utorak, 02. april 2024.
DNEVNI RED XXXIII SEDNICE SKUPŠTINE GRADA VRŠCA
DNEVNI RED XXXIII SEDNICE SKUPŠTINE GRADA VRŠCA

Republika Srbija

GRAD VRŠAC

SKUPŠTINA GRADA

P R E D S E D N I K

Broj: 06-12/2024-II-01

Datum: 02.04.2024.godine

Vršac, Trg pobede 1

Telefon 013/835-667

Na osnovu člana 42. Statuta Grada Vršca («Službeni list Grada Vršca», broj 1/2019) i člana 96. Poslovnika o radu Skupštine Grada Vršca («Službeni list Grada Vršca», broj 5/2019)

S A Z I V A M

XXXIII REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE GRADA VRŠCA, KOJA će se održati

09.04.2024. GODINE, U VELIKOJ SALI SKUPŠTINE GRADA

sa početkom u 9,00 časova

1. Donošenje Odluke o potvrdjivanju mandata odbornika Skupštine Grada Vršca.

2. Donošenje Odluke o Prvom rebalansu budžeta Grada Vršca za 2024. godinu.

3. Donošenje Odluke o javnom zaduživanju Grada Vršca u 2024.godini za finansiranje kapitalnih investicionih rashoda.

4. Donošenje Odluke o usvajanju Srednjoročnog Plana grada Vršca za period 2023 – 2025. godine.

5. Razmatranje Izveštaja o radu Gradske uprave i ustanova i preduzeća čiji je osnivač Grad Vršac i to:

· Gradski muzej Vršac

· Gradska biblioteka Vršac

· Narodno pozorište „Sterija“ Vršac

· Kulturni Centar Vršac

· Dom omladine Vršac

· Apotekarska ustanova“Apoteka Vršac“ Vršac

· Istorijski arhiv Bela Crkva

· Centar za socijalni rad Grada Vršca

· Turistička organizacija Vršac

6. Usvajanje Kadrovskog plana Gradske uprave Grada Vršca, Službe interne revizije i Službe gradjanskog branioca – Ombudsmana i Gradskog pravobranilaštva Grada Vršca za 2024. godinu.

7. Donošenje Odluke o obrazovanju Komisije za planove Grada Vršca.

8. Donošenje Odluke o pokretanju postupka javno-privatnog partnerstva bez elemenata koncesije za finansiranje i rekonstrukciju – izgradnju dela lokalne putne infrastrukture na teritoriji grada Vršca.

9. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku nadzornog odbora DOO Helvecija Vršac o donaciji Gradu Vršcu.

10. Donošenje Odluke o izmeni Odluke o izradi Plana detaljne regulacije za vodosnabdevanje dela „Guduričkog naselja“.

11. Donošenje Odluke o pokretanju postupka pribavljanja u javnu svojinu Grada Vršca katastarske parcele broj 21678/6 KO Vršac.

12. Donošenje Odluke o ustanovljavanju prava službenosti na katastarskim parcelama broj 9968 i 9972 KO Vršac u korist investitora Elektrodistribucija Srbije DOO Beograd, ogranak Elektrodistribucija Pančevo.

13. Donošenje Odluke o ustanovljavanju prava službenosti na katastarskim parcelama broj 6713/3 I 6714/5 KO Vršac u korist Elektrodistribucije Srbije d.o.o. Beograd, ogranak Elektrodistribucija Pančevo.

14. Donošenje Odluke o ustanovljavanju prava službenosti na katastarskoj parceli broj 9795 KO Vršac.

15. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o naknadama za korišćenje javnih dobara.

16. Donošenje Odluke o izmeni Odluke o pokretanju postupka pribavljanja katastarske parcele broj 19981 KO Vršac u javnu svojinu Grada Vršca.

17. Donošenje Odluke o izmeni Odluke o pokretanju postupka pribavljanja katastarskih parcela broj 30/2 i 31/2 KO Gudurica u javnu svojinu Grada Vršca.

18. Donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na Statut Istorijskog arhiva Bela Crkva.

19. Donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP „Drugi oktobar“ Vršac o usvajanju Cenovnika operativnih troškova na Agriko pijaci.

20. Donošenje Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o izvedenim uslugama na teritoriji Grada Vršca za period od 11.05.2023. do 31.12.2023. godine.

21. Razmatranje i donošenje Programa kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji Grada Vršca za 2024. godinu.

22. Razmatranja i usvajanja Izveštaja o stanju bezbednosti saobraćaja na području Grada Vršca - vremenski period: 01.01 – 30.06.2023. godine.

23. Razmatranja i usvajanja Izveštaja o stanju bezbednosti saobraćaja na području Grada Vršca - vremenski period: 01.01 – 31.12.2023. godine.

Napomena: Materijal za tačke 2., 3., 6., 7., 19., 20. i 21. biće vam dostavljene naknadno, a materijal za tačku 4. vam je dostavnjen na CD-u.

PREDSEDNIK

SKUPŠTINE GRADA

dr Predrag Mijatović s.r.

Prilozi:

Ostavite svoj komentar:
Ime:
Email:
Komentar:
Upišite brojeve::
 • gik
 • parking
 • egradjanin
 • Interna revizija
 • softgreen
 • Interesovanje za vakcinu
 • banner-eVrtic.jpg
 • Uzmi racun i pobedi
 • Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде
 • banner-Covid19.jpg
 • banner_Uvid
 • Podrška socijalnoj inkluziji Roma u Vršcu
 • komasacijaLAT.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Građanski vodič kroz odluku o budžetu
 • Registracija stambenih zajednica
 • Registracija stambenih zajednica
 • Objedinjena procedura
 • LAP