Obaveštenja za javnost

U skladu sa članom 63. stav 3. i članom 69. Zakona o upravljanju otpadom (''Službeni glasnik RS'', br. 36/2009, 88/2010 i 14/2016), Gradska uprava Grada Vršca, Odeljenje za komunalne i stambene poslove i poslove zaštite životne sredine, objavljuje:

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA TRETMAN NEOPASNOG OTPADA

Aurika Grubišić osnivača preduzetničke radnje ''Ponovna upotreba razvrstanih materijala ''SIM PLAST-VŠ'' iz Vršca, Sremska br. 4, podnela je Gradskoj upravi Grada Vršca, Odeljenju za komunalne i stambene poslove i poslove zaštite životne sredine, Zahtev za izdavanje dozvole za tretman neopasnog otpada na lokaciji kat. parc. br. 9639/3 K.O. Vršac ,u ulici Užička br. 24a u Vršcu na teritoriji Grada Vršca.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva operatera, može se izvršiti u zgradi Gradske uprave Grada Vršca, u kancelariji br. 213, u periodu od 10. decembra 2018. godine do 19. decembra 2018. godine, svakog radnog dana od 10 do 14 časova.

U navedenom periodu javnost može dostaviti mišljenja o Zahtevu za izdavanje dozvole za tretman neopasnog otpada ovom organu.

Ovo odeljenje će u roku od 15 dana, od dana isteka roka iz stava 2. ovog obaveštenja, razmotriti podneti zahtev, priloženu dokumentaciju i pribavljena mišljenja i izdati dozvolu podnosiocu zahteva odnosno doneti rešenje kojim se odbija zahtev, uz obrazloženje o razlozima odbijanja.


U skladu sa članom 63. stav 3. i članom 69. Zakona o upravljanju otpadom (''Službeni glasnik RS'', br. 36/2009, 88/2010 i 14/2016), Gradska uprava Grada Vršca, Odeljenje za komunalne i stambene poslove i poslove zaštite životne sredine, objavljuje:

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA SKLADIŠTENJE I TRETMAN NEOPASNOG OTPADA

''RE3-PRODUCT'' D.O.O. iz Plandišta, Kod Banatplasta bb, podnelo je Gradskoj upravi Grada Vršca, Odeljenju za komunalne i stambene poslove i poslove zaštite životne sredine, Zahtev za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada na lokaciji u ulici 2. oktobra 102 u Vršcu, na kat. parc. br. 8808/2 K.O. Vršac, na teritoriji Grada Vršca.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva operatera, može se izvršiti u zgradi Gradske uprave Grada Vršca, u kancelariji br. 213, u periodu od 23. jula 2018. godine do 01. avgusta 2018. godine, svakog radnog dana od 10 do 14 časova.

U navedenom periodu javnost može dostaviti mišljenja o Zahtevu za izdavanje dozvole za skladištenje otpada ovom organu.

Ovo odeljenje će u roku od 15 dana, od dana isteka roka iz stava 2. ovog obaveštenja, razmotriti podneti zahtev, priloženu dokumentaciju i pribavljena mišljenja i izdati dozvolu podnosiocu zahteva odnosno doneti rešenje kojim se odbija zahtev, uz obrazloženje o razlozima odbijanja.

 • gik
 • parking
 • egradjanin
 • Interna revizija
 • softgreen
 • Interesovanje za vakcinu
 • banner-eVrtic.jpg
 • Uzmi racun i pobedi
 • Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде
 • banner-Covid19.jpg
 • banner_Uvid
 • Podrška socijalnoj inkluziji Roma u Vršcu
 • komasacijaLAT.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Građanski vodič kroz odluku o budžetu
 • Registracija stambenih zajednica
 • Registracija stambenih zajednica
 • Objedinjena procedura
 • LAP