Одлуке, решења, извештаји

Регистар радних тела (31.12.2017) ( .docx )

Решење о давању овлашћења за вођења управног поступка пре доношења решења пензионера за повраћај средстава за самодопринос за изградњу каналиазције у Вршцу (16.10.2017) ( .pdf )

Решење о давању овлашћења за пружање саветодавне помоћи за унапређење ефикасности зграда (18.10.2017) ( .pdf )

Одлука о накнади за коришћење грађевињског земљишта С 12/09, Сл 12/11 Сл 16/11,

Одлука о накнади за уређивање грађевинског земљишта Сл 7/07, 14/08, 10/10, 16/11

Одлука о комуналним таксама 16/11, ( .pdf )

Одлука о буџету за 2012. 16/11, ( .pdf )

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''В А Р О Ш'' СА ОБРАЗЛОЖЕЊЕМ ЗА И-XИИ. 2011 ГОДИНЕ ( .pdf )

Пречишћен текст Одлуке о критеријумима и мерилима за утврђивање накнаде за коришћење грађевинског земљишта ( .pdf )

Решење о давању овлашћења за вођења управног поступка ( .pdf )

Решење о давању овлашћења за вођења управног поступка ( .pdf )

Одлука о висини стопе пореза на имовину у општини Вршац ( .pdf )

Одлука о висини стопе амортизације за утврђивања пореза на имовину ( .pdf )

Одлука о одређивању зона и о најопремљеније зоне на територији општине Вршац ( .pdf )

Акт о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2014 годину на територији општине Вршац ( .pdf )

Акт о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге у општини Вршац ( .pdf )

Правилник о раду са странкама и ресавању притужби

Кодекс понашања запослених у локалној самоуправи

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ВРШАЦ ( .pdf )

План рада комуналног инспектора ( .pdf )

Решење 354-412017-IV-12 ( .pdf )

Решење о именовању стручне комисије за оцену пројеката из области јавног информисања у 2018. години

Одлука о мерилима за избор кандидата по интерном конкурсу ( .pdf )

Кодекс понашања службеника ( .pdf )

Интерни конкурс за попуњавање радног места

Решење о образовању Жалбене комисије Градске управе Града Вршца

Пословниик о раду Жалбене комисије Градске управе Града Вршца

Одлука о мерилима за избор кандидата по јавном конкурсу ( .pdf )

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Градској управи града Вршца ( .pdf )

Решење о престанку права коришћења стамбеног објекта ( .pdf )

Контакт подаци лица за заштиту података о личности ( .pdf )

1. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Градској управи града Вршца – ПОСЛОВИ АЖУРИРАЊА ЈЕДИНСТВЕНОГ И ПОСЕБНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА -30.11.2020.г. ( .pdf )

2. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Градској управи града Вршца – ЗАМЕНИК МАТИЧАРА - -30.11.2020.г. ( .pdf )

3. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Градској управи града Вршца – ПРИКУПЉАЊЕ ПОДАТАКА И ЕВИДЕНЦИОНИ ПОСЛОВИ У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА -30.11.2020.г. ( .pdf )

4. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Градској управи града Вршца – ПОСЛОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЈАВНИХ НАБАВКИ -30.11.2020.г. ( .pdf )

5. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Градској управи града Вршца – ПОСЛОВИ ТЕРЕНСКЕ КОНТРОЛЕ -30.11.2020.г. ( .pdf )

6. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Градској управи града Вршца – КООРДИНАТОР ЗА РОМСКА ПИТАЊА -30.11.2020.г. ( .pdf )

7. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Градској управи града Вршца – ПОСЛОВИ ПЛАНИРАЊА И ПРАЋЕЊА ИНВЕСТИЦИЈА -30.11.2020.г. ( .pdf )

8. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Градској управи града Вршца – ПОСЛОВИ ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА -30.11.2020.г. ( .pdf )

9. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Градској управи града Вршца –ПОСЛОВИ ЗАШТИТЕ И ОСТВАРИВАЊА ЛИЧНИХ И КОЛЕКТИВНИХ ПРАВА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА, ЕТНИЧКИХ ГРУПА, ИЗБЕГЛИХ И ПРОГНАНИХ ЛИЦА -30.11.2020.г. ( .pdf )

ОДЛУКА О ПРАВИМА И УСЛУГАМА У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ ГРАДА ВРШЦА ( .pdf )

ОДЛУКА О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШАЦ ( .pdf )

Списак запослених овлашћених за одлучивање у управним стварима ( .pdf )

 • 1
 • gik
 • parking
 • egradjanin
 • Interna revizija
 • softgreen
 • Interesovanje za vakcinu
 • banner-eVrtic.jpg
 • Uzmi racun i pobedi
 • Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде
 • banner-Covid19.jpg
 • banner_Uvid
 • Подршка социјалној инклузији Рома у Вршцу
 • komasacijaCI.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Грађански водич кроз одлуку о буџету
 • Регистрација стамбених заједница
 • Регистрација стамбених заједница
 • Objedinjena procedura
 • LAP