Sistematsko merenje buke u Vršcu u 2008.godini
U periodu od godinu dana, u toku 2008. godine u Vršcu će se vršiti sistematsko merenje buke na šest mernih mesta, tako što će se merenja obavljati kvartalno, po sezonama. Merna mesta, određena za merenje nivoa buke su:
- zgrada Opštine – zona gradskog centra
- Trg Andrije Lukića br. 1 – zona stanovanja
- Miloša Obilića 26 – zona stanovanja
- Podvršanska 13 – bolnička zona
- Gerontološki centar – zona odmora i rekreacije
- 2. oktobra 95 – zona stanovanja uz industriju
Na jednom mernom mestu merenja su izvršena u tri dvočasovna referentna intervala tokom dana i dva referentna intervala tokom noći. Merne tačke su postavljene na rastojanju od 3-10 metara zida zgrade, izuzev u području odmora i rekreacije. Na svakom mernom mestu merena je gustina saobraćaja brojem lakih i teških vozila na čas.
Pravilnikom o dozvoljenom nivou buke u životnoj sredini (''Sl. glasnik RS'', br. 54/92) propisani su dozvoljeni nivoi buke u sredini u kojoj čovek boravi:


R. B.
SREDINA U KOJOJ ČOVEK BORAVI
Dozvoljen nivo buke u dB (A)
Danju
Noću

1
2
3
4

1. u stambenoj zgradi (boravišne prostorije)    
  pri zatvorenim prozorima:    
  a) iz izvora buke u zgradi
35
30
  b) iz izvora buke izvan zgrade
40
35
2. u javnim i drugim objektima, pri zatvorenim prozorima:    
2.1. bolnice, klinike, domovi zdravlja i slično, i u njima:    
  a) bolesničke sobe
35
30
  b) ordinacije
40
40
  v) operacioni blok bez medicinskih uređaja i opreme
35
35
2.2. prostorije u objektima za odmor dece i učenika, i spavaće sobe domova za boravak starih lica i penzionera:    
  a) iz izvora buke u zgradi
35
30
  b) iz izvora buke izvan zgrade
40
35
2.3. prostorije za vaspitno-obrazovni rad (učionice, slušaonice, kabineti i sl.)    
  bioskopske dvorane i čitaonice u bibliotekama
40
40
2.4. pozorišne i koncertne dvorane
30
30
2.5. hotelske sobe    
  a) iz izvora buke u zgradi
35
30
  b) iz izvora buke izvan zgrade
40
35
3. u naseljenim mestima prema zonama naselja (izvan zgrade) dozvoljeni nivoi buke utvrđeni u tabeli 1 standarda JUS u J6.205

Izveštaji o merenju buke u Vršcu

 • gik
 • parking
 • egradjanin
 • Interna revizija
 • softgreen
 • Interesovanje za vakcinu
 • banner-eVrtic.jpg
 • Uzmi racun i pobedi
 • Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде
 • banner-Covid19.jpg
 • banner_Uvid
 • Podrška socijalnoj inkluziji Roma u Vršcu
 • komasacijaLAT.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Građanski vodič kroz odluku o budžetu
 • Registracija stambenih zajednica
 • Registracija stambenih zajednica
 • Objedinjena procedura
 • LAP