Решења по члану 145 Закона о планирању и изградњи 2023
Документ Датум објављивања

РОП-ВРС-1101-ИСАW-12023 преузмите ( .pdf )31.01.2023.
РОП-ВРС-40816-ИСАW-12022 преузмите ( .pdf )31.01.2023.
ROP-VRS-1052-ISAW-2202 3преузмите ( .pdf )12.04.2023.
ROP-VRS-3984-ISAW-1202 3преузмите ( .pdf )12.04.2023.
ROP-VRS-4591-ISAWHA-2202 3преузмите ( .pdf )12.04.2023.
ROP-VRS-5471-ISAWHA-2202 3преузмите ( .pdf )12.04.2023.
ROP-VRS-5952-ISAWHA-2202 3преузмите ( .pdf )12.04.2023.
ROP-VRS-6331-ISAW-1202 3преузмите ( .pdf )12.04.2023.
ROP-VRS-6765-ISAWHA-2202 3преузмите ( .pdf )12.04.2023.
ROP-VRS-6837-ISAWHA-2202 3преузмите ( .pdf )12.04.2023.
ROP-VRS-6859-ISAW-1202 3преузмите ( .pdf )12.04.2023.
ROP-VRS-7067-ISAWHA-2202 3преузмите ( .pdf )12.04.2023.
ROP-VRS-7467-ISAW-1202 3преузмите ( .pdf )12.04.2023.
ROP-VRS-7902-ISAW-1202 3преузмите ( .pdf )12.04.2023.
ROP-VRS-8033-ISAW-1202 3преузмите ( .pdf )12.04.2023.
ROP-VRS-8839-ISAW-1202 3преузмите ( .pdf )12.04.2023.
ROP-VRS-10004-ISAW-1202 3преузмите ( .pdf )12.04.2023.
ROP-VRS-40244-ISAW-3202 3преузмите ( .pdf )12.04.2023.
ROP-VRS-40816-ISAW-2202 3преузмите ( .pdf )12.04.2023.
ROP-VRS-40816-ISAWA-4202 3преузмите ( .pdf )12.04.2023.
ROP-VRS-41893-ISAW-2202 3преузмите ( .pdf )12.04.2023.
РОП-ВРС-1052-ИСАW-22023 преузмите ( .pdf )28.06.2023.
РОП-ВРС-1101-ИСАW-12023 преузмите ( .pdf )28.06.2023.
РОП-ВРС-3984-ИСАW-12023 преузмите ( .pdf )28.06.2023.
РОП-ВРС-4591-ИСАWХА-22023 преузмите ( .pdf )28.06.2023.
РОП-ВРС-5471-ИСАWХА-22023 преузмите ( .pdf )28.06.2023.
РОП-ВРС-5952-ИСАWХА-22023 преузмите ( .pdf )28.06.2023.
РОП-ВРС-6331-ИСАW-12023 преузмите ( .pdf )28.06.2023.
РОП-ВРС-6765-ИСАWХА-22023 преузмите ( .pdf )28.06.2023.
РОП-ВРС-6837-ИСАWХА-22023 преузмите ( .pdf )28.06.2023.
РОП-ВРС-6859-ИСАW-12023 преузмите ( .pdf )28.06.2023.
РОП-ВРС-7067-ИСАWХА-22023 преузмите ( .pdf )28.06.2023.
РОП-ВРС-7467-ИСАW-12023 преузмите ( .pdf )28.06.2023.
РОП-ВРС-7902-ИСАW-12023 преузмите ( .pdf )28.06.2023.
РОП-ВРС-8033-ИСАW-12023 преузмите ( .pdf )28.06.2023.
РОП-ВРС-8839-ИСАW-12023 преузмите ( .pdf )28.06.2023.
РОП-ВРС-8910-ИСАW-32023 преузмите ( .pdf )28.06.2023.
РОП-ВРС-9452-ИСАWХА-32023 преузмите ( .pdf )28.06.2023.
РОП-ВРС-9855-ИСАW-12023 преузмите ( .pdf )28.06.2023.
РОП-ВРС-9987-ИСАW-12023 преузмите ( .pdf )28.06.2023.
РОП-ВРС-18369-ИСАW-12023 преузмите ( .pdf )10.08.2023.
РОП-ВРС-20297-ИСАW-12023 преузмите ( .pdf )10.08.2023.
РОП-ВРС-24242-ИСАW-12023 преузмите ( .pdf )10.08.2023.
РОП-ВРС-29907-ИСАW-22023 преузмите ( .pdf )10.08.2023.
РОП-ВРС-23862-ИСАW-12023 преузмите ( .pdf )29.08.2023.
РОП-ВРС-24734-ИСАW-12023 преузмите ( .pdf )29.08.2023.
РОП-ВРС-25022-ИСАW-12023 преузмите ( .pdf )29.08.2023.


Закључци о одбацивању

Документ Датум објављивања
РОП-ВРС-11475-ИСАW-22023 преузмите ( .pdf )28.06.2023.
РОП-ВРС-11947-ИСАW-12023 преузмите ( .pdf )28.06.2023.
РОП-ВРС-11990-ИСАW-12023 преузмите ( .pdf )28.06.2023.
РОП-ВРС-14483-ИСАW-12023 преузмите ( .pdf )28.06.2023.
РОП-ВРС-2019-ЦПИ-32023 преузмите ( .pdf )28.06.2023.
РОП-ВРС-33826-ЦПИ-22023 преузмите ( .pdf )28.06.2023.
РОП-ВРС-4004-ЦПИ-22023 преузмите ( .pdf )28.06.2023.
РОП-ВРС-41400-ЦПИ-32023 преузмите ( .pdf )28.06.2023.
РОП-ВРС-8033-ИСАWХА-22023 преузмите ( .pdf )28.06.2023.
РОП-ВРС-9452-ИСАW-22023 преузмите ( .pdf )28.06.2023.
РОП-ВРС-10866-ЦПИ-42023 преузмите ( .pdf )10.08.2023.
РОП-ВРС-17133-ЦПИ-22023 преузмите ( .pdf )10.08.2023.
РОП-ВРС-19786-ИСАW-12023 преузмите ( .pdf )10.08.2023.
РОП-ВРС-20067-ИСАW-12023 преузмите ( .pdf )10.08.2023.
РОП-ВРС-23647-ИСАW-12023 преузмите ( .pdf )10.08.2023.
РОП-ВРС-33826-ЦПИХ-42023 преузмите ( .pdf )10.08.2023.
РОП-ВРС-12056-ЦПИ-22023 преузмите ( .pdf )29.08.2023.
РОП-ВРС-25090-ИСАW-12023 преузмите ( .pdf )29.08.2023.
 • 1
 • gik
 • parking
 • egradjanin
 • Interna revizija
 • softgreen
 • Interesovanje za vakcinu
 • banner-eVrtic.jpg
 • Uzmi racun i pobedi
 • Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде
 • banner-Covid19.jpg
 • banner_Uvid
 • Подршка социјалној инклузији Рома у Вршцу
 • komasacijaCI.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Грађански водич кроз одлуку о буџету
 • Регистрација стамбених заједница
 • Регистрација стамбених заједница
 • Objedinjena procedura
 • LAP