Služba za zajedničke poslove
Služba za zajedničke poslove obavlja poslove koji se odnose na: korišćenje birotehničkih i drugih sredstava opreme; korišćenje, održavanje i obezbeđenje zgrade i službenih prostorija; obezbeđivanje prevoza motornim vozilima sa i bez vozača i staranja o njihovom održavanju; održavanje čistoće poslovnih prostorija; operativne poslove umnožavanja materijala; organizaciju rada dostavne službe; administrativno – tehničke poslove nabavke materijala, sitnog inventara i osnovnih sredstava; kao i druge servisne poslove za potrebe organa Grada.
  • komasacijaLAT.jpg
  • informator
  • banner_prenos
  • E uprava
  • Registracija stambenih zajednica
  • Registracija stambenih zajednica
  • Objedinjena procedura
  • FFS
  • banner_Uvid
  • LAP