Sekretar
SNEŽANA KOSTIĆ, sekretar skupštine grada

Visoko obrazovanje: Pravni fakultet u Beogradu, stečeno zvanje - diplomirani pravnik.
Stručni ispit: državni ispit za rad u organima državne uprave


Radno iskustvo:

Više od 35 godina radnog iskustva u struci i to neprekidno: počev od 1980 godine u svojstvu pripravnika a nakon godinu dana kao rukovodilac pravnog i opšteg sektora u „Vršački ritovi“ Vršac, rukovodilac službe za skupštinske poslove u Opštinskoj upravi u Vršcu, sekretar Skupštine opštine i Opštinske uprave u Vršcu, rukovodilac pravnog i opšteg sektora u „Vršački vinogradi“ a.d. Vršac, sekretar Osnovne škole „Olga Petrov Radišić „ u Vršcu, zatim zamenik sekretara Skupštine opštine Vršac i sekretar Skupštine opštine Vršac u mandatu od 2008 do 2012, godine. Nakon toga nastavak rada u Osnovnoj školi „Olga Petrov Radišić„ u Vršcu do penzionisanja 26.08.2015. godine.

Ukupno na rukovodećim poslovima 27 godina i 6 meseci a na funkcionerskim 6 godina i 4 meseca.

mail : skostic@vrsac.org.rs
  • komasacijaLAT.jpg
  • informator
  • banner_prenos
  • E uprava
  • Registracija stambenih zajednica
  • Registracija stambenih zajednica
  • Objedinjena procedura
  • FFS
  • banner_Uvid
  • LAP