понедељак, 20. септембар 2021.
ДНЕВНИ РЕД XII СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА
ДНЕВНИ РЕД XII СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА

 

Република Србија

 

ГРАД ВРШАЦ

СКУПШТИНА ГРАДА

П Р Е Д С Е Д Н И К

Број: 06.1-08/2021-II-01

Датум:17.09.2021.године

Вршац, Трг победе 1

Телефон 013/835-667

 

На основу члана 42. Статута Града Вршца («Службени лист Града Вршца», број 1/2019) и члана 96. Пословника о раду Скупштине Града Вршца («Службени лист Града Вршца», број 5/2019),

 

С А З И В А М

XII СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА, KOJA ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ

24.09.2021. ГОДИНЕ, У ВЕЛИКОЈ САЛИ СКУПШТИНЕ ГРАДА

са почетком у 9,00 часова

 

1. Доношење Одлуке о усвајању Плана детаљне регулације за ДВ 110KV бр.151/3 ТС Алибунар-ТС Вршац 1, реконструкција од ТС Алибунар до стуба бр.154 3А за Град Вршац.

2. Доношење Одлуке о установљавању права службености на катастарској парцели број 9951 КО Вршац у корист Електродистрибуције Србије ДОО Београд, огранак „Електродистрибуција Панчево“.

3. Доношење Одлуке о установљавању права службености на катастарским парцелама број 1129, 1200 и 1564 КО Уљма у корист Електродистрибуције Србије ДОО Београд, огранак „Електродистрибуција Панчево“.

4. Доношење Одлуке о покретању поступка прибављања у јавну својину Града Вршца осталог грађевинског земљишта-кат.парц.153/2 КО Вршац путем размене непосредном погодбом.

5. Доношење Одлуке о покретању поступка прибављања у јавну својину Града Вршца дела земљишта и објекта у Вршцу, улица Дворска број 11, без накнаде.

6. Доношење Одлуке о покретању поступка за прибављање једнособног стана у Вршцу у ул. Анђе Ранковић 12в/3 у јавну својину Града Вршца без накнаде.

7. Доношење Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Вршца, Аутономној Покрајини Војводини – за потребе школе за основно и средње образовање „Јелена Варјашки“ у Вршцу.

8. Доношење Одлуке о измени Одлуке о образовању Локалног координационог тела за социјално укључивање Рома и Ромкиња.

9. Доношење Одлуке о измени Одлуке о образовању мобилне јединице за социјално укључивање Рома и Ромкиња.

10. Доношење Одлуке о изградњи, постављању и одржавању споменика, спомен обележје, спомен – плоча и скулптуралних дела на територији града Вршца.

11. Доношење Решења о измени Решења о оснивању Комисије за кадровска и административна питања Скупштине Града Вршца.

12. Доношење Решења о измени Решења о оснивању Комисије за статутарна питања, организацију и нормативна акта Скупштине Града Вршца.

13. Разматарње и доношење Програма контроле квалитета ваздуха на територији града Вршца за 2021 годину.

14. Разматрање Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности ЈКП „Други октобар“ за период од 01.01.2021. до 30.06.2021. године.

15. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Јавног комуналног предузећа „Други-октобар“ Вршац за 2020.годину.

 

 

Напомена: Материјал за тачке 14. Разматрање Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности ЈКП „Други октобар“ за период од 01.01.2021. до 30.06.2021. године и 15. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Јавног комуналног предузећа „Други-октобар“ Вршац за 2020.годину, биће достављен накнадно.

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ ГРАДА

др Предраг Мијатовић, с.р.


Прилози:

Оставите свој коментар:
Име:
И-мејл:
Коментар:
Упишите бројеве:
 • egradjanin
 • Interesovanje za vakcinu
 • banner-eVrtic.jpg
 • Uzmi racun i pobedi
 • Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде
 • banner-Covid19.jpg
 • banner_Uvid
 • Подршка социјалној инклузији Рома у Вршцу
 • komasacijaCI.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Регистрација стамбених заједница
 • Регистрација стамбених заједница
 • Objedinjena procedura
 • LAP