уторак, 10. мај 2022.
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2022. ГОДИНИ
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2022. ГОДИНИ

На основу чланa 112. и 113. став 1. тачка 2) Закона о спорту („Сл. гласник РС", број 10/2016), члана 143. Статута Града Вршца („Сл. лист Града Вршац" бр. 1/2019), а у складу са Правилником о одобравању и финансирању програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и интереси грађана Града Вршца у области спорта („Сл. лист Града Вршца" бр. 07/2018), Градско веће Града Вршца, дана 29. априла 2022. године, расписује

Ј А В Н И П О З И В ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2022. ГОДИНИ

ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА

Град Вршац ће финансирати посебне програме, којима се задовољавају потребе и интереси грађана на територији града Вршца у области спорта у 2022. години и то за:

1. унапређење спортске рекреације, промоција и подстицање бављења спортом свих грађана, а нарочито деце, жена и младих и особа са инвалидитетом,

2. унапређење заштите здравља спортиста и обезбеђивање адекватног спортско-здравственог образовања спортиста, посебно младих, укључујући и антидопинг образовање и

3. спречавање негативних појава у спoрту (допинг, насиље и недолично понашање, намештање спортских резултата и др.).

ВИСИНА СРЕДСТАВА КОЈА СУ НА РАСПОЛАГАЊУ ЗА ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА

У буџету Града Вршца за 2022. годину, предвиђена су средства у износу од 5.000.000,00 динара за потребе финансирања посебних програма у области спорта путем јавног позива.

 

Прилози:

Оставите свој коментар:
Име:
И-мејл:
Коментар:
Упишите бројеве:
 • gik
 • parking
 • egradjanin
 • Interna revizija
 • softgreen
 • Interesovanje za vakcinu
 • banner-eVrtic.jpg
 • Uzmi racun i pobedi
 • Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде
 • banner-Covid19.jpg
 • banner_Uvid
 • Подршка социјалној инклузији Рома у Вршцу
 • komasacijaCI.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Регистрација стамбених заједница
 • Регистрација стамбених заједница
 • Objedinjena procedura
 • LAP
 • Грађански водич кроз одлуку о буџету