Конкурс за запошљавање

ЛИСТА кандидата - бодови - Kанцеларијски послови у области радних односа и управљања људским ресурсима ( .docx )

ЛИСТА кандидата - бодови - Административно-технички послови спровођења поступака јавних набавки ( .docx )

ЛИСТА кандидата - бодови - Имовинско правни послови управљања имовином ( .docx )

ЛИСТА кандидата - бодови - Послови ажурирања јединственог и посебног бирачког списка ( .docx )

ЛИСТА кандидата - бодови - Послови одржавања хигијене радних просторија ( .docx )

ЛИСТА кандидата - бодови - Послови подршке у административно-стручним пословима спровођења поступака јавних набавки ( .docx )

ЛИСТА кандидата - бодови - Послови подршке у пословима саобраћаја ( .docx )

ЛИСТА кандидата - бодови - Послови подршке управљања имовином ( .docx )

ЛИСТА кандидата - бодови - Послови саобраћаја ( .docx )

ЛИСТА кандидата - бодови - Послови у области спорта и канцеларије за младе ( .docx )

ЛИСТА кандидата - бодови - Пружање информација странкама ( .docx )

ЛИСТА кандидата - бодови - Управно правни послови Одељења ( .docx )

Јавни конкурс за попуњавање положаја у Градској управи ( .pdf )

Изјава за обраду личних података ( .pdf )

Изјава о самосталном прибављању података ( .pdf )

ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ КРИТЕРИЈУМА И МЕРИЛА ЗА ОЦЕНУ ОСПОСОБЉЕНОСТИ, ЗНАЊА И ВЕШТИНА КАНДИДАТА У ИЗБОРНОМ ПОСТУПКУ ЗА ИЗБОР НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ВРШЦА ( .pdf )

1. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Градској управи града Вршца – ПОСЛОВИ АЖУРИРАЊА ЈЕДИНСТВЕНОГ И ПОСЕБНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА -30.11.2020.г. ( .pdf )

2. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Градској управи града Вршца – ЗАМЕНИК МАТИЧАРА - -30.11.2020.г. ( .pdf )

3. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Градској управи града Вршца – ПРИКУПЉАЊЕ ПОДАТАКА И ЕВИДЕНЦИОНИ ПОСЛОВИ У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА -30.11.2020.г. ( .pdf )

4. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Градској управи града Вршца – ПОСЛОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЈАВНИХ НАБАВКИ -30.11.2020.г. ( .pdf )

5. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Градској управи града Вршца – ПОСЛОВИ ТЕРЕНСКЕ КОНТРОЛЕ -30.11.2020.г. ( .pdf )

6. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Градској управи града Вршца – КООРДИНАТОР ЗА РОМСКА ПИТАЊА -30.11.2020.г. ( .pdf )

7. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Градској управи града Вршца – ПОСЛОВИ ПЛАНИРАЊА И ПРАЋЕЊА ИНВЕСТИЦИЈА -30.11.2020.г. ( .pdf )

8. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Градској управи града Вршца – ПОСЛОВИ ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА -30.11.2020.г. ( .pdf )

9. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Градској управи града Вршца –ПОСЛОВИ ЗАШТИТЕ И ОСТВАРИВАЊА ЛИЧНИХ И КОЛЕКТИВНИХ ПРАВА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА, ЕТНИЧКИХ ГРУПА, ИЗБЕГЛИХ И ПРОГНАНИХ ЛИЦА -30.11.2020.г. ( .pdf )

10. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Градској управи града Вршца- НОРМАТИВНО ПРАВНИ ПОСЛОВИ ЗА ОРГАНЕ ГРАДА - 22.01.2021 ( .pdf )

11. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Градској управи града Вршца - ПОСЛОВИ ПРАЋЕЊА РАДА ЈАВНИХ УСТАНОВА У ОБЛАСТИ ДЕЧИЈЕ, СОЦИЈАЛНЕ, ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ И ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ О ЈАВНОМ ЗДРАВЉУ - 22.01.2021 ( .pdf )

12. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Градској управи града Вршца- у служби интерне ревизије ( .pdf )

13. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Градској управи града Вршца ( .pdf )

14. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Градској управи града Вршца ( .pdf )

15. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Градској управи града Вршца ( .pdf )

16. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Градској управи града Вршца ( .pdf )

17. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Градској управи града Вршца ( .pdf )

18. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Градској управи града Вршца ( .pdf )

19. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Градској управи града Вршца ( .pdf )

20. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Градској управи града Вршца- 15.04.2024. (1) ( .pdf )

21. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Градској управи града Вршца- 15.04.2024. (2) ( .pdf )

22. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Градској управи града Вршца- 15.04.2024. (3) ( .pdf )

23. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Градској управи града Вршца- 15.04.2024. (4) ( .pdf )

24. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Градској управи града Вршца- 15.04.2024. (5) ( .pdf )

25. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Градској управи града Вршца- 15.04.2024. (6) ( .pdf )

26. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Градској управи града Вршца- 15.04.2024. (7) ( .pdf )

27. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Градској управи града Вршца- 15.04.2024. (8) ( .pdf )

28. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Градској управи града Вршца- 15.04.2024. (9) ( .pdf )

29. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Градској управи града Вршца- 15.04.2024. (10) ( .pdf )

30. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Градској управи града Вршца- 15.04.2024. (11) ( .pdf )

31. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Градској управи града Вршца- 15.04.2024. (12) ( .pdf )

32. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Градској управи града Вршца- 15.04.2024. (13) ( .pdf )

ПРИЈАВА за Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Градској управи града Вршца- 15.04.2024. ( .pdf )

Јавни конкурс - Пружање информација странкама ( .pdf )

Јавни конкурс - Канцелариски послови у области радних односа ( .pdf )

Јавни конкурс - Управно правни послови ( .pdf )

Јавни конкурс - послови хигијене ( .pdf )

Јавни конкурс - послови подршке у пословима саобраћаја ( .pdf )

Јавни конкурс - бирачки списак ( .pdf )

Јавни конкурс - Послови подршке управљања имовином ( .pdf )

Јавни конкурс - имовинско правни послови ( .pdf )

Јавни конкурс - послови саобраћаја ( .pdf )

Јавни конкурс - област спорта ( .pdf )

Јавни конкурс - админ-тех јавне набавке ( .pdf )

Јавни конкурс - адм-тех послови спровођења јавних набавки ( .pdf )

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА ВРШЦА ( .pdf )

Пријава на конкурс ( .pdf )

Шифре кандидата који учествују у изборном поступку Јавног конкурса ( .docx )

Извештај о резултатима провере ОФК ( .docx )

 • 1
 • gik
 • parking
 • egradjanin
 • Interna revizija
 • softgreen
 • Interesovanje za vakcinu
 • banner-eVrtic.jpg
 • Uzmi racun i pobedi
 • Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде
 • banner-Covid19.jpg
 • banner_Uvid
 • Подршка социјалној инклузији Рома у Вршцу
 • komasacijaCI.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Грађански водич кроз одлуку о буџету
 • Регистрација стамбених заједница
 • Регистрација стамбених заједница
 • Objedinjena procedura
 • LAP