Izveštaji o kvalitetu vazduha u Vršcu

Koncentracija polena u vazduhu


Izveštaj o kvalitetu vazduha u Vršcu za 2019. godinu ( .pdf )

Izveštaji o kvalitetu vazduha u Vršcu za 2018. godinu

Izveštaji o kvalitetu vazduha u Vršcu za 2017. godinu

Izveštaji o kvalitetu vazduha u Vršcu za 2016. godinu

Izveštaji o kvalitetu vazduha u Vršcu za 2015. godinu

Izveštaji o kvalitetu vazduha u Vršcu za 2014. godinu

Izveštaji o kvalitetu vazduha u Vršcu za 2013. godinu

Izveštaji o kvalitetu vazduha u Vršcu za 2012. godinu

Izveštaji o kvalitetu vazduha u Vršcu do 2012. godine


2016. godina

Jun

Merno mesto: Carinski terminal
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 31.05.2016. do 05.06.2016. godine, ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 06.06.2016. do 11.06.2016. godine, ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 12.06.2016. do 17.06.2016. godine, ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 18.06.2016. do 23.06.2016. godine, ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 24.06.2016. do 29.06.2016. godine. ( .pdf )

Merno mesto: zgrada Gradske uprave
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 31.05.2016. do 05.06.2016. godine, ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 06.06.2016. do 11.06.2016. godine, ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 12.06.2016. do 17.06.2016. godine, ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 18.06.2016. do 23.06.2016. godine, ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 24.06.2016. do 29.06.2016. godine. ( .pdf )

Maj

Merno mesto: Carinski terminal
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 01.05.2016. do 06.05.2016. godine,
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 07.05.2016. do 12.05.2016. godine, ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 13.05.2016. do 18.05.2016. godine, ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 19.05.2016. do 24.05.2016. godine, ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 25.05.2016. do 30.05.2016. godine. ( .pdf )

Merno mesto: zgrada Gradske uprave
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 01.05.2016. do 06.05.2016. godine,
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 07.05.2016. do 12.05.2016. godine, ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 13.05.2016. do 18.05.2016. godine, ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 19.05.2016. do 24.05.2016. godine, ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 25.05.2016. do 30.05.2016. godine. ( .pdf )

April

Merno mesto: Carinski terminal
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 01.04.2016. do 06.04.2016. godine, ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 07.04.2016. do 12.04.2016. godine,
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 13.04.2016. do 18.04.2016. godine,
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 19.04.2016. do 24.04.2016. godine, ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 25.04.2016. do 30.04.2016. godine.

Merno mesto: zgrada Gradske uprave
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 01.04.2016. do 06.04.2016. godine, ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 07.04.2016. do 12.04.2016. godine,
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 13.04.2016. do 18.04.2016. godine,
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 19.04.2016. do 24.04.2016. godine, ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 25.04.2016. do 30.04.2016. godine.

Mart

Merno mesto: Carinski terminal
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 02.03.2016. do 07.03.2016. godine, ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 08.03.2016. do 13.03.2016. godine, ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 14.03.2016. do 19.03.2016. godine, ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 20.03.2016. do 25.03.2016. godine, ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 26.03.2016. do 31.03.2016. godine. ( .pdf )

Merno mesto: zgrada Gradske uprave
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 02.03.2016. do 07.03.2016. godine, ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 08.03.2016. do 13.03.2016. godine, ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 14.03.2016. do 19.03.2016. godine, ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 20.03.2016. do 25.03.2016. godine, ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 26.03.2016. do 31.03.2016. godine. ( .pdf )

Februar

Merno mesto: Carinski terminal
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 01.02.2016. do 06.02.2016. godine,
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 07.02.2016. do 12.02.2016. godine, ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 13.02.2016. do 18.02.2016. godine, ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 19.02.2016. do 24.02.2016. godine, ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 25.02.2016. do 01.03.2016. godine. ( .pdf )

Merno mesto: zgrada Gradske uprave
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 01.02.2016. do 06.02.2016. godine,
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 07.02.2016. do 12.02.2016. godine, ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 13.02.2016. do 18.02.2016. godine, ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 19.02.2016. do 24.02.2016. godine, ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 25.02.2016. do 01.03.2016. godine. ( .pdf )

Januar

Merno mesto: Carinski terminal
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 02.01.2016. do 07.01.2016. godine, ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 08.01.2016. do 13.01.2016. godine, ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 14.01.2016. do 19.01.2016. godine, ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 20.01.2016. do 25.01.2016. godine, ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 26.01.2016. do 31.01.01.2016. godine. ( .pdf )

Merno mesto: zgrada Gradske uprave
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 02.01.2016. do 07.01.2016. godine, ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 08.01.2016. do 13.01.2016. godine, ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 14.01.2016. do 19.01.2016. godine, ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 20.01.2016. do 25.01.2016. godine, ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 26.01.2016. do 31.01.01.2016. godine. ( .pdf )

(482.28 kB) ( .pdf )

2015. godina

Decembar

Merno mesto: Carinski terminal
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 03.12.2015 do 08.12.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 09.12.2015 do 14.12.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 15.12.2015 do 20.12.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 21.12.2015 do 26.12.2015. godine.
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 27.07.2015 do 31.12.2015. godine.

Merno mesto: Vršac-Skupština opštine
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 03.12.2015 do 08.12.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 09.12.2015 do 14.12.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 15.12.2015 do 20.12.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 21.12.2015 do 26.12.2015. godine.
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 27.07.2015 do 31.12.2015. godine.

Novembar

Merno mesto: Carinski terminal
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 03.11.2015 do 08.11.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 09.11.2015 do 14.11.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 15.11.2015 do 20.11.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 21.11.2015 do 26.11.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 27.11.2015 do 02.11.2015. godine. ( .pdf )

Merno mesto: Vršac-Skupština opštine
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 03.11.2015 do 08.11.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 09.11.2015 do 14.11.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 15.11.2015 do 20.11.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 21.11.2015 do 26.11.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 27.11.2015 do 02.11.2015. godine. ( .pdf )

Oktobar

Merno mesto: Carinski terminal
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 04.10.2015 do 08.10.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 09.10.2015 do 15.10.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 16.10.2015 do 21.10.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 22.10.2015 do 27.10.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 28.10.2015 do 02.11.2015. godine. ( .pdf )

Merno mesto: Vršac-Skupština opštine
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 04.10.2015 do 08.10.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 09.10.2015 do 15.10.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 16.10.2015 do 21.10.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 22.10.2015 do 27.10.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 28.10.2015 do 02.11.2015. godine. ( .pdf )

Septembar

Merno mesto: Carinski terminal
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 29.08.2015 do 03.09.2015. godine.
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 04.09.2015 do 09.09.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 10.09.2015 do 15.09.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 16.09.2015 do 19.09.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 22.09.2015 do 27.09.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 28.09.2015 do 03.10.2015. godine ( .xls )

Merno mesto: Vršac-Skupština opštine
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 29.08.2015 do 03.09.2015. godine.
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 04.09.2015 do 09.09.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 10.09.2015 do 15.09.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 16.09.2015 do 19.09.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 22.09.2015 do 27.09.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 28.09.2015 do 03.10.2015. godine ( .xls )

Avgust

Merno mesto: Carinski terminal
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 30.07.2015 do 04.08.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 05.08.2015 do 10.08.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 11.08.2015 do 17.08.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 18.07.2015 do 22.08.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 23.08.2015 do 28.08.2015. godine. ( .pdf )

Merno mesto: Vršac-Skupština opštine
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 30.07.2015 do 04.08.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 05.08.2015 do 10.08.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 11.08.2015 do 17.08.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 18.07.2015 do 22.08.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 23.08.2015 do 28.08.2015. godine. ( .pdf )

Jul

Merno mesto: Carinski terminal
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 30.06.2015 do 05.07.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 06.07.2015 do 11.07.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 12.07.2015 do 17.07.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 18.07.2015 do 23.07.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 24.07.2015 do 29.07.2015. godine. ( .pdf )

Merno mesto: Vršac-Skupština opštine
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 30.06.2015 do 05.07.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 06.07.2015 do 11.07.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 12.07.2015 do 17.07.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 18.07.2015 do 23.07.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 24.07.2015 do 29.07.2015. godine. ( .pdf )

Jun

Merno mesto: Carinski terminal
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 31.06.2015 do 05.06.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 06.06.2015 do 11.06.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 12.06.2015 do 17.06.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 18.06.2015 do 23.06.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 24.06.2015 do 29.06.2015. godine. ( .pdf )

Merno mesto: Vršac-Skupština opštine
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 31.06.2015 do 05.06.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 06.06.2015 do 11.06.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 12.06.2015 do 17.06.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 18.06.2015 do 23.06.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 24.06.2015 do 29.06.2015. godine. ( .pdf )

Maj

Merno mesto: Carinski terminal
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 01.05.2015 do 06.05.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 07.05.2015 do 12.05.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 13.05.2015 do 18.05.2015. godine.
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 19.05.2015 do 24.05.2015. godine.
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 25.05.2015 do 30.05.2015. godine. ( .pdf )

Merno mesto: Vršac-Skupština opštine
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 01.05.2015 do 06.05.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 07.05.2015 do 12.05.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 13.05.2015 do 18.05.2015. godine.
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 19.05.2015 do 24.05.2015. godine.
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 25.05.2015 do 30.05.2015. godine. ( .pdf )

April

Merno mesto: Carinski terminal
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 01.04.2015 do 06.04.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 07.04.2015 do 12.04.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 13.04.2015 do 18.04.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 19.04.2015 do 24.04.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 25.04.2015 do 30.04.2015. godine. ( .pdf )

Merno mesto: Vršac-Skupština opštine
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 01.04.2015 do 06.04.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 07.04.2015 do 12.04.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 13.04.2015 do 18.04.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 19.04.2015 do 24.04.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 25.04.2015 do 30.04.2015. godine. ( .pdf )

Mart

Merno mesto: Carinski terminal
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 02.03.2015 do 07.03.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 08.03.2015 do 13.03.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 14.03.2015 do 19.03.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 20.03.2015 do 25.03.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 26.03.2015 do 31.03.2015. godine. ( .pdf )

Merno mesto: Vršac-Skupština opštine
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 02.03.2015 do 07.03.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 08.03.2015 do 13.03.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 14.03.2015 do 19.03.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 20.03.2015 do 25.03.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 26.03.2015 do 31.03.2015. godine. ( .pdf )

Februar

Merno mesto: Carinski terminal
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 31.01.2015 do 05.02.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 06.02.2015 do 11.02.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 12.02.2015 do 17.02.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 18.02.2015 do 23.02.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 24.02.2015 do 28.02.2015. godine. ( .pdf )

Merno mesto: Vršac-Skupština opštine
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 31.01.2015 do 05.02.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 06.02.2015 do 11.02.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 12.02.2015 do 17.02.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 18.02.2015 do 23.02.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 24.02.2015 do 28.02.2015. godine. ( .pdf )

Januar

Merno mesto: Carinski terminal
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 01.01.2015 do 06.01.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 07.01.2015 do 12.01.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 13.01.2015 do 18.01.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 19.01.2015 do 24.01.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 25.01.2015 do 30.01.2015. godine. ( .pdf )

Merno mesto: Vršac-Skupština opštine
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 01.01.2015 do 06.01.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 07.01.2015 do 12.01.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 13.01.2015 do 18.01.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 19.01.2015 do 24.01.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 25.01.2015 do 30.01.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kvalitetu vazduha na području grada Vršca za 2014. godinu (408.56 kB) ( .pdf )

2014. godina

Decembar

Merno mesto: Carinski terminal
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 02.12.2014 do 07.12.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 08.12.2014 do 13.12.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 14.12.2014 do 19.12.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 20.12.2014 do 25.12.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 26.12.2014 do 31.12.2014. godine. ( .pdf )

Merno mesto: Vršac-Skupština opštine
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 02.12.2014 do 07.12.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 08.12.2014 do 13.12.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 14.12.2014 do 19.12.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 20.12.2014 do 25.12.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 26.12.2014 do 31.12.2014. godinee. ( .pdf )

Novembar

Merno mesto: Carinski terminal
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 02.11.2014 do 07.11.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 08.11.2014 do 13.11.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 14.11.2014 do 19.11.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 20.11.2014 do 25.11.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 26.11.2014 do 30.11.2014. godine. ( .pdf )

Merno mesto: Vršac-Skupština opštine
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 02.11.2014 do 07.11.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 08.11.2014 do 13.11.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 14.11.2014 do 19.11.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 20.11.2014 do 25.11.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 26.11.2014 do 30.11.2014. godine. ( .pdf )

Oktobar

Merno mesto: Carinski terminal
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 03.10.2014 do 08.10.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 09.10.2014 do 14.09.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 15.10.2014 do 20.10.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 21.10.2014 do 26.10.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 27.10.2014 do 01.11.2014. godine. ( .pdf )

Merno mesto: Vršac-Skupština opštine
IIzveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 03.10.2014 do 08.10.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 09.10.2014 do 14.09.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 15.10.2014 do 20.10.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 21.10.2014 do 26.10.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 27.10.2014 do 01.11.2014. godine. ( .pdf )

Septembar

Merno mesto: Carinski terminal
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 03.09.2014 do 08.09.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 09.09.2014 do 14.09.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 15.09.2014 do 20.09.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 21.09.2014 do 26.09.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 27.09.2014 do 02.09.2014. godine. ( .pdf )

Merno mesto: Vršac-Skupština opštine
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 03.09.2014 do 08.09.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 09.09.2014 do 14.09.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 15.09.2014 do 20.09.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 21.09.2014 do 26.09.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 27.09.2014 do 02.09.2014. godine. ( .pdf )

Avgust

Merno mesto: Carinski terminal
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 29.07.2014 do 03.08.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 04.08.2014 do 09.08.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 10.08.2014 do 15.08.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 16.08.2014 do 21.08.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 22.08.2014 do 27.08.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 28.08.2014 do 02.09.2014. godine. ( .pdf )

Merno mesto: Vršac-Skupština opštine
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 29.07.2014 do 03.08.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 04.08.2014 do 09.08.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 10.08.2014 do 15.08.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 16.08.2014 do 21.08.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 22.08.2014 do 27.08.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 28.08.2014 do 02.09.2014. godine. ( .pdf )

Jul

Merno mesto: Carinski terminal
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 01.07.2014 do 04.07.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 05.07.2014 do 10.07.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 11.07.2014 do 16.06.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 17.07.2014 do 22.07.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 23.07.2014 do 28.07.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 29.07.2014 do 31.07.2014. godine.

Merno mesto: Vršac-Skupština opštine
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 01.07.2014 do 04.07.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 05.07.2014 do 10.07.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 11.07.2014 do 16.06.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 17.07.2014 do 22.07.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 23.07.2014 do 28.07.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 29.07.2014 do 31.07.2014. godine.

Jun

Merno mesto: Carinski terminal
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 30.05.2014 do 04.06.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 05.06.2014 do 10.06.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 11.06.2014 do 16.06.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 17.06.2014 do 22.06.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 23.06.2014 do 28.06.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 29.06.2014 do 30.06.2014. godine. ( .pdf )

Merno mesto: Vršac-Skupština opštine
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 30.05.2014 do 04.06.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 05.06.2014 do 10.06.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 11.06.2014 do 16.06.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 17.06.2014 do 22.06.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 23.06.2014 do 28.06.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 29.06.2014 do 30.06.2014. godine. ( .pdf )

Maj

Merno mesto: Carinski terminal
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 01.05.2014 do 05.05.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 06.05.2014 do 11.05.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 12.05.2014 do 17.05.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 18.05.2014 do 23.05.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 24.05.2014 do 29.05.2014. godine. ( .pdf )

Merno mesto: Vršac-Skupština opštine
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 01.05.2014 do 05.05.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 06.05.2014 do 11.05.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 12.05.2014 do 17.05.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 18.05.2014 do 23.05.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 24.05.2014 do 29.05.2014. godine. ( .pdf )

April

Merno mesto: Carinski terminal
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 31.03.2014 do 05.04.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 06.04.2014 do 11.04.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 12.04.2014 do 17.04.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 18.04.2014 do 23.04.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 24.04.2014 do 29.04.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha za 30.04.2014. godine. ( .pdf )

Merno mesto: Vršac-Skupština opštine
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 31.03.2014 do 05.04.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 06.04.2014 do 11.04.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 12.04.2014 do 17.04.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 18.04.2014 do 23.04.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 24.04.2014 do 29.04.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha za 30.04.2014. godine. ( .pdf )

Mart

Merno mesto: Carinski terminal
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 01.03.2014 do 05.03.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 06.03.2014 do 12.03.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 13.03.2014 do 18.03.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 19.03.2014 do 24.03.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 25.03.2014 do 30.03.2014. godine. ( .pdf )

Merno mesto: Vršac-Skupština opštine
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 01.03.2014 do 05.03.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 06.03.2014 do 12.03.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 13.03.2014 do 18.03.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 19.03.2014 do 24.03.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 25.03.2014 do 30.03.2014. godine. ( .pdf )

Februar

Merno mesto: Carinski terminal
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 01.02.2014 do 04.02.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 05.02.2014 do10.02.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 11.02.2014 do 16.02.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 17.02.2014 do 22.02.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 23.02.2014 do 28.02.2014. godine. ( .pdf )

Merno mesto: Vršac-Skupština opštine
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 01.02.2014 do 04.02.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 05.02.2014 do10.02.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 11.02.2014 do 16.02.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 17.02.2014 do 22.02.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 23.02.2014 do 28.02.2014. godine. ( .pdf )

Januar

Merno mesto: Carinski terminal
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 01.01.2014 do 05.01.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 06.01.2014 do 11.01.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 12.01.2014 do 17.01.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 18.01.2014 do 23.01.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 24.01.2014 do 28.01.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 30.01.2014 do 31.01.2014. godine. ( .pdf )

Merno mesto: Vršac-Skupština opštine
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 01.01.2014 do 05.01.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 06.01.2014 do 11.01.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 12.01.2014 do 17.01.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 18.01.2014 do 23.01.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 24.01.2014 do 28.01.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 30.01.2014 do 31.01.2014. godine. ( .pdf )

Izveštaj o kvalitetu vazduha na području grada Vršca za 2013. godinu (433.75 kB) ( .pdf )
 • gik
 • parking
 • egradjanin
 • Interna revizija
 • softgreen
 • Interesovanje za vakcinu
 • banner-eVrtic.jpg
 • Uzmi racun i pobedi
 • Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде
 • banner-Covid19.jpg
 • banner_Uvid
 • Podrška socijalnoj inkluziji Roma u Vršcu
 • komasacijaLAT.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Građanski vodič kroz odluku o budžetu
 • Registracija stambenih zajednica
 • Registracija stambenih zajednica
 • Objedinjena procedura
 • LAP