Odluke i akta za porez na imovinu
U skladu sa članom 36 Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu jedinica lokalne samouprave je u svrhu utvrđivanja poreza na imovinu donela sledeće:

Referentna kamatna stopa Narodne banke Srbije ( .doc )

1. Odluka o visini stope poreza na imovinu u opštini Vršac;
tekst odluke možete preuzeti ovde ( .pdf )

2. Odluka o visini stope amortizacije za utvrđivanja poreza na imovinu;
tekst odluke možete preuzeti ovde ( .pdf )

3. Odluka o određivanju zona i o najopremljenije zone na teritoriji opštine Vršac;
tekst odluke možete preuzeti ovde ( .pdf )
mapu zona možete preuzeti ovde ( .jpg )

4. Akt o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2014 godinu na teritoriji opštine Vršac;
tekst akta možete preuzeti ovde ( .pdf )

5. Akt o koeficijentima za utvrđivanje poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji vode poslovne knjige u opštini Vršac.
tekst akta možete preuzeti ovde ( .pdf )

6. Akt o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2015 godinu na teritoriji opštine Vršac;
tekst akta možete preuzeti ovde ( .pdf )

7. Akt o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2016 godinu na teritoriji opštine Vršac;
tekst akta možete preuzeti ovde ( .pdf )

8. Odluka o izmeni Odluke o visini stope poreza na imovinu u opštini Vršac;
tekst odluke možete preuzeti ovde ( .pdf )

9. Akt o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2017 godinu na teritoriji grada Vršca;
tekst odluke možete preuzeti ovde ( .pdf )

10. Akt o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2018 godinu na teritoriji grada Vršca;
tekst odluke možete preuzeti ovde ( .pdf )

11. Odluka o izmenama Odluke o visini stope poreza na imovinu u opštini Vršac od 07.12.2017.g.
tekst odluke možete preuzeti ovde ( .pdf )

12. Odluka o izmeni odluke o visini stope poreza na imovinu grada Vršca
tekst odluke možete preuzeti ovde ( .pdf )

13. Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu na teritoriji grada Vršca
tekst odluke možete preuzeti ovde ( .pdf )

Obrazac JLS1 Merenja ( .xlsx )

Obrazac JLS2 Goriva ( .xlsx )

  • komasacijaLAT.jpg
  • informator
  • banner_prenos
  • E uprava
  • Registracija stambenih zajednica
  • Registracija stambenih zajednica
  • Objedinjena procedura
  • FFS
  • banner_Uvid
  • LAP