Одељење за планирање, урбанизам и грађевинарство

Годишњи План инспекцијског надзора за 2017. годину ( .pdf )

Портал за е-регистрацију

Е-маил за озакоњење: ozakonjenje@vrsac.org.rs

Систем за подношење електронских пријава

Трошковник градских административних такси за захтеве обједињене процедуре ( .pdf )

Трошковник републичких административних такси за захтеве обједињене процедуре ( .pdf )


Корисничко упутство и презентација за администраторе

Корисничко упутство ( .pdf )

Презентација ( .pptx )


Обнова након елементарних непогода


Обједињена процедура 2023

Локацијски услови

Грађевинске дозволе

Решења по члану 141 и 142 Закона о планирању и изградњи

Решења по члану 144 Закона о планирању и изградњи

Решења по члану 145 Закона о планирању и изградњи

Употребне дозволе

Пријава радова


Обједињена процедура 2022

Локацијски услови

Грађевинске дозволе

Решења по члану 141 и 142 Закона о планирању и изградњи

Решења по члану 144 Закона о планирању и изградњи

Решења по члану 145 Закона о планирању и изградњи

Употребне дозволе

Пријава радова


Обједињена процедура 2021

Локацијски услови

Грађевинске дозволе

Решења по члану 141 и 142 Закона о планирању и изградњи

Решења по члану 145 Закона о планирању и изградњи

Употребне дозволе

Пријава радова


Обједињена процедура 2020

Локацијски услови

Грађевинске дозволе

Решења по члану 141 и 142 Закона о планирању и изградњи

Решења по члану 145 Закона о планирању и изградњи

Употребне дозволе

Пријава радова


Обједињена процедура 2019

Локацијски услови

Грађевинске дозволе

Решења по члану 141 и 142 Закона о планирању и изградњи

Решења по члану 145 Закона о планирању и изградњи

Употребне дозволе

Пријава радова


Обједињена процедура 2018

Локацијски услови

Грађевинске дозволе

Решења по члану 141 и 142 Закона о планирању и изградњи

Решења по члану 145 Закона о планирању и изградњи

Употребне дозволе

Пријава радова


Обједињена процедура 2017

Локацијски услови

Грађевинске дозволе

Решења по члану 141 и 142 Закона о планирању и изградњи

Решења по члану 145 Закона о планирању и изградњи

Употребне дозволе

Пријава радова


Обједињена процедура 2016

Локацијски услови

Грађевинске дозволе

Решења по члану 145 Закона о планирању и изградњи

Употребне дозволе

Пријава радова


ОДЛУКА О ПРОГРАМУ ПОПИСА НЕЗАКОНИТО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА КОЈИ САДРЖИ ЗОНЕ И ДИНАМИКУ ВРШЕЊА ПОПИСА ПО ЗОНАМА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ ВРШАЦ

ОДЛУКА О ПРОГРАМУ ПОПИСА НЕЗАКОНИТО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА КОЈИ САДРЖИ ЗОНЕ И ДИНАМИКУ ВРШЕЊА ПОПИСА ПО ЗОНАМА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ ВРШАЦ ( .pdf )


Обједињена процедура 2015

Локацијски услови

Грађевинске дозволе

Решења по члану 141 и 142 Закона о планирању и изградњи

Решења по члану 145 Закона о планирању и изградњи

Употребне дозволе

Пријава радова


Обрасци ван обједињене процедуре

Информација о локацији ( .doc )

Одређивање земљишта за редовну употребу чл.70 ( .doc )

Раскопавање ( .pdf )

Захтев рушење - уклањање објеката ( .doc )

Потврђивање УП - парцелација и препарцелација чл.65 ( .doc )

Потврђивање УП - чл.63 ( .doc )

Мишљења о просторним и урбанистичким плановима ( .doc )

Покретање поступка за израду урбанистичког плана ( .doc )

Исправка међне линије ( .doc )

Захтев за препис акта ( .doc )

Захтев за издавање уверења за посебну врсту објеката и посебну врсту радова ( .doc )

Одрицање права на жалбу ( .doc )


Ценовник стварних трошкова за издавање тражених услова

Ценовник услуга ЈВП-а ( .pdf )

ЕлектроВојводина Нови Сад ( .pdf )

ЈКП 2 Октобар Вршац ( .pdf )

ЈП Србијагас Нови Сад, РЈ Дистрибуција Панчево ( .zip )

Републички геодетски Завод - Служба за катастар непокретности Вршац ( .pdf )

Телеком Србија ( .zip )

Завод за заштиту споменика Панчево ( .pdf )

 • 1
 • gik
 • parking
 • egradjanin
 • Interna revizija
 • softgreen
 • Interesovanje za vakcinu
 • banner-eVrtic.jpg
 • Uzmi racun i pobedi
 • Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде
 • banner-Covid19.jpg
 • banner_Uvid
 • Подршка социјалној инклузији Рома у Вршцу
 • komasacijaCI.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Грађански водич кроз одлуку о буџету
 • Регистрација стамбених заједница
 • Регистрација стамбених заједница
 • Objedinjena procedura
 • LAP