petak, 21. jun 2019.
OBAVEŠTENJE o podnošenju godišnjih programa sportskih organizacija kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi gradjana Grada Vršca u oblasti sporta za 2020. godinu
OBAVEŠTENJE o podnošenju godišnjih programa sportskih organizacija kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi gradjana Grada Vršca u oblasti sporta za 2020. godinu

Na osnovu člana 117 i 138. stav 5. Zakona o sportu („Sl. glasnik Republike Srbije", broj 10/16) i člana 21 Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa odnosno projekata kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi gradjana Grada Vršca u oblasti sporta („Službeni list Grada Vršca", broj 07/2018), Grad Vršac upućuje

OBAVEŠTENJE

o podnošenju godišnjih programa sportskih organizacija kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi gradjana Grada Vršca u oblasti sporta za 2020. godinu

 

Obaveštavaju se sportske organizacije sa tertorije grada Vršca da do 10.07.2019. godine, dostave svoje godišnje programe kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi gradjana Grada Vršca u oblasti sporta za 2020. godinu.

Ovlašćeni podnosioci programa su: - Sportski savez Grada Vršca - predlog svog godišnjeg programa i - Sportski savez Grada Vršca - predlog godišnjeg programa organizacija u oblasti sporta sa sedištem na terotoriji Grada Vršca.

Podnosilac predloga godišnjeg programa je obavezan da dostavi sledeću dokumentaciju: 1. propratno pismo u kome su navedene najosnovnije informacije o organizaciji i predloženom godišnjem programu (naziv, vreme trajanja, finansijski iznos traženih sredstava) koje je potpisalo lice ovlašćeno za zastupanje organizacije, 2. predlog godišnjeg programa podnet na utvrdjenom aplikacionom formularu - Obrazac 1, čitko popunjen, jezikom i pismom u službenoj upotrebi i 3. izjavu o partnerstvu ukoliko postoji takva vrsta saradnje, na utvrdjenom aplikacionom formularu - Obrazac 7 ( Izjava o partnerstvu treba biti potpisana i dostavljena uz aplikacioni formular za sve ključne partnere na godišnjem programu)

Sportskom savezu Grada Vršca i organizacijama u oblasti sporta sa sedištem na teritoriji Grada Vršca, mogu da se dodele sredstva iz budžeta Grada Vršca, na osnovu godišnjeg programa, pod uslovom da ispunjava uslove, odnosno kriterijume predvidjene Pravilnikom o odobravanju i finansiranju programa odnosno projekata kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi gradjana Grada Vršca u oblasti sporta („Službeni list Grada Vršca", broj 07/2018).

Dodatne informacije se mogu dobiti putem telefona 063 255 589 ili slanjem elektronske pošte na sportvrsac@gmail.com

 

Grad Vršac

Gradonačelnik

Dragana Mitrović

 

Prilozi:

Ostavite svoj komentar:
Ime:
Email:
Komentar:
Upišite brojeve::
 • banner-eVrtic.jpg
 • banner-Covid19.jpg
 • banner_Uvid
 • Podrška socijalnoj inkluziji Roma u Vršcu
 • komasacijaLAT.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Registracija stambenih zajednica
 • Registracija stambenih zajednica
 • Objedinjena procedura
 • LAP