Одлуке и акта за порез на имовину

У складу са чланом 36 Закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину јединица локалне самоуправе је у сврху утврђивања пореза на имовину донела следеће:

Референтна каматна стопа Народне банке Србије ( .doc )

1. Одлука о висини стопе пореза на имовину у општини Вршац;
текст одлуке можете преузети овде ( .pdf )

2. Одлука о висини стопе амортизације за утврђивања пореза на имовину;
текст одлуке можете преузети овде ( .pdf )

3. Одлука о одређивању зона и о најопремљеније зоне на територији општине Вршац;
текст одлуке можете преузети овде ( .pdf )
мапу зона можете преузети овде ( .jpg )

4. Акт о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2014 годину на територији општине Вршац;
текст акта можете преузети овде ( .pdf )

5. Акт о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге у општини Вршац.
текст акта можете преузети овде ( .pdf )

6. Акт о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015 годину на територији општине Вршац;
текст акта можете преузети овде ( .pdf )

7. Акт о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2016 годину на територији општине Вршац;
текст акта можете преузети овде ( .pdf )

8. Одлука о измени Одлуке о висини стопе пореза на имовину у општини Вршац;
текст одлуке можете преузети овде ( .pdf )

9. Акт о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2017 годину на територији града Вршца;
текст одлуке можете преузети овде ( .pdf )

10. Акт о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018 годину на територији града Вршца;
текст одлуке можете преузети овде ( .pdf )

11. Одлука о изменама Одлуке о висини стопе пореза на имовину у општини Вршац од 07.12.2017.г.
текст одлуке можете преузети овде ( .pdf )

12. Одлука о измени одлуке о висини стопе пореза на имовину града Вршца
текст одлуке можете преузети овде ( .pdf )

13. Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2019. годину на територији града Вршца
текст одлуке можете преузети овде ( .pdf )

Образац ЈЛС1 Мерења ( .xlsx )

Образац ЈЛС2 Горива ( .xlsx )

14. Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2020. годину на територији града Вршца
текст одлуке можете преузети овде ( .pdf )

15. Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2021. годину на територији града Вршца
текст одлуке можете преузети овде ( .pdf )

16. Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2022. годину на територији Града Вршца
текст одлуке можете преузети овде

17. Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2023. годину на територији Града Вршца
текст одлуке можете преузети овде ( .pdf )

18. Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2024. годину на територији Града Вршца
текст одлуке можете преузети овде

СПИСАК ПОРЕСКИХ ДУЖНИКА СА 29.02.2024. ГОДИНЕ У СКЛАДУ СА ЧЛ. 7 ZPPPA

 • 1
 • gik
 • parking
 • egradjanin
 • Interna revizija
 • softgreen
 • Interesovanje za vakcinu
 • banner-eVrtic.jpg
 • Uzmi racun i pobedi
 • Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде
 • banner-Covid19.jpg
 • banner_Uvid
 • Подршка социјалној инклузији Рома у Вршцу
 • komasacijaCI.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Грађански водич кроз одлуку о буџету
 • Регистрација стамбених заједница
 • Регистрација стамбених заједница
 • Objedinjena procedura
 • LAP