Локацијски Услови 2020
Документ Датум објављивања

Д Б Д Велико Средиште_Редацтед преузмите ( .pdf )14.10.2020.
Д С Вршац Магарећи брег_Редацтед преузмите ( .pdf )09.07.2020.
ЕД Панчево Уљма 12039 преузмите ( .pdf )16.06.2020.
ЕД Панчево Уљма 12040 преузмите ( .pdf )12.06.2020.
ГРАД ВРШАЦ блок 107 зона 1 Вршац ГП-1 353-160 преузмите ( .pdf )14.12.2020.
ГРАД ВРШАЦ блок 107 зона 1 Вршац ГП-2 353-162 преузмите ( .pdf )14.12.2020.
ГРАД ВРШАЦ блок 107 зона 1 Вршац ГП-3 353-163 преузмите ( .pdf )15.12.2020.
ГРАД ВРШАЦ блок 107 зона 1 Вршац ГП-4 353-164 преузмите ( .pdf )14.12.2020.
ГРАД ВРШАЦ блок 107 зона 1 Вршац ГП-5 353-166 преузмите ( .pdf )14.12.2020.
ГРАД ВРШАЦ блок 107 зона 1 Вршац ГП-6 353-167 преузмите ( .pdf )14.12.2020.
ГРАД ВРШАЦ блок 107 зона 1 Вршац ГП-7 353-168 преузмите ( .pdf )14.12.2020.
ГРАД ВРШАЦ блок 107 зона 1 Вршац ГП-8 353-169 преузмите ( .pdf )14.12.2020.
ИК зона 18 блок 65 Вршац_Редацтед преузмите ( .pdf )21.02.2020.
ЈКП Други октобар Вршац Топовски пут (Рецоверед) преузмите ( .pdf )23.03.2020.
ЈКП Други октобар Вршац Топовски пут преузмите ( .pdf )23.03.2020.
К и ВА Велико Средиште_Редацтед преузмите ( .pdf )02.07.2020.
М Д Мало Средиште -подрум са винаријом_Редацтед преузмите ( .pdf )02.10.2020.
М В Мало Средиште_Редацтед преузмите ( .pdf )26.03.2020.
Мидала гроуп Вршац преузмите ( .pdf )31.01.2020.
Музеј Града Врсца преузмите ( .pdf )24.03.2020.
Н ЈВатин_Редацтед преузмите ( .pdf )20.11.2020.
Психијатријска болница Вршац преузмите ( .pdf )27.01.2020.
Ре3 Продуцт доо Пландиште Вршац преузмите ( .pdf )20.11.2020.
РОП-ВРС-11886-ЛОЦ-1-2020 преузмите ( .pdf )08.06.2020.
РОП-ВРС-1190-ЛОЦ-1-2020 преузмите ( .pdf )03.02.2020.
РОП-ВРС-14048-ЛОЦ-1-2020 преузмите ( .pdf )30.06.2020.
РОП-ВРС-14146-ЛОЦ-1-2020 преузмите ( .pdf )29.06.2020.
РОП-ВРС-14493-ЛОЦ-1-2020 преузмите ( .pdf )29.06.2020.
РОП-ВРС-16126-ЛОЦ-1-2020 преузмите ( .pdf )09.07.2020.
РОП-ВРС-1775-ЛОЦ-1-2020 преузмите ( .pdf )29.01.2020.
РОП-ВРС-1775-ЛОЦА-3-2020 преузмите ( .pdf )19.02.2020.
РОП-ВРС-18162-ЛОЦ-1-2020 преузмите ( .pdf )23.07.2020.
РОП-ВРС-20427-ЛОЦ-1-2020 преузмите ( .pdf )20.08.2020.
РОП-ВРС-20427-ЛОЦН-2-2020 преузмите ( .pdf )01.09.2020.
РОП-ВРС-21728-ЛОЦ-1-2020 преузмите ( .pdf )19.08.2020.
РОП-ВРС-22415-ЛОЦ-1-2020 преузмите ( .pdf )26.08.2020.
РОП-ВРС-22415-ЛОЦН-2-2020 преузмите ( .pdf )28.09.2020.
РОП-ВРС-2482-ЛОЦ-1-2020 преузмите ( .pdf )06.02.2020.
РОП-ВРС-24973-ЛОЦ-1-2020 преузмите ( .pdf )30.09.2020.
РОП-ВРС-26369-ЛОЦ-1-2020 преузмите ( .pdf )09.10.2020.
РОП-ВРС-2815-ЛОЦА-1-2020 преузмите ( .pdf )21.02.2020.
РОП-ВРС-31111-ЛОЦ-1-2020 преузмите ( .pdf )12.11.2020.
РОП-ВРС-31915-ЛОЦ-1-2020 преузмите ( .pdf )16.11.2020.
РОП-ВРС-32062-ЛОЦ-2-2020 преузмите ( .pdf )23.12.2020.
РОП-ВРС-32131-ЛОЦ-1-2020 преузмите ( .pdf )19.11.2020.
РОП-ВРС-33559-ЛОЦ-1-2020 преузмите ( .pdf )25.11.2020.
РОП-ВРС-35298-ЛОЦ-1-2020 преузмите ( .pdf )16.12.2020.
РОП-ВРС-35421-ЛОЦ-1-2020 преузмите ( .pdf )18.11.2020.
РОП-ВРС-3624-ЛОЦА-2-2020 преузмите ( .pdf )16.03.2020.
РОП-ВРС-36355-ЛОЦН-2-2019 преузмите ( .pdf )09.01.2020.
РОП-ВРС-36713-ЛОЦ-1-2020 преузмите ( .pdf )31.12.2020.
РОП-ВРС-37046-ЛОЦ-1-2020 преузмите ( .pdf )15.12.2020.
РОП-ВРС-37046-ЛОЦН-2-2020 преузмите ( .pdf )25.12.2020.
РОП-ВРС-37065-ЛОЦ-1-2020 преузмите ( .pdf )15.12.2020.
РОП-ВРС-37442-ЛОЦ-1-2020 преузмите ( .pdf )31.12.2020.
РОП-ВРС-3857-ЛОЦ-1-2020 преузмите ( .pdf )21.02.2020.
РОП-ВРС-39023-ЛОЦ-1-2019 преузмите ( .pdf )22.01.2020.
РОП-ВРС-39026-ЛОЦ-1-2019 преузмите ( .pdf )22.01.2020.
РОП-ВРС-5341-ЛОЦ-1-2020 преузмите ( .pdf )06.02.2020.
РОП-ВРС-5341-ЛОЦН-2-2020 преузмите ( .pdf )30.03.2020.
РОП-ВРС-5468-ЛОЦ-1-2020 преузмите ( .pdf )05.03.2020.
РОП-ВРС-574-ЛОЦ-1-2020 преузмите ( .pdf )15.01.2020.
РОП-ВРС-574-ЛОЦН-2-2020 преузмите ( .pdf )06.02.2020.
РОП-ВРС-6026-ЛОЦ-2-2020 преузмите ( .pdf )08.07.2020.
РОП-ВРС-6236-ЛОЦ-1-2020 преузмите ( .pdf )30.03.2020.
РОП-ВРС-6238-ЛОЦ-1-2020 преузмите ( .pdf )24.03.2020.
РОП-ВРС-6351-ЛОЦ-1-2020 преузмите ( .pdf )12.03.2020.
РОП-ВРС-6351-ЛОЦН-2-2020 преузмите ( .pdf )03.04.2020.
РОП-ВРС-6361-ЛОЦ-1-2020 преузмите ( .pdf )12.03.2020.
РОП-ВРС-6814-ЛОЦ-1-2020 преузмите ( .pdf )03.04.2020.
РОП-ВРС-7441-ЛОЦ-1-2020 преузмите ( .pdf )20.03.2020.
РОП-ВРС-8597-ЛОЦ-1-2020 преузмите ( .pdf )28.04.2020.
РОП-ВРС-9114-ЛОЦ-1-2020 преузмите ( .pdf )07.05.2020.
РОП-ВРС-9114-ЛОЦА-3-2020 преузмите ( .pdf )06.10.2020.
РОП-ВРС-9972-ЛОЦ-1-2020 преузмите ( .pdf )07.05.2020.
РОП-ВРС-9972-ЛОЦН-2-2020 преузмите ( .pdf )25.05.2020.
С С зона 15 блок 23 Вршац_Редацтед преузмите ( .pdf )04.03.2020.
СТ Брег Вршац_Редацтед преузмите ( .pdf )24.11.2020.
Сwисслион доо канализациона мрежа преузмите ( .pdf )08.06.2020.
Ј В-Зцентар Вршац. .._Редацтед преузмите24.03.2020.
ЈКП Други октобар 13293 преузмите ( .pdf )17.06.2020.
ЈКП Други октобар 8541 преузмите ( .pdf )28.04.2020.
ЈКП Други октобар 8542 преузмите ( .pdf )28.04.2020.
ЈКП Други октобар 9970 преузмите ( .pdf )13.05.2020.
ЈКП Други октобар 9973 преузмите ( .pdf )13.05.2020.
Љ М зона 19 блок 63 Вршац_Редацтед преузмите ( .pdf )29.06.2020.
Џ Ж зона 7 блок 1 Вршац_Редацтед преузмите ( .pdf )03.09.2020.
АД Техника зона 18 блок 53 Вршац преузмите ( .pdf )23.04.2020.
Б В зона 7 блок 1 Вршац_Редацтед преузмите ( .pdf )26.08.2020.
Б Ж зона 18 блок 70-_Редацтед преузмите ( .pdf )02.11.2020.
Д Ђ зона 18 блок 53 Вршац_Редацтед преузмите ( .pdf )12.03.2020.
Д Ђ зона 18 блок 53 Вршац ИЗМЕНА_Редацтед преузмите ( .pdf )04.08.2020.
Д И центар Вршац. .._Редацтед преузмите06.03.2020.
ЕД Гудурички пут 2 Вршац преузмите ( .pdf )13.10.2020.
ЕД за Клаусмонт Вршац преузмите ( .pdf )18.09.2020.
ЕД за Царан Вршац преузмите ( .pdf )10.07.2020.
И К зона 6 блок 16 Вршац_Редацтед преузмите ( .pdf )01.07.2020.
ИЋ зона 2 блок 28 Вршац_Редацтед преузмите ( .pdf )28.04.2020.
ИМ зона 2 блок 29 Вршац_Редацтед преузмите ( .pdf )15.09.2020.
Л Д зона 10 блок 127 Вршац_Редацтед преузмите ( .pdf )16.03.2020.
Локацијски услови - ЕД Месић преузмите ( .pdf )22.04.2020.
Локацијски услови - ГП-11 и ГП-12 преузмите ( .pdf )16.12.2020.
Локацијски услови - Верзија за објављивање_20210127100115 преузмите ( .pdf )31.12.2020.
Локацијски услови_ГП-10 преузмите ( .pdf )16.12.2020.
Локацијски услови_ГП-13, ГП-16, ГП-18 и ГП-20 преузмите ( .pdf )16.12.2020.
Локацијски услови_ГП-14 и ГП-15 преузмите ( .pdf )16.12.2020.
Локацијски услови_ГП-17 и ГП19 преузмите ( .pdf )16.12.2020.
Локацијски услови_ГП-9 преузмите ( .pdf )16.12.2020.
М Г зона 18 блок 69_Редацтед преузмите ( .pdf )21.10.2020.
М М зона 5 блок 136 Вршац_Редацтед преузмите ( .pdf )14.08.2020.
М Р зона 5 блок 137 Вршац_Редацтед преузмите ( .pdf )14.05.2020.
М Т зона 19 Вршац_Редацтед преузмите ( .pdf )19.02.2020.
Месара ПАП реконструкција зона 18 блок 65 Вршац преузмите ( .pdf )10.03.2020.
Неуропсихијатрија Вршац преузмите ( .pdf )03.11.2020.
С Р зона 1 блок91 Вршац_Редацтед преузмите ( .pdf )12.10.2020.
С Т блок 3 Влајковац_Редацтед преузмите ( .pdf )06.10.2020.
С Т блок 3 Влајковац_Редацтед преузмите ( .pdf )06.10.2020.
Свислион доо Вршац преузмите ( .pdf )05.02.2020.
СП, Брег Вршац_Редацтед преузмите ( .pdf )07.04.2020.
УБ зона 5 блок 136 Вршац_Редацтед преузмите ( .pdf )21.01.2020.
Хемофарм Реконструкција и доградња ВРС преузмите ( .pdf )01.09.2020.
Целанова агро Вршац преузмите ( .pdf )05.03.2020.
Целанова капитал Вршац преузмите ( .pdf )03.03.2020.
ШОСО Јелена Варјашки Вршац преузмите ( .pdf )21.02.2020.
ШЦ Никола Тесла Вршац преузмите ( .pdf )30.11.2020.


 • 1
 • gik
 • parking
 • egradjanin
 • Interna revizija
 • softgreen
 • Interesovanje za vakcinu
 • banner-eVrtic.jpg
 • Uzmi racun i pobedi
 • Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде
 • banner-Covid19.jpg
 • banner_Uvid
 • Подршка социјалној инклузији Рома у Вршцу
 • komasacijaCI.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Грађански водич кроз одлуку о буџету
 • Регистрација стамбених заједница
 • Регистрација стамбених заједница
 • Objedinjena procedura
 • LAP