Odeljenje za opštu upravu
Odeljenje za opštu upravu obavlja poslove koji se odnose na: unapređenje organizacije rada i modernizaciju Gradske uprave; poslove prijemne kancelarije, pisarnice, arhive i dostavne službe; lični status građana, matičarske poslove; normativno-pravne poslove, kao i pružanje pravne pomoći građanima; postupanja po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja; kontrolu nad primenom propisa o kancelarijskom poslovanju; birački spisak; stručne i administrativne poslove za izbore i referendume; praćenje rada i pružanje pomoći mesnim zajednicama; saradnju sa organizacijama civilnog društva; uvođenje i primena standarda i principa rodne ravnopravnosti, administriranje baze podataka, održavaanje i razvoj aplikativnog softvera, kao i druge poslove iz svog delokruga.
  • komasacijaLAT.jpg
  • informator
  • banner_prenos
  • E uprava
  • Registracija stambenih zajednica
  • Registracija stambenih zajednica
  • Objedinjena procedura
  • FFS
  • banner_Uvid
  • LAP