уторак, 12. јул 2022.
О Г Л А С ради отуђења непокретности из јавне својине Града Вршца поступком јавног надметања
 О Г Л А С ради отуђења непокретности из јавне својине Града Вршца поступком јавног надметања

Расписује се Оглас ради отуђења из јавне својине Града Вршца следећих непокретности:

 

а ) Непокретности у јавној својини Града Вршца, потес/улица Београдски пут, са обимом удела 1/1, на катастарској парцели број 8805/2 КО Вршац, укупне површине 6811 м2, уписане у Лист непокретности број :13263 КО Вршац , без терета и то :

- објекат означен бројем 1. помоћна зграда, површине 9 м2, као и пренос права својине на осталом грађевинском земљишту у својини, земљиште под зградом и другим објектом, површине 9 м2 .

- објекат означен бројем 2. помоћна зграда, површине 12 м2, као и пренос права својине на осталом грађевинском земљишту у својини, земљиште под зградом и другим објектом, површине 12 м2 .

- објекат означен бројем 3. зграда грађевинарства , површине 617 м2, као и пренос права својине на осталом грађевинском земљишту у својини, земљиште под зградом и другим објектом, површине 617 м2 .

- објекат означен бројем 4. зграда грађевинарства , површине 234 м2, као и пренос права својине на осталом грађевинском земљишту у својини, земљиште под зградом и другим објектом, површине 234 м2 .

- објекат означен бројем 5. зграда грађевинарства, површине 164м2, као и пренос права својине на осталом грађевинском земљишту у својини, земљиште под зградом и другим објектом, површине 164 м2 .

- остало грађевинско земљишту у својини, земљиште уз зграду и други објекат, у површин 5775 м2 , катастарска парцела број 8805/2 КО Вршац, уписана у Лист непокретности број 13263 КО Вршац.

 

Висина почетне цене јавног надметања износи: 34.822.936,06 динара

Депозит (гарантни износ) за учешће у поступку јавног надметања утврђује се у износу од 30 % од почетне цене, односно 10.446.880,818 динара.

 

б) Катастарска парцела број 8802/16 КО Вршац, у Вршцу улица 2. Октобра , површине 751 м2, остало грађевинско земљиште у својини, јавна својина Града Вршца у уделу 1/1, уписана у Лн 11435 КО Вршац

 

Висина почетне цене јавног надметања износи: 933.628,18 динара

Депозит (гарантни износ) за учешће у поступку јавног надметања утврђује се у износу од 20 % од почетне цене, односно 186.725, 63 динара.

 

в) Непокретности у јавној својини Града Вршца, катастарске парцеле у КО Вршац, у радној зони, блока 82 (Технолошки парк), са обимoм удела 1/1, градско грађевинско земљиште и то :

- катастарскa парцелa број 18644/6 КО Вршац, потес Јарак и Долин, површине 115m2, врста земљишта: градско грађевинско земљиште, култура: њива друге класе, јавна својина Града Вршца, у уделу 1/1 уписана у ЛН број 14295;

- катастарскa парцелa број 18648/5 КО Вршац, потес Јарак и Долин, површине 517 m2, градско грађевинско земљиште, јавна својина Град Вршца, уписана у ЛН број 15608;

- катастарскa парцелa број 18647/5 КО Вршац, потес Јарак и Долин, површине 429 m2 врста земљишта: градско грађевинско земљиште, култура: њива друге класе, јавна својина Града Вршца, у уделу 1/1 уписана у ЛН број 14295;

- катастарскa парцелa број 18646/5 КО Вршац, потес Јарак и Долин, површине 181 m2, врста земљишта: градско грађевинско земљиште, култура: њива друге класе, јавна својина Града Вршца, у уделу 1/1 уписана у ЛН број 14295;

- катастарскa парцелa број 18645/6 КО Вршац, потес Јарак и Долин, површине163 m2, врста земљишта: градско грађевинско земљиште, култура: њива друге класе, јавна својина Града Вршца, у уделу 1/1 уписана у ЛН број 14295;

- катастарскa парцелa број 18643/6 КО Вршац, потес Јарак и Долин, површине215 m2 врста земљишта: градско грађевинско земљиште, култура: њива друге класе, јавна својина Града Вршца, у уделу 1/1 уписана у ЛН број 14295;

- катастарскa парцелa број 18645/4 КО Вршац, потес Јарак и Долин, површине 12 m2 врста земљишта: градско грађевинско земљиште, култура: њива друге класе, јавна својина Града Вршца, у уделу 1/1 уписана у ЛН број 14295;

- катастарскa парцелa број 18645/5 КО Вршац, потес Јарак и Долин, површине 63 m2 врста земљишта: градско грађевинско земљиште, култура: њива друге класе, јавна својина Града Вршца, у уделу 1/1 уписана у ЛН број 14295;

- - катастарскa парцелae број 18644/5 КО Вршац, потес Јарак и Долин, површине 119 m2 врста земљишта: градско грађевинско земљиште, култура: њива друге класе, јавна својина Града Вршца, у уделу 1/1 уписана у ЛНи број 14295;

- катастарска парцелаe број 18643/5 КО Вршац, потес Јарак и Долин, површине 236 m2 врста земљишта: градско грађевинско земљиште, култура: њива друге класе, јавна својина Града Вршца, у уделу 1/1 уписана у ЛН број 14295.

 

Укупна висина почетне цене јавног надметања износи: 2.481.094,50 динара

Депозит (гарантни износ) за учешће у поступку јавног надметања утврђује се у износу од 20 % од почетне цене, односно 496.218,90 динара.

 

г) Катастарска парцела број 18313 КО Вршац, укупне површине 1382 м2, градско грађевинско земљиште , њива 2. класе, јавна својина Града Вршца , са обимом удела 1/1, уписана у ЛН број 14295 КО Вршац


Прилози:

Оставите свој коментар:
Име:
И-мејл:
Коментар:
Упишите бројеве:
 • Paketici
 • 1
 • gik
 • parking
 • egradjanin
 • Interna revizija
 • softgreen
 • Interesovanje za vakcinu
 • banner-eVrtic.jpg
 • Uzmi racun i pobedi
 • Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде
 • banner-Covid19.jpg
 • banner_Uvid
 • Подршка социјалној инклузији Рома у Вршцу
 • komasacijaCI.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Грађански водич кроз одлуку о буџету
 • Регистрација стамбених заједница
 • Регистрација стамбених заједница
 • Objedinjena procedura
 • LAP