PLAN RAZVOJA GRADA VRŠCA 2022-2028

Plan razvoja grada Vršca za period 2022 – 2028. godine


U toku je izrada Plana razvoja grada Vršca za period 2022- 2028 godine.
Pozivamo sve zainteresovane gradjane/gradjanke, predstavnike privrede, udruženja gradjana, sportske organizacije, ustanove, organizacije i medije da se aktivno uključe i daju svoj doprinos.
Plan razvoja tiče se svih gradjana koji rade i žive na teritoriji grada Vršca, te je svaka inicijativa veoma bitna i od koristi.

ŠTA JE PLAN RAZVOJA?

Plan razvoja je dugoročni dokument razvojnog planiranja, koji za period od najmanje sedam godina usvaja skupština autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave. On služi da se realno sagleda i opiše postojeće stanje u pogledu problema i razvojnih šansi, kao i da utvrdi prioritetne ciljeve razvoja. Plan razvoja sadrži podatke o stanju prirodnih resursa, infrastrukture, obrazovanja, socijale zaštite, privrede, poljoprivrede, kulture, turizma i drugih oblasti važnih za život i rad. Na osnovu ovih podataka i u skladu sa potrebama gradjana i privrede, utvrdjuju se prioritetni ciljevi razvoja kojima se stremi u budućem periodu.

Proces izrade Plana razvoja vodi Radni tim za izradu Plana Razvoja Grada Vršca 2022-2028, uz podršku konsultantskog tima „Business Development Solutions Consaltning doo“.

Realizacija izrade Plana razvoja grada Vršca 2022-2028.godine sufinansirana je od strane Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, medjuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

PROCESI IZRADE PLANA

I faza
1. Izrada metodologije rada i utvrdjivanje plana aktivnosti
2. Utvrdjivanje oblasti
3. Obuka radnih grupa
4. Analiza i registar stejkholdera

II faza
1. Analiza aktuelnog stanja po oblastima planiranja
2. Rad sa grupama po oblastima planiranja i zainteresovanim stranama
3. Fokus grupa i prikupljanje i obrada predloga i sugestija
4. Izrada SWOT analize, izvodjenje ključnih rezultata analize postojećeg stanja i definisanje raѕvojnih prioriteta

III faza
1. Izrada radne verzije nacrta
2. Konsultacije sa radnim tematskim grupama i priprema javnog uvida
3. Javni uvid i konsultacije sa zainteresovanom javnošću
4. Javna rasprava- diskusija i prikupljanje inputa
5. Obrada prikupljenih rimedbi i predloga- izmene i dopune nacrta
6. Izrada konačne verzije i usvajanje Plana razvoja od strane Skupštine grada Vršca

UTVRDJENE PRIORITETNE OBLASTI ANALIZE I PLANIRANJA

1. Privredni razvoj – privreda i poljoprivreda
2. Infrastruktura – infrastruktura i urbanističko planiranje
3. Društveni razvoj – obrazovanje, kultura, sport i omladina, socijalna zaštita i zdravstvo
4. Zaštita životne sredine
5. Komunalne delostosti
6. Turizam
7. Programsko budžetiranje

KAKO DA SE UKLJUČITE?

Postoji više načina i prilika da se uključite i iskažete svoje predloge, primedbe i sugestije:
- Popunjavanjem upitnika koji će biti dostupni u okviru svake oblasti planiranja
- Uključivanjem tokom javnog uvida i javne rasprave
- Upućivanjem svojih predloga putem pošte na adresu: Grad Vršac, Odeljenje za privredu, poljoprivredu i LER, kancelarija 122, Trg Pobede 1, 26300 Vršac

Sve informacije o izradi Plana razvoja grada Vršca 2022-2028 dostupne su na zvaničnom sajtu Grada Vršca www.vrsac.com

Odluka o usvajanju Plana razvoja grada Vršca od 2022 - 2028. godine ( .pdf )

Plan razvoja grada Vršca od 2022 - 2028. godine

Ciljevi i mere Vršac

Aneks 1

Aneks 2

ANKETE

 • gik
 • parking
 • egradjanin
 • Interna revizija
 • softgreen
 • Interesovanje za vakcinu
 • banner-eVrtic.jpg
 • Uzmi racun i pobedi
 • Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде
 • banner-Covid19.jpg
 • banner_Uvid
 • Podrška socijalnoj inkluziji Roma u Vršcu
 • komasacijaLAT.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Građanski vodič kroz odluku o budžetu
 • Registracija stambenih zajednica
 • Registracija stambenih zajednica
 • Objedinjena procedura
 • LAP