Sekretar
Andrijana Maksimović, Pavliš, rođena je 01.09.1977. godine u Bijelom Polju. Pravni fakultet završila je u Podgorici i stekla zvanje diplomirani pravnik . Državni stručni ispit za rad u organima državne uprave položila je 2014. godine u Novom Sadu. Pripravnički staž odradila je u Osnovnom sudu u Vršcu u periodu od 2009. do 2011. godine. U Predškolskoj ustani “Čarolija” bila je sekretar u periodu od 2016. do 2018. godine.
U periodu od 2017-2020 godine obavljala je funkciju zamenika predsednika Skupštine Grada Vršca.
  • gik
  • parking
  • egradjanin
  • Interna revizija
  • softgreen
  • Interesovanje za vakcinu
  • banner-eVrtic.jpg
  • Uzmi racun i pobedi
  • Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде
  • banner-Covid19.jpg
  • banner_Uvid
  • Podrška socijalnoj  inkluziji  Roma  u Vršcu
  • komasacijaLAT.jpg
  • informator
  • banner_prenos
  • Portal bezbednosti saobracaja
  • E uprava
  • Registracija stambenih zajednica
  • Registracija stambenih zajednica
  • Objedinjena procedura
  • Građanski vodič  kroz odluku o budžetu
  • LAP