Izveštaji o kvalitetu vazduha u Vršcu za 2015. godinu
Decembar

Merno mesto: Carinski terminal
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 03.12.2015 do 08.12.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 09.12.2015 do 14.12.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 15.12.2015 do 20.12.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 21.12.2015 do 26.12.2015. godine.
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 27.07.2015 do 31.12.2015. godine.

Merno mesto: Vršac-Skupština opštine
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 03.12.2015 do 08.12.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 09.12.2015 do 14.12.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 15.12.2015 do 20.12.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 21.12.2015 do 26.12.2015. godine.
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 27.07.2015 do 31.12.2015. godine.

Novembar

Merno mesto: Carinski terminal
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 03.11.2015 do 08.11.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 09.11.2015 do 14.11.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 15.11.2015 do 20.11.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 21.11.2015 do 26.11.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 27.11.2015 do 02.11.2015. godine. ( .pdf )

Merno mesto: Vršac-Skupština opštine
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 03.11.2015 do 08.11.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 09.11.2015 do 14.11.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 15.11.2015 do 20.11.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 21.11.2015 do 26.11.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 27.11.2015 do 02.11.2015. godine. ( .pdf )

Oktobar

Merno mesto: Carinski terminal
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 04.10.2015 do 08.10.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 09.10.2015 do 15.10.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 16.10.2015 do 21.10.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 22.10.2015 do 27.10.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 28.10.2015 do 02.11.2015. godine. ( .pdf )

Merno mesto: Vršac-Skupština opštine
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 04.10.2015 do 08.10.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 09.10.2015 do 15.10.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 16.10.2015 do 21.10.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 22.10.2015 do 27.10.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 28.10.2015 do 02.11.2015. godine. ( .pdf )

Septembar

Merno mesto: Carinski terminal
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 29.08.2015 do 03.09.2015. godine.
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 04.09.2015 do 09.09.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 10.09.2015 do 15.09.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 16.09.2015 do 19.09.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 22.09.2015 do 27.09.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 28.09.2015 do 03.10.2015. godine ( .xls )

Merno mesto: Vršac-Skupština opštine
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 29.08.2015 do 03.09.2015. godine.
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 04.09.2015 do 09.09.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 10.09.2015 do 15.09.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 16.09.2015 do 19.09.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 22.09.2015 do 27.09.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 28.09.2015 do 03.10.2015. godine ( .xls )

Avgust

Merno mesto: Carinski terminal
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 30.07.2015 do 04.08.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 05.08.2015 do 10.08.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 11.08.2015 do 17.08.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 18.07.2015 do 22.08.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 23.08.2015 do 28.08.2015. godine. ( .pdf )

Merno mesto: Vršac-Skupština opštine
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 30.07.2015 do 04.08.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 05.08.2015 do 10.08.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 11.08.2015 do 17.08.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 18.07.2015 do 22.08.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 23.08.2015 do 28.08.2015. godine. ( .pdf )

Jul

Merno mesto: Carinski terminal
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 30.06.2015 do 05.07.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 06.07.2015 do 11.07.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 12.07.2015 do 17.07.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 18.07.2015 do 23.07.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 24.07.2015 do 29.07.2015. godine. ( .pdf )

Merno mesto: Vršac-Skupština opštine
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 30.06.2015 do 05.07.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 06.07.2015 do 11.07.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 12.07.2015 do 17.07.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 18.07.2015 do 23.07.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 24.07.2015 do 29.07.2015. godine. ( .pdf )

Jun

Merno mesto: Carinski terminal
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 31.06.2015 do 05.06.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 06.06.2015 do 11.06.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 12.06.2015 do 17.06.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 18.06.2015 do 23.06.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 24.06.2015 do 29.06.2015. godine. ( .pdf )

Merno mesto: Vršac-Skupština opštine
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 31.06.2015 do 05.06.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 06.06.2015 do 11.06.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 12.06.2015 do 17.06.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 18.06.2015 do 23.06.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 24.06.2015 do 29.06.2015. godine. ( .pdf )

Maj

Merno mesto: Carinski terminal
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 01.05.2015 do 06.05.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 07.05.2015 do 12.05.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 13.05.2015 do 18.05.2015. godine.
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 19.05.2015 do 24.05.2015. godine.
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 25.05.2015 do 30.05.2015. godine. ( .pdf )

Merno mesto: Vršac-Skupština opštine
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 01.05.2015 do 06.05.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 07.05.2015 do 12.05.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 13.05.2015 do 18.05.2015. godine.
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 19.05.2015 do 24.05.2015. godine.
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 25.05.2015 do 30.05.2015. godine. ( .pdf )

April

Merno mesto: Carinski terminal
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 01.04.2015 do 06.04.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 07.04.2015 do 12.04.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 13.04.2015 do 18.04.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 19.04.2015 do 24.04.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 25.04.2015 do 30.04.2015. godine. ( .pdf )

Merno mesto: Vršac-Skupština opštine
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 01.04.2015 do 06.04.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 07.04.2015 do 12.04.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 13.04.2015 do 18.04.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 19.04.2015 do 24.04.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 25.04.2015 do 30.04.2015. godine. ( .pdf )

Mart

Merno mesto: Carinski terminal
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 02.03.2015 do 07.03.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 08.03.2015 do 13.03.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 14.03.2015 do 19.03.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 20.03.2015 do 25.03.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 26.03.2015 do 31.03.2015. godine. ( .pdf )

Merno mesto: Vršac-Skupština opštine
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 02.03.2015 do 07.03.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 08.03.2015 do 13.03.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 14.03.2015 do 19.03.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 20.03.2015 do 25.03.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 26.03.2015 do 31.03.2015. godine. ( .pdf )

Februar

Merno mesto: Carinski terminal
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 31.01.2015 do 05.02.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 06.02.2015 do 11.02.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 12.02.2015 do 17.02.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 18.02.2015 do 23.02.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 24.02.2015 do 28.02.2015. godine. ( .pdf )

Merno mesto: Vršac-Skupština opštine
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 31.01.2015 do 05.02.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 06.02.2015 do 11.02.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 12.02.2015 do 17.02.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 18.02.2015 do 23.02.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 24.02.2015 do 28.02.2015. godine. ( .pdf )

Januar

Merno mesto: Carinski terminal
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 01.01.2015 do 06.01.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 07.01.2015 do 12.01.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 13.01.2015 do 18.01.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 19.01.2015 do 24.01.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 25.01.2015 do 30.01.2015. godine. ( .pdf )

Merno mesto: Vršac-Skupština opštine
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 01.01.2015 do 06.01.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 07.01.2015 do 12.01.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 13.01.2015 do 18.01.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 19.01.2015 do 24.01.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 25.01.2015 do 30.01.2015. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kvalitetu vazduha na području grada Vršca za 2014. godinu (408.56 kB) ( .pdf )
 • gik
 • parking
 • egradjanin
 • Interna revizija
 • softgreen
 • Interesovanje za vakcinu
 • banner-eVrtic.jpg
 • Uzmi racun i pobedi
 • Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде
 • banner-Covid19.jpg
 • banner_Uvid
 • Podrška socijalnoj inkluziji Roma u Vršcu
 • komasacijaLAT.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Građanski vodič kroz odluku o budžetu
 • Registracija stambenih zajednica
 • Registracija stambenih zajednica
 • Objedinjena procedura
 • LAP