2013 od 10. oktobra 2014. godine, kod JUPa pod brojem 3273 od 13. oktobra 2014. godine i kod Opštine pod brojem 031-73/2014-I-01 od 29. septembra 2014. godine (u daljem tekstu: Ugovor o realizaciji stambene izgradnje) i člana 7. stav 1., člana 8. stav 1. tačka 3) i člana 14. stav 3. Pravilnika o uslovima i merilima za izbor korisnika za rešavanje stambenih potreba izbeglica davanjem stambenih jedinica u zakup na određeno vreme sa mogućnošću kupovine, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika (u daljem tekstu: Pravilnik), a u vezi sa članom 19. stav 8. Zakona o izbeglicama („Službeni glasnik RS”, broj 18/92, „Službeni list SRJ”, broj 42/02 - SUS i „Službeni glasnik RS”, broj 30/10), Komisija za izbor korisnika (u daljem tekstu: Komisija), donosi

ODLUKUo rešavanju stambenih potreba izbeglica sa listom korisnika rangiranih prema redu prvenstva na osnovu ispunjenosti uslova i broja osvojenih bodova


Komasacija KO Vršac
Komasacija KO Vršac
Četvrtak, 21. Maj 2015.

OPŠTINA  VRŠAC
KOMISIJA  ZA  KOMASACIJU
KO  VRŠAC


OBAVEŠTENjE

     OBAVEŠTAVAJU SE SVI GRAĐANI  VRŠCA DA ĆE SE, U PROSTORIJAMA MESNE ZAJEDNICE ''ŽIVA JOVANOVIĆ'' VRŠAC, UL. 2. OKTOBRA 1, (PREKO PUTA MALE CRKVE), DANA 28.5.2015. GODINE (ČETVRTAK) U 18 ČASOVA, ODRŽATI SKUP UČESNIKA KOMASACIJE NA TEMU POČETKA GEODETSKO-TEHNIČKIH RADOVA U POSTUPKU KOMASACIJE U KO VRŠAC.
     POZIVAMO SVE ZAINTERESOVANE VLASNIKE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA DA PRISUSTVUJU SKUPU.

KOMISIJA  ZA  KOMASACIJUŽiva Pavkov, dipl.  pravnik
PREDSEDNIK

POZIV ZA PODNOŠENJE PREDLOGA ZA DODELU JAVNIH PRIZNANJA
POZIV ZA PODNOŠENJE PREDLOGA ZA DODELU JAVNIH PRIZNANJA
Sreda, 15. April 2015.

Na osnovu člana 7. Statuta Opštine Vršac („Službeni list Opštine Vršac“, бр.10/2008, 13/2008 и 3/2015) i člana 5. Odluke o javnim priznanjima („Službeni list Opštine Vršac“, бр.2/2005), Opština Vršac objavljujePOZIV ZA PODNOŠENJE PREDLOGA ZA DODELU JAVNIH PRIZNANJARadi odavanja posebnih priznanja za izuzetne rezultate postignute u različitim oblastima privrednog i društvenog života i rada, kao i za posebne zasluge, Odlukom Skupštine opštine Vršac ustanovljavaju se javna priznanja Opštine Vršac: Nagrada za životno delo, zvanje Počasnog građanina i Povelja grada Vršca.

1. Nagrada za životno delo se dodeljuje pojednincu koji je u toku svog radnog veka trajno ostvarivao izuzetne lične rezultate u oblastima nauke, društvenih delatnosti, umetnosti, privrede, sporta i drugih oblasti rada i stvaralaštva i time dao izuzetan doprinos ugledu i razvoju grada i opštine Vršac.

2. Zvanje Počasnog građanina opštine Vršac se dodeljuje pojedincu koji je svojim radom ili stvaralaštvom izuzetno doprineo afirmaciji kulturnih, istorijskih, privrednih i drugih vrednosti opštine Vršac. Počasnim građaninom opštine Vršac može biti proglašen i strani državljanin.

3. Povelja grada Vršca se dodeljuje pojedincu, ustanovi, preduzeću ili organizaciji koji su svojim izuzetnim delom ili graditeljskim poduhvatom ostvarili rezultate koji se mogu smatrati doprinosom kulturnoj, arhitektonskoj, privrednoj ili stvaralačkoj baštini uopšte, ili koji su lično doprineli ostvarivanju kapitalnih razvojnih projekata Opštine.

Nagrade se uručuju na svečanosti koja se održava povodom dana Opštine i slave grada,na dan Svetog Teodora Vršačkog 29.maja.

Opština Vršac poziva sve da svoje predloge za dodelu priznanja ustanovljenih ovom odlukom, sa odgovarajućim obrazloženjem, dostave do 04.05.2015. godine na pisarnici Opštine Vršac, naslovljeno na Kabinet predsednika Opštine Vršac.PREDSEDNIK OPŠTINE
 Čedomir Živković

Обавештење
Обавештење
Sreda, 01. April 2015.

Општинско веће Општине Вршац, на седници одржаној 25. марта 2015. године, разматрајући предлог за формирање комисије за процену штетног утицаја базних станица мобилних телефона на животну средину донело је следећи закључак

цео текст закључка можете узети овде
<<  < Nazad 1 - 4 of 124 Napred >  >>
Anketa
Kako ocenjujete
turističku ponudu
opštine Vršac?
Odlična
Dobra
Može biti i bolja
Loša
Ne znam
Arhiva