Interna revizija

Rad službe interne revizije grada Vršca normiran je sledećim dokumentima:

1. Odlukom o osnivanju Službe interne revizije grada Vršca od 08.10.2021. g. koja je objavljena u „Sl. listu grada Vršca" br. 20/2021 od 24.12.2021.g.

2. Poveljom Interne revizije grada Vršca od 01.12.2021. g.

3. Etičkim kodeksom Interne revizije grada Vršca od 01.12.2021. g

Interna revizija je aktivnost koja pruža nezavisno objektivno uveravanje i savetodavna aktivnost, sa svrhom da doprinese unapredjenju poslovanja organizacije; pomaže organizaciji da ostvari svoje ciljeve, tako što sistematično i disciplinovano procenjuje i vrednuje upravljanje rizicima, kontrole i upravljanje organizacijom.

Godišnji plan rada za 2024. godinu ( .pdf )

Strateški plan rada za za period 2024.-2026. godine ( .pdf )

Etički kodeks ( .pdf )

Povelja ( .pdf )

Sanja Graovac

Ovlašćeni interni revizor

u javnom sektoru

Grad Vršac

Služba za internu reviziju

Vršac, Trg Pobede br.1

+381 13 800 516

+381 66 80 354 71

www.vrsac.org.rs

 • gik
 • parking
 • egradjanin
 • Interna revizija
 • softgreen
 • Interesovanje za vakcinu
 • banner-eVrtic.jpg
 • Uzmi racun i pobedi
 • Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде
 • banner-Covid19.jpg
 • banner_Uvid
 • Podrška socijalnoj inkluziji Roma u Vršcu
 • komasacijaLAT.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Građanski vodič kroz odluku o budžetu
 • Registracija stambenih zajednica
 • Registracija stambenih zajednica
 • Objedinjena procedura
 • LAP