Службени лист
2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008

2024

Службени лист Града Вршца 01-2024 ( .pdf )

Службени лист Града Вршца 02-2024 ( .pdf )

Службени лист Града Вршца 03-2024 ( .pdf )

Службени лист Града Вршца 04-2024 ( .pdf )

Службени лист Града Вршца 05-2024 ( .pdf )

Службени лист Града Вршца 06-2024 ( .pdf )

Службени лист Града Вршца 07-2024 ( .pdf )

Службени лист Града Вршца 08-2024 ( .pdf )

2023

Службени лист Града Вршца 01-2023 ( .pdf )

Службени лист Града Вршца 02-2023 ( .pdf )

Службени лист Града Вршца 03-2023 ( .pdf )

Службени лист Града Вршца 04-2023 ( .pdf )

Службени лист Града Вршца 05-2023 ( .pdf )

Службени лист Града Вршца 06-2023 ( .pdf )

Службени лист Града Вршца 07-2023 ( .pdf )

Службени лист Града Вршца 08-2023 ( .pdf )

Службени лист Града Вршца 09-2023 ( .pdf )

Службени лист Града Вршца 10-2023 ( .pdf )

Службени лист Града Вршца 11-2023 ( .pdf )

Службени лист Града Вршца 12-2023 ( .pdf )

Службени лист Града Вршца 13-2023 ( .pdf )

Регистар службеног листа Града Вршца за 2023. годину ( .pdf )

2022

Службени лист Града Вршца 01-2022 ( .pdf )

Службени лист Града Вршца 02-2022 ( .pdf )

Службени лист Града Вршца 03-2022 ( .pdf )

Службени лист Града Вршца 04-2022 ( .pdf )

Службени лист Града Вршца 05-2022 ( .pdf )

Службени лист Града Вршца 06-2022 ( .pdf )

Службени лист Града Вршца 07-2022 ( .pdf )

Службени лист Града Вршца 08-2022 ( .pdf )

Службени лист Града Вршца 09-2022 ( .pdf )

Службени лист Града Вршца 10-2022 ( .pdf )

Службени лист Града Вршца 11-2022 ( .pdf )

Службени лист Града Вршца 12-2022 ( .pdf )

Службени лист Града Вршца 13-2022 ( .pdf )

Службени лист Града Вршца 14-2022 ( .pdf )

Регистар службеног листа Града Вршца за 2022. годину ( .pdf )

2021

Службени лист Града Вршца 01-2021 ( .pdf )

Службени лист Града Вршца 02-2021 ( .pdf )

Службени лист Града Вршца 03-2021 ( .pdf )

Службени лист Града Вршца 04-2021 ( .pdf )

Службени лист Града Вршца 05-2021 ( .pdf )

Службени лист Града Вршца 06-2021 ( .pdf )

Службени лист Града Вршца 07-2021 ( .pdf )

Службени лист Града Вршца 08-2021 ( .pdf )

Службени лист Града Вршца 09-2021 ( .pdf )

Службени лист Града Вршца 10-2021 ( .pdf )

Службени лист Града Вршца 11-2021 ( .pdf )

Службени лист Града Вршца 12-2021 ( .pdf )

Службени лист Града Вршца 13-2021 ( .pdf )

Службени лист Града Вршца 14-2021 ( .pdf )

Службени лист Града Вршца 15-2021 ( .pdf )

Службени лист Града Вршца 16-2021 ( .pdf )

Службени лист Града Вршца 17-2021 ( .pdf )

Службени лист Града Вршца 18-2021 ( .pdf )

Службени лист Града Вршца 19-2021 ( .pdf )

Службени лист Града Вршца 20-2021 ( .pdf )

Регистар службеног листа Града Вршца за 2021. годину ( .pdf )

2020

Службени лист Града Вршца 01-2020 ( .pdf )

Службени лист Града Вршца 02-2020 ( .pdf )

Службени лист Града Вршца 03-2020 ( .pdf )

Службени лист Града Вршца 04-2020 ( .pdf )

Службени лист Града Вршца 05-2020 ( .pdf )

Службени лист Града Вршца 06-2020 ( .pdf )

Службени лист Града Вршца 07-2020 ( .pdf )

Службени лист Града Вршца 08-2020 ( .pdf )

Службени лист Града Вршца 09-2020 ( .pdf )

Службени лист Града Вршца 10-2020 ( .pdf )

Службени лист Града Вршца 11-2020 ( .pdf )

Службени лист Града Вршца 12-2020 ( .pdf )

Службени лист Града Вршца 13-2020 ( .pdf )

Службени лист Града Вршца 14-2020 ( .pdf )

Службени лист Града Вршца 15-2020 ( .pdf )

Службени лист Града Вршца 16-2020 (30.12.2020. године) ( .pdf )

Регистар службеног листа Града Вршца за 2020. годину ( .pdf )

2019

Службени лист Града Вршца 01-2019 ( .pdf )

Службени лист Града Вршца 02-2019 ( .pdf )

Службени лист Града Вршца 03-2019 ( .pdf )

Службени лист Града Вршца 04-2019 ( .pdf )

Службени лист Града Вршца 05-2019 ( .pdf )

Службени лист Града Вршца 06-2019 ( .pdf )

Службени лист Града Вршца 07-2019 ( .pdf )

Службени лист Града Вршца 08-2019 ( .pdf )

Службени лист Града Вршца 09-2019 ( .pdf )

Службени лист Града Вршца 10-2019 ( .pdf )

Службени лист Града Вршца 11-2019 ( .pdf )

Службени лист Града Вршца 12-2019 ( .pdf )

Службени лист Града Вршца 13-2019 ( .pdf )

Службени лист Града Вршца 14-2019 ( .pdf )

Службени лист Града Вршца 15-2019 ( .pdf )

Службени лист Града Вршца 16-2019 ( .pdf )

Регистар службеног листа Града Вршца за 2019. годину ( .pdf )

2018

Службени лист Града Вршца 01-2018 ( .pdf )

Службени лист Града Вршца 02-2018 ( .pdf )

Службени лист Града Вршца 03-2018 ( .pdf )

Службени лист Града Вршца 04-2018 ( .pdf )

Службени лист Града Вршца 05-2018 ( .pdf )

Службени лист Града Вршца 06-2018 ( .pdf )

Службени лист Града Вршца 07-2018 ( .pdf )

Службени лист Града Вршца 08-2018 ( .pdf )

Службени лист Града Вршца 09-2018 ( .pdf )

Службени лист Града Вршца 10-2018 ( .pdf )

Службени лист Града Вршца 11-2018 ( .pdf )

Службени лист Града Вршца 12-2018 ( .pdf )

Службени лист Града Вршца 13-2018 ( .pdf )

Службени лист Града Вршца 14-2018 ( .pdf )

Службени лист Града Вршца 15-2018 ( .pdf )

Службени лист Града Вршца 16-2018 ( .pdf )

Регистар службеног листа Града Вршца за 2018. годину ( .pdf )

2017

Службени лист Града Вршца 01-2017 ( .pdf )

Службени лист Града Вршца 02-2017 ( .pdf )

Службени лист Града Вршца 03-2017 ( .pdf )

Службени лист Града Вршца 04-2017 ( .pdf )

Службени лист Града Вршца 05-2017 ( .pdf )

Службени лист Града Вршца 06-2017 ( .pdf )

Службени лист Града Вршца 07-2017 ( .pdf )

Службени лист Града Вршца 08-2017 ( .pdf )

Службени лист Града Вршца 09-2017 ( .pdf )

Службени лист Града Вршца 10-2017 ( .pdf )

Службени лист Града Вршца 11-2017 ( .pdf )

Службени лист Града Вршца 12-2017 ( .pdf )

Службени лист Града Вршца 13-2017 ( .pdf )

Службени лист Града Вршца 14-2017 ( .pdf )

Службени лист Града Вршца 15-2017 ( .pdf )

Службени лист Града Вршца 16-2017 ( .pdf )

Службени лист Града Вршца 17-2017 ( .pdf )

Службени лист Града Вршца 18-2017 ( .pdf )

Службени лист Града Вршца 19-2017 ( .pdf )

Службени лист Града Вршца 20-2017 ( .pdf )

Службени лист Града Вршца 21-2017 ( .pdf )

Службени лист Града Вршца 22-2017 ( .pdf )

Службени лист Града Вршца 23-2017 ( .pdf )

Службени лист Града Вршца 24-2017 ( .pdf )

Регистар службеног листа Града Вршца за 2017. годину ( .pdf )

2016

Службени лист 01/2016 ( .pdf )

Службени лист 02/2016 ( .pdf )

Службени лист 03/2016 ( .pdf )

Службени лист 04/2016 ( .pdf )

Службени лист Града Вршца 01-2016 ( .pdf )

Службени лист Града Вршца 02-2016 ( .pdf )

Службени лист Града Вршца 03-2016 ( .pdf )

Службени лист Града Вршца 04-2016 ( .pdf )

Службени лист Града Вршца 05-2016 ( .pdf )

Службени лист Града Вршца 06-2016 ( .pdf )

Службени лист Града Вршца 07-2016 ( .pdf )

Службени лист Града Вршца 08-2016 ( .pdf )

Службени лист Града Вршца 09-2016 ( .pdf )

Службени лист Града Вршца 10-2016 ( .pdf )

Службени лист Града Вршца 11-2016 ( .pdf )

Службени лист Града Вршца 12-2016 ( .pdf )

Службени лист Града Вршца 13-2016 ( .pdf )

Службени лист Града Вршца 14-2016 ( .pdf )

Службени лист Града Вршца 15-2016 ( .pdf )

Службени лист Града Вршца 16-2016 ( .pdf )

Службени лист Града Вршца 17-2016 ( .pdf )

Службени лист Града Вршца 18-2016 ( .pdf )

Службени лист Града Вршца 19-2016 ( .pdf )

Службени лист Града Вршца 20-2016 ( .pdf )

Регистар службеног листа Општине Вршац за 2016. годину ( .pdf )

Регистар службеног листа Града Вршца за 2016. годину ( .pdf )

2015

Службени лист 2015/1 ( .pdf )

Службени лист 2015/2 ( .pdf )

Службени лист 2015/3 ( .pdf )

Службени лист 2015/4 ( .pdf )

Службени лист 2015/5 ( .pdf )

Службени лист 2015/6 ( .pdf )

Службени лист 2015/7 ( .pdf )

Службени лист 2015/8 ( .pdf )

Службени лист 2015/9 ( .pdf )

Службени лист 2015/10 ( .pdf )

Службени лист 2015/11 ( .pdf )

Службени лист 2015/12 ( .pdf )

Службени лист 2015/13 ( .pdf )

Службени лист 2015/14 ( .pdf )

Службени лист 2015/15 ( .pdf )

Службени лист 2015/16 ( .pdf )

Службени лист 2015/17 ( .pdf )

Службени лист 2015/18 ( .pdf )

Регистар 2015 ( .pdf )

2014

Службени лист 2014/1 ( .pdf )

Службени лист 2014/2 ( .pdf )

Службени лист 2014/3 ( .pdf )

Службени лист 2014/4 ( .pdf )

Службени лист 2014/5 ( .pdf )

Службени лист 2014/6 ( .pdf )

Службени лист 2014/7 ( .pdf )

Службени лист 2014/8 ( .pdf )

Службени лист 2014/9 ( .pdf )

Службени лист 2014/10 ( .pdf )

Службени лист 2014/11 ( .pdf )

Службени лист 2014/12 ( .pdf )

Службени лист 2014/13 ( .pdf )

Службени лист 2014/14 ( .pdf )

Службени лист 2014/15 ( .pdf )

Службени лист 2014/16 ( .pdf )

Регистар 2014 ( .pdf )

2013

Службени лист 2013/1 ( .pdf )

Службени лист 2013/2 ( .pdf )

Службени лист 2013/3 ( .pdf )

Службени лист 2013/4 ( .pdf )

Службени лист 2013/5 ( .pdf )

Службени лист 2013/6 ( .pdf )

Службени лист 2013/7 ( .pdf )

Службени лист 2013/8 ( .pdf )

Службени лист 2013/9 ( .pdf )

Службени лист 2013/10 ( .pdf )

Службени лист 2013/11 ( .pdf )

Службени лист 2013/12 ( .pdf )

Службени лист 2013/13 ( .pdf )

Службени лист 2013/14 ( .pdf )

Службени лист 2013/15 ( .pdf )

Службени лист 2013/16 ( .pdf )

Службени лист 2013/17 ( .pdf )

Регистар 2013 ( .pdf )

2012

Службени лист 2012/1 ( .pdf )

Службени лист 2012/2 ( .pdf )

Службени лист 2012/3 ( .pdf )

Службени лист 2012/4 ( .pdf )

Службени лист 2012/5 ( .pdf )

Службени лист 2012/6 ( .pdf )

Службени лист 2012/7 ( .pdf )

Службени лист 2012/8 ( .pdf )

Службени лист 2012/9 ( .pdf )

Службени лист 2012/10 ( .pdf )

Службени лист 2012/11 ( .pdf )

Службени лист 2012/12 ( .pdf )

Службени лист 2012/13 ( .pdf )

Службени лист 2012/14 ( .pdf )

Службени лист 2012/15 ( .pdf )

Службени лист 2012/16 ( .pdf )

Службени лист 2012/17 ( .pdf )

Службени лист 2012/18 ( .pdf )

Службени лист 2012/19 ( .pdf )

2011

Службени лист 2011/1 ( .pdf )

Службени лист 2011/2 ( .pdf )

Службени лист 2011/3 ( .pdf )

Службени лист 2011/4 ( .pdf )

Службени лист 2011/5 ( .pdf )

Службени лист 2011/6 ( .pdf )

Службени лист 2011/7 ( .pdf )

Службени лист 2011/8 ( .pdf )

Службени лист 2011/9 ( .pdf )

Службени лист 2011/10 ( .pdf )

Службени лист 2011/11 ( .pdf )

Службени лист 2011/12 ( .pdf )

Службени лист 2011/13 ( .pdf )

Службени лист 2011/14 ( .pdf )

Службени лист 2011/15 ( .pdf )

Службени лист 2011/16 ( .pdf )

Регистар 2011/1 ( .pdf )

2010

Службени лист 2010/1 ( .pdf )

Службени лист 2010/2 ( .pdf )

Службени лист 2010/3 ( .pdf )

Службени лист 2010/4 ( .pdf )

Службени лист 2010/5 ( .pdf )

Службени лист 2010/6 ( .pdf )

Службени лист 2010/7 ( .pdf )

Службени лист 2010/8 ( .pdf )

Службени лист 2010/9 ( .pdf )

Службени лист 2010/10 ( .pdf )

Службени лист 2010/1 ( .pdf )

2009

Службени лист 2009/1 ( .pdf )

Службени лист 2009/2 ( .pdf )

Службени лист 2009/3 ( .pdf )

Службени лист 2009/4 ( .pdf )

Службени лист 2009/5 ( .pdf )

Службени лист 2009/6 ( .pdf )

Службени лист 2009/7 ( .pdf )

Службени лист 2009/8 ( .pdf )

Службени лист 2009/9 ( .pdf )

Службени лист 2009/10 ( .pdf )

Службени лист 2009/11 ( .pdf )

Службени лист 2009/12 ( .pdf )

Службени лист 2009/13 ( .pdf )

Службени лист 2009/14 ( .pdf )

Регистар 2009 ( .pdf )

2008

Службени лист 2008/11 ( .pdf )

Службени лист 2008/12 ( .pdf )

Службени лист 2008/13 ( .pdf )

Регистар 2008 ( .pdf )

 • 1
 • gik
 • parking
 • egradjanin
 • Interna revizija
 • softgreen
 • Interesovanje za vakcinu
 • banner-eVrtic.jpg
 • Uzmi racun i pobedi
 • Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде
 • banner-Covid19.jpg
 • banner_Uvid
 • Подршка социјалној инклузији Рома у Вршцу
 • komasacijaCI.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Грађански водич кроз одлуку о буџету
 • Регистрација стамбених заједница
 • Регистрација стамбених заједница
 • Objedinjena procedura
 • LAP