Пријава радова
ДокументДатум објављивања
Св.Теодор Врсацки преузмите 18.01.2019.
ЕПС Дистрибуција преузмите ( .pdf ) 14.01.2019.
ЕПС Дистрибуција преузмите ( .pdf ) 14.01.2019.
Трг Св.Теодора Вршачког Вршац преузмите ( .pdf ) 18.01.2019.
ЕПС Панчево преузмите ( .pdf ) 14.01.2019.
ЕПС Панчево преузмите ( .pdf ) 14.01.2019.
Трг Св.Теодор Вршац преузмите 12.02.2019.
Радакова Вршац преузмите ( .pdf ) 01.02.2019.
Интертрон ДОО Вршац преузмите ( .pdf ) 26.02.2019.
Брегалничка Вршац преузмите ( .pdf ) 08.03.2019.
Ужичка Вршац преузмите ( .pdf ) 06.03.2019.
Стан Систем доо Вршац преузмите ( .pdf ) 01.03.2019.
Змај Јовина Јовина Вршац преузмите ( .pdf ) 29.03.2019.
Дворска Вршац преузмите ( .pdf ) 28.03.2019.
ДОО Брег Вршац преузмите ( .pdf ) 27.03.2019.
Стеријина Вршац 1 преузмите ( .pdf ) 26.03.2019.
Стеријина Вршац 2 преузмите ( .pdf ) 26.03.2019.
Месицки Зоран Вршац преузмите ( .pdf ) 26.03.2019.
Царан ДОО Локве преузмите ( .pdf ) 15.03.2019.
Телеком АД Вршац преузмите ( .pdf ) 15.03.2019.
ЦеллаНоваВршац преузмите ( .pdf ) 15.03.2019.
Фресенијус Вршац преузмите ( .pdf ) 14.03.2019.
Омладински тргВршац преузмите ( .pdf ) 14.03.2019.
Хајдук Вељкова, Вршац преузмите ( .pdf ) 05.04.2019.
Психијатријска болница Вршац преузмите ( .pdf ) 02.04.2019.
Светозара Милетића, Вршац преузмите ( .pdf ) 10.04.2019.
Сwисслион Вршац преузмите ( .pdf ) 08.04.2019.
Цанкарева, Гудурица преузмите ( .pdf ) 24.04.2019.
Мали Рит Вршац преузмите ( .pdf ) 24.04.2019.
Митрополита Стратимировића Вршац преузмите ( .pdf ) 19.04.2019.
Паје Маргановића Вршац преузмите ( .pdf ) 17.04.2019.
Дринска Вршац преузмите ( .pdf ) 16.04.2019.
Гундулићева Вршац преузмите ( .pdf ) 16.04.2019.
Метрум доо Вршац преузмите ( .pdf ) 16.04.2019.
Динамик монт доо Вршац преузмите ( .pdf ) 14.05.2019.
Патријарха Рајачића Вршац преузмите ( .pdf ) 09.05.2019.
Краљевића Марка Вршац преузмите ( .pdf ) 07.05.2019.
Краљевића Марка Вршац преузмите ( .pdf ) 06.05.2019.
Маршала Тита Стража преузмите ( .pdf ) 08.05.2019.
Никите Толстоја Вршац преузмите ( .pdf ) 07.05.2019.
Ђуре Цвејића 23, Вршац преузмите ( .pdf ) 24.05.2019.
Ђуре Јакшића 2, Вршац преузмите ( .pdf ) 22.05.2019.
Жарка Зрењанина 92 Вршац преузмите ( .pdf ) 20.05.2019.
Телеком АД Вршац преузмите ( .pdf ) 16.05.2019.
Косовска 2, Вршац преузмите ( .pdf ) 30.05.2019.
Ж.зрењанина бб, Павлиш преузмите 30.05.2019.
Целанова цапитал Вршац преузмите ( .pdf ) 30.05.2019.
други октобар 7 Уљма преузмите ( .pdf ) 12.06.2019.
Ритска 33 Вршац преузмите ( .pdf ) 10.06.2019.
Стамбена заједница Војнички трг 13А Вршац преузмите ( .pdf ) 03.07.2019.
ХТП Србија доо Вршац преузмите ( .pdf ) 03.07.2019.
Град Вршац преузмите ( .pdf ) 03.07.2019.
Град Вршац преузмите ( .pdf ) 03.07.2019.
Cellanova Capital доо Вршац преузмите ( .pdf ) 05.07.2019.
ЈНА бб Уљма преузмите ( .pdf ) 08.07.2019.
В.Книћанина 4 Вршац преузмите 09.07.2019.
Лазе Нанчића 1, Вршац преузмите ( .pdf ) 10.07.2019.
Саве Ковачевића бб Вршац преузмите ( .pdf ) 10.07.2019.
Партизанска 39 Мали Жам преузмите ( .pdf ) 12.07.2019.
Партизанска 39 Мали Жам преузмите ( .pdf ) 12.07.2019.
Николе Тесле Врша цпреузмите ( .pdf ) 16.07.2019.
ТОПОВСКИ ПУТ 2, Врша цпреузмите 17.07.2019.
МЗ КУШТИЉ из Куштиљ апреузмите ( .pdf ) 19.07.2019.
Првомајска 45 Павли шпреузмите 24.07.2019.
Св.Милетића 43 Врша цпреузмите 29.07.2019.
Прве крајишке бригаде у Вршц упреузмите 31.07.2019.
Радакова 60 Врша цпреузмите ( .pdf ) 31.07.2019.
ОШ „Бранко Радичевић“ из Великог Средишт апреузмите ( .pdf ) 07.08.2019.
ЕД Панчево Стадионск апреузмите ( .pdf ) 13.08.2019.
доо „Гаудиум“ из Вршц апреузмите ( .pdf ) 14.08.2019.
Град Врша цпреузмите ( .pdf ) 22.08.2019.
Дрварска 51 Врша цпреузмите ( .pdf ) 22.08.2019.
Иве Милутиновића 112 Врша цпреузмите ( .pdf ) 06.08.2019.
Хем.мед.школа Врша цпреузмите 29.08.2019.
Средиштанска Мало Средишт епреузмите ( .pdf ) 30.08.2019.
Сутјеска 19 Врша цпреузмите ( .pdf ) 03.09.2019.
Град Вршац, Атар Вршц апреузмите ( .pdf ) 06.09.2019.
РЦ ВРШАЦ БЕТА РСБ Београ дпреузмите ( .pdf ) 13.09.2019.
Л.Нанчића 70 Врша цпреузмите 13.09.2019.
Светозара Милетића 28 Влајкова цпреузмите ( .pdf ) 13.09.2019.
Св.Марковића 36 Врша цпреузмите 18.09.2019.
Ретензија Уљм апреузмите ( .pdf ) 27.09.2019.
Јелене Варјашки Врша цпреузмите ( .pdf ) 17.10.2019.
ЕПС Врша цпреузмите ( .pdf ) 28.10.2019.
Цела Нова Цапитал Врша цпреузмите ( .pdf ) 28.10.2019.
Бихаћка Врша цпреузмите ( .pdf ) 30.10.2019.
ЕПС за Сwисслио нпреузмите ( .pdf ) 01.11.2019.
Ватин Соларна Електран апреузмите ( .pdf ) 01.11.2019.
Потес средње поље Врша цпреузмите ( .pdf ) 01.11.2019.
Сwисслион Врша цпреузмите ( .pdf ) 04.11.2019.
СБПБ Врша цпреузмите ( .pdf ) 04.11.2019.
Хемофарм Врша цпреузмите ( .pdf ) 05.11.2019.
Ж.Зрењанина 1 Врша цпреузмите 14.11.2019.
Гудурички пут 9 Врша цпреузмите ( .pdf ) 26.11.2019.
ГППТ Врша цпреузмите ( .pdf ) 10.12.2019.
Палладио Еаст Врша цпреузмите ( .pdf ) 11.12.2019.
Стеријина 88 Врша цпреузмите ( .pdf ) 12.12.2019.
Палладио Еаст Врша цпреузмите ( .pdf ) 13.12.2019.
Николе Нешловића 11 Врша цпреузмите ( .pdf ) 13.12.2019.
Николе Нешковића 11 Врша цпреузмите ( .pdf ) 17.12.2019.
Х.Пинкија 111 Врша цпреузмите 18.12.2019.
ЕПС Панчев опреузмите ( .pdf ) 26.12.2019.
Хемофар мпреузмите ( .pdf ) 27.12.2019.
ОШ Б.Радичевић Уљм апреузмите 30.12.2019.
ЕПС Панчев опреузмите ( .pdf ) 30.12.2019.


Закључци о одбацивању

Документ Датум објављивања
Вршац, Саве Мунћана 9преузмите ( .pdf ) 08.08.2019.
Доо »Гаудиум« Из Вршц апреузмите ( .pdf ) 08.08.2019.
Други октобар Врша цпреузмите ( .pdf ) 16.08.2019.
Телеком А Дпреузмите ( .pdf ) 02.10.2019.
Телеком А Дпреузмите ( .pdf ) 02.10.2019.
ЕПС Панчев опреузмите ( .pdf ) 31.10.2019.
Телеком Панчев опреузмите ( .pdf ) 02.10.2019.
Телеком Панчев опреузмите ( .pdf ) 26.11.2019.
 • 1
 • gik
 • parking
 • egradjanin
 • Interna revizija
 • softgreen
 • Interesovanje za vakcinu
 • banner-eVrtic.jpg
 • Uzmi racun i pobedi
 • Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде
 • banner-Covid19.jpg
 • banner_Uvid
 • Подршка социјалној инклузији Рома у Вршцу
 • komasacijaCI.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Грађански водич кроз одлуку о буџету
 • Регистрација стамбених заједница
 • Регистрација стамбених заједница
 • Objedinjena procedura
 • LAP