Odeljenje za poslove organa grada
Odeljenje za poslove organa grada obavlja poslove koji se odnose na: stručne i administrativno – tehničke poslove vezane za održavanje sednica Skupštine grada; rad Gradonačelnika i sednica Gradskog veća i njihovih radnih tela; obradu i čuvanje izvornih akata o radu organa Grada; stručne poslove koji se odnose na predstavke i predloge građana; uređenje i izdavanje službenog lista grada; koordinaciju, pripremu i ažuriranje informacija za potrebe internet prezentacije Grada; pripremu informacija i zvaničnih saopštenja, kao i druge poslove iz svog delokruga.
  • komasacijaLAT.jpg
  • informator
  • banner_prenos
  • E uprava
  • Registracija stambenih zajednica
  • Registracija stambenih zajednica
  • Objedinjena procedura
  • FFS
  • banner_Uvid
  • LAP