четвртак, 26. март 2020.
ХИТНО САОПШТЕЊЕ - ДОЗВОЛЕ - ПОЛИЦИЈСКИ ЧАС
ХИТНО САОПШТЕЊЕ - ДОЗВОЛЕ - ПОЛИЦИЈСКИ ЧАС

Министарство привреде објавило је обавештење привредним субјектима да наставља пријем захтева за издавање дозвола за кретање у периоду од 17 часова до 05 сати ујутру.

Обавештење привредним субјектима

 

Обавештамо привредне субјекте да сходно Наредби о измени Наредбе о ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Србије („Службени гласник РС“, број 40/20) Министарство привреде наставља да прима захтеве који се односе на издавање дозвола за кретање у периоду од 17 часова до 05 сати ујутру.

Захтеви се подносе у складу са Инструкцијом Министарства привреде Број: 023-00-188/2020-09 од 19. марта 2020. године, на обрасцу који је прописало Министарство унутрашњих послова, и то:

Јавна предузећа и привредна друштва која обављају делатност од општег интереса, а чији је оснивач Република Србија, захтев подносе преко Министарства привреде, на електронску адресу javna.preduzeca@privreda.gov.rs

Јавна предузећа и привредна друштва која обављају делатност од општег интереса, а чији је оснивач јединица локалне самоуправе, захтев подносе преко Министарства за државну управу и локалну самоуправу, на електронску адресу lokalna.samouprava@mduls.gov.rs

Остали привредни субјекти захтев подносе преко Министарства привреде, на електронску адресу: vanrednostanje@privreda.gov.rs

Захтев - Образац достављам у прилогу мејла а можете га преузети и на линку: https://pks.rs/vesti/ministarstvo-privrede-nastavlja-prijem-za-dozvole-za-kretanje-2469 као и друге информације, Одлуке и Уредбе које се односе на рад током ванредног стања.

Уколико се дозвола за кретање тражи за лица са навршених 65 и више година живота, захтев се подноси у одвојеној, посебној табели уз додатно образожење разлога за њихово радно ангажовање. Подносилац захтева за издавање дозволе за кретање лица са навршених 65 и више година живота преузима пуну одговорност за могуће последице њиховог ангажовања.

Послодавац је дужан да сваком запосленом који се налази на списку за издаздавање дозволе, изда радни налог за сваки појединачни излазак, у периоду од 20 до 05 часова.

Појединачни рани налог се издаје на дневном нивоу на меморандуму привредног субјекта,са потписом одговорног лица, и садржи следеће податке: име и презиме, јединствени матични број грађана, датум и временски период (од - до) када је ангажован, односно када је кретање неопходно, као и разлоге који оправдавају неопходност кретања.

Посебно истичемо да су сви законски (статутарни) заступници и предузетници (односно пословође којима је поверено пословођење) лично, материјално и кривично одговорни за истинитост и тачност састављених и достављених спискова запослених и радних налога.

Уколико је потребна допуна спискова односно тражи дозвола за нове раднике - подноси се нови Захтев-табела (без имена радника за које сте већ претходно поднели Захтев)

Све примљене захтеве Министарство привреде прослеђује Министарству унутрашњих послова, које цени оправданост поднетих захтева. Обзиром на комплексност процедуре обраде података и број до сада примљених захтева моле се сви привредни субјекти да имају разумевања у очекиваној брзини одговора.

Још једном истичемо да је обавеза послодавца да сваком запосленом изда радни налог и то: послодавац који има до 100 запослених дужан да издаје дневни радни налог, док послодавац који има преко 100 запослених издаје радни налог на недељном нивоу за свако лице које се налази на списку за издавање дозволе.

· Дозволе за кретање које су већ издате и које су важиле у периоду од 20 до 5 часова ујутру, аутоматски ће важити и за период од 17 до 5 часова.

Посебно истичемо да ће почев од 28. марта 2020. године од 17,00 часова, приликом контроле поштовања Наредбе о забрани и ограничењу кретања лица на територији Републике Србије, припрадници Министарства унутрашњих послова тражити на увид Потврду издату од стране послодавца, која ће важити искључиво уколико се лице налази у бази података Министарства унутрашњих послова и за које је добијена сагласност да су изузети од примене Наредбе о забрани и ограничењу кретања лица на територији Републике Србије.

 

· Само комплетно попуњени обрасци ће бити узети у разматрање.

Министарство унутрашњих послова ће приликом провере на терену прихватати и радне налоге у електронском облику (скениран радни налог на телефону, таблету и сл.)

Прилози:

Оставите свој коментар:
Име:
И-мејл:
Коментар:
Упишите бројеве:
 • 1
 • gik
 • parking
 • egradjanin
 • Interna revizija
 • softgreen
 • Interesovanje za vakcinu
 • banner-eVrtic.jpg
 • Uzmi racun i pobedi
 • Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде
 • banner-Covid19.jpg
 • banner_Uvid
 • Подршка социјалној инклузији Рома у Вршцу
 • komasacijaCI.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Грађански водич кроз одлуку о буџету
 • Регистрација стамбених заједница
 • Регистрација стамбених заједница
 • Objedinjena procedura
 • LAP