ponedeljak, 05. septembar 2022.
VRŠAC NA MANIFESTACIJI *DANI PORODICE U SRBIJI*
VRŠAC NA MANIFESTACIJI *DANI PORODICE U SRBIJI*

Grad Vršac učestvovao je proteklog vikenda na otvaranju manifestacije „Dani porodice u Srbiji“ u organizaciji Grada Zrenjanina, Ministarstva za brigu o porodici i demografiji, Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam, Fondacije „ Zajedno za mlade- prof.dr Danica Grujičić“ i Udruženja gradjana „Porodična Srbija“. Manifestacija „Dani porodice u Srbiji“ ustanovljena je u cilju stavljanja PORODICE u centar društveno-političkih dešavanja, kao jednom od najvažnijih tema današnjice – zaštitom porodice i promocijom života i radjanja.

Grad Vršac predstavio je mere pronatalne politike, kao i mere podrške i zaštite porodice koje se sprovode u okviru naše lokalne samouprave.

Finansijska podrška porodica sa decom:
• Roditeljski dodatak za prvo dete
• poklon za prvorodjeno dete u kalendarskoj godini
• Sufinansiranje troškova za boravak drugog deteta u vrtiću
• Sufinansiranje troškova za boravak deteta u vrtiću za samohrane roditelje
• Besplatan boravak u vrtiću za treće dete i svako sledeće dete , za decu iz socijalno ugroženih porodica, za decu iz hraniteljskih porodica, za decu sa smetnjama u razvoju
• Pravo na regresiranje besplatne užine učenika osnovnih škola
• Pravo na regresiranje besplatnog prevoza za učenike srednjih škola
• Sufinansiranje troškova bio-medicinskog potpomognutog oplodjenja
• Auto sedišta za decu

Mere podrške porodici:
• Materijalna pomoć za učenike i studente
• Rančevi za djake prvake
• Nagrade za učenike generacija osnovnih i srednjih škola
• Nagrade za učenike za osvojena prva tri mesta na republičkim takmičenjima
• Mere podrške podsticajnom roditeljstvu i ranom razvoju deteta -Implementacija projekta „Podrška podsticajnom roditeljstvu“


Mere zaštite i brige materijalno ugroženih porodica:
• Narodna kuhinja
• Jednokratne novčane pomoći ( opremanje dece za polazak u školu, opremanje za maturu, jednokratne pomoći za Novogodišnje, Božićne i uskršnje praznike, za kupovinu lekova, medicinskih pomagala i izlaska mladih iz sistema socijalne zaštite, izlaska žrtve iz nasilja u porodici i drugih vanrednih situacija)

Dnevne usluge u zajednici:
• Pomoć i nega u kući za odrasla i stara lica
• Klubovi za stare
• Mobilni tim za hitne intervencije u okviru Centra za socijalni rad , dostupan 24/7

Savetodavne –terapijske usluge i socijalno edukativne usluge:
• Medjuopštinsko savetovalište za brak i porodicu
• Kamp za socijalizaciju i rehabilitaciju dece iz socijalno ugroženih porodica
• Inovativne usluge Mobilne jedinice za socijalno uključivanje Roma I Romkinja

Posebni programi podrške i zaštite porodice:
• Podrška za porodice dece i odraslih osoba sa smetnjama u razvoju i invaliditetom:
- Usluga lični pratilac deteta
- Specijalizovani prevoz za osobe sa invaliditetom
- Usluga lokalni pomoćnik u nastavi
- Usluga senzorne integracije u senzornoj sobi
- Inetr-resorna komisija za procenu potreba za dodatnom obrazovnom, socijalnom i zdravstvenom podrškom detetu, učeniku i odraslom
- Dodatna defektološka podrška za decu i učenike
- Usluga personalne asistencije
- Mobilni tim za socijalnu inkluziju Roma i Romkinja grada Vršca:
• Obrazovanje:
- Motivacija i edukovanje romskih porodica o obavezi i značaju upisa i redovnog pohadjanja ppp i osnovne škole kroz edukacije na terenu u romskim naseljima
- Mere za sprečavanje osipanja učenika iz osnovnih škola i podsticanje upisa u srednje škola
- Školski pribor za učenike osnovnih i srednjih škola i polaznike FOOO
- Tablet računari za učenike osnovnih, srednjih škola i lap –top računara za studente
- Romski pedagoški asistent
• Zdravstvena zaštita:
- Higijenski paketi za novorodjenčad
- Paketi hrane i higijenskih sredstava
- Zdravstveno – edukativne radionice na terenu u romskim naseljima
• Socijalna zaštita
- Pravna pomoć za ostvarivanje prava i usluga u socijalnoj zaštiti
- Edukativne radionice o sprečavanju nasilja uz promotivni materijal Mobilnog toma
- Sportska oprema za decu koja se bave sportom
• Stanovanje:
- Akcije uredjenja i čišćenja naselja uz participaciju korisnika
- Uredjenje sanitarnih čvorova
- Besplatno pravno savetovanje za ozakonjenje romskih objekata
• Zapošljavanje:
- Besplatne obuke za deficitarna zanimanja teže zapošljivih društvenih grupa
- Podela sertifikata po završenim obukama , podela sredstava za rad( elektro tricikala i zaštitne opreme)
- Pomoć i podrška pri zapošljavanju

Ispred Grada Vršca prisustvovali su članica Gradskog veća za socijalna pitanja Maja Ristić Lažetić, član Gradskog veća za obrazovanje Miroslav Lepir, predstavnik Centra za socijalni rad Grada Vršca Željko Radaković i Koordinator za romska pitanja Alisa Šajn. Predstavnici Grada Vršca ovom prilikom predstavili su i planove za uvodjenje novih, proširenja i unapredjenja postojećih mera u budućem periodu.

Manifestaciji su takodje prisustvovali i savetnica Predsednika Republike Srbije Verica Lazić, direktor Vladine kancelarije za Srbe u regionu i rasejanju Arno Gujon, kao i prof. Dr Danica Grujičić, direktorka Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije.

Ostavite svoj komentar:
Ime:
Email:
Komentar:
Upišite brojeve::
 • gik
 • parking
 • egradjanin
 • Interna revizija
 • softgreen
 • Interesovanje za vakcinu
 • banner-eVrtic.jpg
 • Uzmi racun i pobedi
 • Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде
 • banner-Covid19.jpg
 • banner_Uvid
 • Podrška socijalnoj inkluziji Roma u Vršcu
 • komasacijaLAT.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Registracija stambenih zajednica
 • Registracija stambenih zajednica
 • Objedinjena procedura
 • Građanski vodič kroz odluku o budžetu
 • LAP