Odluke i akta za porez na imovinu

U skladu sa članom 36 Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu jedinica lokalne samouprave je u svrhu utvrdjivanja poreza na imovinu donela sledeće:

Referentna kamatna stopa Narodne banke Srbije ( .doc )

1. Odluka o visini stope poreza na imovinu u opštini Vršac;
tekst odluke možete preuzeti ovde ( .pdf )

2. Odluka o visini stope amortizacije za utvrdjivanja poreza na imovinu;
tekst odluke možete preuzeti ovde ( .pdf )

3. Odluka o odredjivanju zona i o najopremljenije zone na teritoriji opštine Vršac;
tekst odluke možete preuzeti ovde ( .pdf )
mapu zona možete preuzeti ovde ( .jpg )

4. Akt o utvrdjivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrdjivanje poreza na imovinu za 2014 godinu na teritoriji opštine Vršac;
tekst akta možete preuzeti ovde ( .pdf )

5. Akt o koeficijentima za utvrdjivanje poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji vode poslovne knjige u opštini Vršac.
tekst akta možete preuzeti ovde ( .pdf )

6. Akt o utvrdjivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrdjivanje poreza na imovinu za 2015 godinu na teritoriji opštine Vršac;
tekst akta možete preuzeti ovde ( .pdf )

7. Akt o utvrdjivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrdjivanje poreza na imovinu za 2016 godinu na teritoriji opštine Vršac;
tekst akta možete preuzeti ovde ( .pdf )

8. Odluka o izmeni Odluke o visini stope poreza na imovinu u opštini Vršac;
tekst odluke možete preuzeti ovde ( .pdf )

9. Akt o utvrdjivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrdjivanje poreza na imovinu za 2017 godinu na teritoriji grada Vršca;
tekst odluke možete preuzeti ovde ( .pdf )

10. Akt o utvrdjivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrdjivanje poreza na imovinu za 2018 godinu na teritoriji grada Vršca;
tekst odluke možete preuzeti ovde ( .pdf )

11. Odluka o izmenama Odluke o visini stope poreza na imovinu u opštini Vršac od 07.12.2017.g.
tekst odluke možete preuzeti ovde ( .pdf )

12. Odluka o izmeni odluke o visini stope poreza na imovinu grada Vršca
tekst odluke možete preuzeti ovde ( .pdf )

13. Odluka o utvrdjivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrdjivanje poreza na imovinu za 2019. godinu na teritoriji grada Vršca
tekst odluke možete preuzeti ovde ( .pdf )

Obrazac JLS1 Merenja ( .xlsx )

Obrazac JLS2 Goriva ( .xlsx )

14. Odluka o utvrdjivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrdjivanje poreza na imovinu za 2020. godinu na teritoriji grada Vršca
tekst odluke možete preuzeti ovde ( .pdf )

15. Odluka o utvrdjivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrdjivanje poreza na imovinu za 2021. godinu na teritoriji grada Vršca
tekst odluke možete preuzeti ovde ( .pdf )

16. Odluka o utvrdjivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrdjivanje poreza na imovinu za 2022. godinu na teritoriji Grada Vršca
tekst odluke možete preuzeti ovde

17. Odluka o utvrdjivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrdjivanje poreza na imovinu za 2023. godinu na teritoriji Grada Vršca
tekst odluke možete preuzeti ovde ( .pdf )

18. Odluka o utvrdjivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrdjivanje poreza na imovinu za 2024. godinu na teritoriji Grada Vršca
tekst odluke možete preuzeti ovde

SPISAK PORESKIH DUŽNIKA SA 29.02.2024. GODINE U SKLADU SA ČL. 7 ZPPPA

 • gik
 • parking
 • egradjanin
 • Interna revizija
 • softgreen
 • Interesovanje za vakcinu
 • banner-eVrtic.jpg
 • Uzmi racun i pobedi
 • Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде
 • banner-Covid19.jpg
 • banner_Uvid
 • Podrška socijalnoj inkluziji Roma u Vršcu
 • komasacijaLAT.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Građanski vodič kroz odluku o budžetu
 • Registracija stambenih zajednica
 • Registracija stambenih zajednica
 • Objedinjena procedura
 • LAP