Odeljenje za komunalne i stambene poslove i poslove zaštite životne sredine
Odeljenje za komunalne i stambene poslove i poslove zaštite životne sredine obavlja poslove koji se odnose na: praćenje i obezbeđivanje uslova za pružanje usluga u oblasti komunalnih delatnosti; stručne i tehničko-tehnološke poslove u vezi sa upravljanjem komunalnim otpadom; praćenje i unapređenje funkcionisanja javnih komunalnih preduzeća i komunalnih delatnosti; realizaciju projekata i inicijativa sa ciljem modernizacije rada javnih komunalnih preduzeća i poboljšanja komunalne infrastrukture; izradu nacrta opštih i drugih pravnih akata iz delokruga Odeljenja (strategija, odluka, ugovora, rešenja i dr.); upravni nadzor nad radom preduzeća koja obavljaju poslove iz oblasti komunalnih delatnosti; izrada nacrta akata u vezi sa utvrđivanjem cena komunalnih proizvoda i usluga; sprovođenje osnovnih načela energetske politike, definisanja strategije i planova razvoja energetike na lokalnom nivou; propisivanje uslova i načina snabdevanja toplotnom energijom sa pravilima rada distributivne mreže za toplotnu energiju i tarifni sistem za određivanje cene toplotne energije, kao i druge poslove iz oblasti energetike; regulisanje i upravljanje saobraćajem i tehničko regulisanje saobraćaja; poslovi u vezi sa održavanjem puteva i saobraćajnica u skladu sa zakonom; javni gradski i prigradski saobraćaj, planiranje kapaciteta mreža linija, upravljanje kvalitetom u sistemu javnog masovnog transporta putnika,bezbednost saobraćaja i taksi prevoz; vođenje upravnog postupka i donošenja rešenja iz stambene oblasti; pripremu nacrta rešenja za iseljenje bespravno useljenih lica u stanove i zajedničke prostorije u stambenoj zgradi; evidentiranje skupština zgrada na teritoriji lokalne samouprave i izdavanje uverenja o obrazovanju skupštine zgrada i izboru predsednika; saradnju sa nadležnim komunalnim i javnim preduzećima, inspekcijskim službama i drugim nadležnim institucijama, praćenje i obezbeđivanje uslova za razvoj u oblasti zaštite životne sredine-, postupke procene uticaja, procene uticaja zatečenog stanja i ažuriranja studije o proceni uticaja na životnu sredinu; organizovanje i sprovođenje javnih uvida i javnih prezentacija; postupke strateške procene uticaja planova, programa, strategija i osnova na životnu sredinu; zaštitu od buke i zaštitu vazduha; izdavanje dozvola i upravljanje inertnim i neopasnim otpadom; integrisano sprečavanje i kontrolu zagađivanja; izdavanje, reviziju i reviziju uslova u integrisanim dozvolama; delatnost prometa i korišćenja naročito opasnih hemikalija; pripremu programa, akcionih i sanacionih planova; pripremu izveštaja o stanju životne sredine, vođenje registara i evidencija i dostavljanje podataka Agenciji i ministarstvu; zaštitu i unapređenje prirodnih dobara; pripremu nacrta akata iz oblasti životne sredine, kao i druge poslove iz svog delokruga.
 • gik
 • parking
 • egradjanin
 • Interna revizija
 • softgreen
 • Interesovanje za vakcinu
 • banner-eVrtic.jpg
 • Uzmi racun i pobedi
 • Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде
 • banner-Covid19.jpg
 • banner_Uvid
 • Podrška socijalnoj inkluziji Roma u Vršcu
 • komasacijaLAT.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Građanski vodič kroz odluku o budžetu
 • Registracija stambenih zajednica
 • Registracija stambenih zajednica
 • Objedinjena procedura
 • LAP