Одељење за инспекцијске послове и послове одбране и ванредних ситуација

КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ

Грађевинска инспекција

КЛ надзор по издатој грађевинској дозволи и потврди о пријави радова ( .docx )
КЛ За редован инспекцијски надзор по Решењу у складу са чл.145 Закона о планирању и изградњи ( .docx )
КЛ за редован инспекцијски надзор по обавештењу о завршетку темеља ( .docx )
КЛ за редован инспекцијски надзор по завршеној конструкцији објекта ( .docx )
КЛ - Употребна дозвола ( .docx )

Комунална инспекција

Пијаца КЛ 1 Управљање ( .doc )
Пијаца КЛ 2 Обавезе корисника ( .doc )
Радно време КЛ 1 Угоститељски објекти ( .doc )
Држање домаћих животиња - пси и мачке ( .pdf )
Држање домаћих животиња - копитари, папкари ( .pdf )

Саобраћајна инспекција

КЛ ВШ Такси превоз ( .pdf )
КЛ ВШ мост ( .pdf )
КЛ ВШ опрема ( .pdf )
КЛ ВШ саобраћајна сигнализација ( .pdf )
КЛ ВШ труп пута ( .pdf )

Просветна инспекција

ЗАЈЕДНИЧКЕ КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
ОСНОВНА ШКОЛА
СРЕДЊА ШКОЛА

Инспекција за заштиту животне средине


Контрола управљања хемикалијама

KL_HBP_01 - Уводна контролна листа ( .doc )
KL_HEM_02 - Контрола управљања хемикалијама-посебне одредбе ( .doc )

Заштита животне средине у индустријским објектима

KL_SPU_01 - Студија процене утицаја ( .doc )
KL_BUK_01 - Заштита од буке ( .doc )
KL_INT_01 - Интегрисана дозвола – услови из интегрисане дозволе и обавезе из предметног закона ( .doc )
KL_INT_02 - Подношења захтева за издавање интегрисане дозволе према Закону о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине ( .doc )
KL_REG_01 - Достава података према Закону заштите животне средине ( .doc )
KL_VAZ_01 - Заштита ваздуха код постројења за сагоревање ( .doc )
KL_VAZ_02 - Заштита ваздуха код стационарних постројења ( .doc )
KL_VAZ_03 - Заштита ваздуха код бензинских станица ( .doc )
KL_OTP-P_02 - Поступање произвођача неопасног и инертног отпада ( .doc )
KL_KAL_01 - Калкулатор емисија постројења и активности за које се издаје интегрисана дозвола ( .xls )
KL_RIZ_01 - Процена ризика постројења и активности за које се издаје интегрисана дозвола ( .xls )
KL RIZ 01 - Водич за попуњавање КЛ РИЗ 01 ( .doc )
KL_RIZ_02 - Процена ризика постројења и активности за која не подлежу издавању интегрисане дозволе ( .xls )
Водич за попуњавање КЛ РИЗ 02 ( .doc )

Контрола управљања отпадом

KL_OTP_01 - Кл за документацију -оператер ( .doc )
KL_OTP_02 - Кл за складиштење - оператер ( .doc )
KL_OTP_03 - Кл за третман - оператер ( .doc )
KL OTP 09 - Кл за отпадну гуму - оператер ( .doc )
KL OTP 10 - Кл за моторна возила - оператер ( .doc )
KL OTP 19 - Кл за несанитарне депоније - сметлишта ( .doc )
KL_OTP_20 - Кл за утврђивање испуњености услова за почетак рада постројења за управљање отпадом ( .doc )
Отпад - Процена ризика и одређивање приоритета ( .doc )
KL_RIZ_01 - Водич за процену ризика-отпад ( .xlsx )

Заштита природе

KL PRI 01 - Кл за управљаче заштићених подручја ( .doc )

Заштита од нејонизујућих зрачења

KL NEJ 01 - Нискофреквентно подручје ( .doc )
KL NEJ 02 - Високофреквентно подручје ( .doc )
 • 1
 • gik
 • parking
 • egradjanin
 • Interna revizija
 • softgreen
 • Interesovanje za vakcinu
 • banner-eVrtic.jpg
 • Uzmi racun i pobedi
 • Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде
 • banner-Covid19.jpg
 • banner_Uvid
 • Подршка социјалној инклузији Рома у Вршцу
 • komasacijaCI.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Грађански водич кроз одлуку о буџету
 • Регистрација стамбених заједница
 • Регистрација стамбених заједница
 • Objedinjena procedura
 • LAP