petak, 07. oktobar 2022.
JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE PRIVREDNIH SUBJEKATA U SPROVODJENJU MERA ENERGETSKE SANACIJE U DOMAĆINSTVIMA PUTEM UGRADNJE SOLARNIH PANELA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA SOPSTVENE POTREBE I UNAPREDJENJE TERMOTEHNIČKOG SISTEMA PUTEM UGRADNJE KALORIMETARA, CIRKULACIONIH PU MPI , TERMOSTATSKIH VENTILA I DELITELJA NA TERITORIJI GRADA VRŠAC
JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE PRIVREDNIH SUBJEKATA U SPROVODJENJU MERA ENERGETSKE SANACIJE U DOMAĆINSTVIMA PUTEM UGRADNJE SOLARNIH PANELA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA SOPSTVENE POTREBE I UNAPREDJENJE TERMOTEHNIČKOG SISTEMA PUTEM UGRADNJE KALORIMETARA, CIRKULACIONIH PU MPI , TERMOSTATSKIH VENTILA I DELITELJA NA TERITORIJI GRADA VRŠAC

U okviru realizacije Programa o finansiranju aktivnosti i mera unapredjenja energitske efikasnosti u 2022 godini, a u cilju finansijske podrške domaćinstvima u procesu energetske sanacije za 2022. godinu (u daljem tekstu Program), u skladu sa članom 15. Pravilnika o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća i stanova putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapredjenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelja toplote po osnovu javnog poziva za sufinansiranje programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova, jp1/22 („Službeni list Grada Vršca" br. 06/2022,) raspisuje se Javni poziv radi izbora privrednih subjekata koji se bave proizvodnjom, uslugama i radovima na energetskoj sanaciji stambenih objekata putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapredjenju termotehničkih sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelja. Energetska sanacija u domaćinstvima sprovodi se kroz saradnju sa privrednim subjektima koji se bave radovima ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije i radovima na unapredjenju termotehničkih sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelja, a krajnji korisnici bespovratnih sredstava su domaćinstva na teritoriji grada Vršca.

Domaćinstva koja ostvare pravo na sufinansiranje mogu nabaviti dobra ili usluge isključivo od privrednih subjekata izabranih putem ovog javnog konkursa.

Cilj sprovodjenja mere energetske sanacije putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapredjenja termotehničkih sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelja je unapredjenje energetske efikasnosti i povećano korišćenje obnovljivih izvora energije u domaćinstvima na teritoriji grada Vršca.

Prilozi:

Ostavite svoj komentar:
Ime:
Email:
Komentar:
Upišite brojeve::
 • gik
 • parking
 • egradjanin
 • Interna revizija
 • softgreen
 • Interesovanje za vakcinu
 • banner-eVrtic.jpg
 • Uzmi racun i pobedi
 • Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде
 • banner-Covid19.jpg
 • banner_Uvid
 • Podrška socijalnoj inkluziji Roma u Vršcu
 • komasacijaLAT.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Građanski vodič kroz odluku o budžetu
 • Registracija stambenih zajednica
 • Registracija stambenih zajednica
 • Objedinjena procedura
 • LAP