Lokacijski Uslovi 2020
Dokument Datum objavljivanja

D B D Veliko Središte_Redacted преузмите ( .pdf )14.10.2020.
D S Vršac Magareći breg_Redacted преузмите ( .pdf )09.07.2020.
ED Pančevo Uljma 12039 преузмите ( .pdf )16.06.2020.
ED Pančevo Uljma 12040 преузмите ( .pdf )12.06.2020.
GRAD VRŠAC blok 107 zona 1 Vršac GP-1 353-160 преузмите ( .pdf )14.12.2020.
GRAD VRŠAC blok 107 zona 1 Vršac GP-2 353-162 преузмите ( .pdf )14.12.2020.
GRAD VRŠAC blok 107 zona 1 Vršac GP-3 353-163 преузмите ( .pdf )15.12.2020.
GRAD VRŠAC blok 107 zona 1 Vršac GP-4 353-164 преузмите ( .pdf )14.12.2020.
GRAD VRŠAC blok 107 zona 1 Vršac GP-5 353-166 преузмите ( .pdf )14.12.2020.
GRAD VRŠAC blok 107 zona 1 Vršac GP-6 353-167 преузмите ( .pdf )14.12.2020.
GRAD VRŠAC blok 107 zona 1 Vršac GP-7 353-168 преузмите ( .pdf )14.12.2020.
GRAD VRŠAC blok 107 zona 1 Vršac GP-8 353-169 преузмите ( .pdf )14.12.2020.
IK zona 18 blok 65 Vršac_Redacted преузмите ( .pdf )21.02.2020.
JKP Drugi oktobar Vršac Topovski put (Recovered) преузмите ( .pdf )23.03.2020.
JKP Drugi oktobar Vršac Topovski put преузмите ( .pdf )23.03.2020.
K i VA Veliko Središte_Redacted преузмите ( .pdf )02.07.2020.
M D Malo Središte -podrum sa vinarijom_Redacted преузмите ( .pdf )02.10.2020.
M V Malo Središte_Redacted преузмите ( .pdf )26.03.2020.
Midala group Vršac преузмите ( .pdf )31.01.2020.
Muzej Grada Vrsca преузмите ( .pdf )24.03.2020.
N JVatin_Redacted преузмите ( .pdf )20.11.2020.
Psihijatrijska bolnica Vršac преузмите ( .pdf )27.01.2020.
Re3 Product doo Plandište Vršac преузмите ( .pdf )20.11.2020.
ROP-VRS-11886-LOC-1-2020 преузмите ( .pdf )08.06.2020.
ROP-VRS-1190-LOC-1-2020 преузмите ( .pdf )03.02.2020.
ROP-VRS-14048-LOC-1-2020 преузмите ( .pdf )30.06.2020.
ROP-VRS-14146-LOC-1-2020 преузмите ( .pdf )29.06.2020.
ROP-VRS-14493-LOC-1-2020 преузмите ( .pdf )29.06.2020.
ROP-VRS-16126-LOC-1-2020 преузмите ( .pdf )09.07.2020.
ROP-VRS-1775-LOC-1-2020 преузмите ( .pdf )29.01.2020.
ROP-VRS-1775-LOCA-3-2020 преузмите ( .pdf )19.02.2020.
ROP-VRS-18162-LOC-1-2020 преузмите ( .pdf )23.07.2020.
ROP-VRS-20427-LOC-1-2020 преузмите ( .pdf )20.08.2020.
ROP-VRS-20427-LOCN-2-2020 преузмите ( .pdf )01.09.2020.
ROP-VRS-21728-LOC-1-2020 преузмите ( .pdf )19.08.2020.
ROP-VRS-22415-LOC-1-2020 преузмите ( .pdf )26.08.2020.
ROP-VRS-22415-LOCN-2-2020 преузмите ( .pdf )28.09.2020.
ROP-VRS-2482-LOC-1-2020 преузмите ( .pdf )06.02.2020.
ROP-VRS-24973-LOC-1-2020 преузмите ( .pdf )30.09.2020.
ROP-VRS-26369-LOC-1-2020 преузмите ( .pdf )09.10.2020.
ROP-VRS-2815-LOCA-1-2020 преузмите ( .pdf )21.02.2020.
ROP-VRS-31111-LOC-1-2020 преузмите ( .pdf )12.11.2020.
ROP-VRS-31915-LOC-1-2020 преузмите ( .pdf )16.11.2020.
ROP-VRS-32062-LOC-2-2020 преузмите ( .pdf )23.12.2020.
ROP-VRS-32131-LOC-1-2020 преузмите ( .pdf )19.11.2020.
ROP-VRS-33559-LOC-1-2020 преузмите ( .pdf )25.11.2020.
ROP-VRS-35298-LOC-1-2020 преузмите ( .pdf )16.12.2020.
ROP-VRS-35421-LOC-1-2020 преузмите ( .pdf )18.11.2020.
ROP-VRS-3624-LOCA-2-2020 преузмите ( .pdf )16.03.2020.
ROP-VRS-36355-LOCN-2-2019 преузмите ( .pdf )09.01.2020.
ROP-VRS-36713-LOC-1-2020 преузмите ( .pdf )31.12.2020.
ROP-VRS-37046-LOC-1-2020 преузмите ( .pdf )15.12.2020.
ROP-VRS-37046-LOCN-2-2020 преузмите ( .pdf )25.12.2020.
ROP-VRS-37065-LOC-1-2020 преузмите ( .pdf )15.12.2020.
ROP-VRS-37442-LOC-1-2020 преузмите ( .pdf )31.12.2020.
ROP-VRS-3857-LOC-1-2020 преузмите ( .pdf )21.02.2020.
ROP-VRS-39023-LOC-1-2019 преузмите ( .pdf )22.01.2020.
ROP-VRS-39026-LOC-1-2019 преузмите ( .pdf )22.01.2020.
ROP-VRS-5341-LOC-1-2020 преузмите ( .pdf )06.02.2020.
ROP-VRS-5341-LOCN-2-2020 преузмите ( .pdf )30.03.2020.
ROP-VRS-5468-LOC-1-2020 преузмите ( .pdf )05.03.2020.
ROP-VRS-574-LOC-1-2020 преузмите ( .pdf )15.01.2020.
ROP-VRS-574-LOCN-2-2020 преузмите ( .pdf )06.02.2020.
ROP-VRS-6026-LOC-2-2020 преузмите ( .pdf )08.07.2020.
ROP-VRS-6236-LOC-1-2020 преузмите ( .pdf )30.03.2020.
ROP-VRS-6238-LOC-1-2020 преузмите ( .pdf )24.03.2020.
ROP-VRS-6351-LOC-1-2020 преузмите ( .pdf )12.03.2020.
ROP-VRS-6351-LOCN-2-2020 преузмите ( .pdf )03.04.2020.
ROP-VRS-6361-LOC-1-2020 преузмите ( .pdf )12.03.2020.
ROP-VRS-6814-LOC-1-2020 преузмите ( .pdf )03.04.2020.
ROP-VRS-7441-LOC-1-2020 преузмите ( .pdf )20.03.2020.
ROP-VRS-8597-LOC-1-2020 преузмите ( .pdf )28.04.2020.
ROP-VRS-9114-LOC-1-2020 преузмите ( .pdf )07.05.2020.
ROP-VRS-9114-LOCA-3-2020 преузмите ( .pdf )06.10.2020.
ROP-VRS-9972-LOC-1-2020 преузмите ( .pdf )07.05.2020.
ROP-VRS-9972-LOCN-2-2020 преузмите ( .pdf )25.05.2020.
S S zona 15 blok 23 Vršac_Redacted преузмите ( .pdf )04.03.2020.
ST Breg Vršac_Redacted преузмите ( .pdf )24.11.2020.
Swisslion doo kanalizaciona mreža преузмите ( .pdf )08.06.2020.
J V-Zcentar Vršac. .._Redacted преузмите24.03.2020.
JKP Drugi oktobar 13293 преузмите ( .pdf )17.06.2020.
JKP Drugi oktobar 8541 преузмите ( .pdf )28.04.2020.
JKP Drugi oktobar 8542 преузмите ( .pdf )28.04.2020.
JKP Drugi oktobar 9970 преузмите ( .pdf )13.05.2020.
JKP Drugi oktobar 9973 преузмите ( .pdf )13.05.2020.
Lj M zona 19 blok 63 Vršac_Redacted преузмите ( .pdf )29.06.2020.
Dž Ž zona 7 blok 1 Vršac_Redacted преузмите ( .pdf )03.09.2020.
AD Tehnika zona 18 blok 53 Vršac преузмите ( .pdf )23.04.2020.
B V zona 7 blok 1 Vršac_Redacted преузмите ( .pdf )26.08.2020.
B Ž zona 18 blok 70-_Redacted преузмите ( .pdf )02.11.2020.
D Đ zona 18 blok 53 Vršac_Redacted преузмите ( .pdf )12.03.2020.
D Đ zona 18 blok 53 Vršac IZMENA_Redacted преузмите ( .pdf )04.08.2020.
D I centar Vršac. .._Redacted преузмите06.03.2020.
ED Gudurički put 2 Vršac преузмите ( .pdf )13.10.2020.
ED za Klausmont Vršac преузмите ( .pdf )18.09.2020.
ED za Caran Vršac преузмите ( .pdf )10.07.2020.
I K zona 6 blok 16 Vršac_Redacted преузмите ( .pdf )01.07.2020.
IĆ zona 2 blok 28 Vršac_Redacted преузмите ( .pdf )28.04.2020.
IM zona 2 blok 29 Vršac_Redacted преузмите ( .pdf )15.09.2020.
L D zona 10 blok 127 Vršac_Redacted преузмите ( .pdf )16.03.2020.
Lokacijski uslovi - ED Mesić преузмите ( .pdf )22.04.2020.
Lokacijski uslovi - GP-11 i GP-12 преузмите ( .pdf )16.12.2020.
Lokacijski uslovi - Verzija za objavljivanje_20210127100115 преузмите ( .pdf )31.12.2020.
Lokacijski uslovi_GP-10 преузмите ( .pdf )16.12.2020.
Lokacijski uslovi_GP-13, GP-16, GP-18 i GP-20 преузмите ( .pdf )16.12.2020.
Lokacijski uslovi_GP-14 i GP-15 преузмите ( .pdf )16.12.2020.
Lokacijski uslovi_GP-17 i GP19 преузмите ( .pdf )16.12.2020.
Lokacijski uslovi_GP-9 преузмите ( .pdf )16.12.2020.
M G zona 18 blok 69_Redacted преузмите ( .pdf )21.10.2020.
M M zona 5 blok 136 Vršac_Redacted преузмите ( .pdf )14.08.2020.
M R zona 5 blok 137 Vršac_Redacted преузмите ( .pdf )14.05.2020.
M T zona 19 Vršac_Redacted преузмите ( .pdf )19.02.2020.
Mesara PAP rekonstrukcija zona 18 blok 65 Vršac преузмите ( .pdf )10.03.2020.
Neuropsihijatrija Vršac преузмите ( .pdf )03.11.2020.
S R zona 1 blok91 Vršac_Redacted преузмите ( .pdf )12.10.2020.
S T blok 3 Vlajkovac_Redacted преузмите ( .pdf )06.10.2020.
S T blok 3 Vlajkovac_Redacted преузмите ( .pdf )06.10.2020.
Svislion doo Vršac преузмите ( .pdf )05.02.2020.
SP, Breg Vršac_Redacted преузмите ( .pdf )07.04.2020.
UB zona 5 blok 136 Vršac_Redacted преузмите ( .pdf )21.01.2020.
Hemofarm Rekonstrukcija i dogradnja VRS преузмите ( .pdf )01.09.2020.
Celanova agro Vršac преузмите ( .pdf )05.03.2020.
Celanova kapital Vršac преузмите ( .pdf )03.03.2020.
ŠOSO Jelena Varjaški Vršac преузмите ( .pdf )21.02.2020.
ŠC Nikola Tesla Vršac преузмите ( .pdf )30.11.2020.


 • gik
 • parking
 • egradjanin
 • Interna revizija
 • softgreen
 • Interesovanje za vakcinu
 • banner-eVrtic.jpg
 • Uzmi racun i pobedi
 • Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде
 • banner-Covid19.jpg
 • banner_Uvid
 • Podrška socijalnoj inkluziji Roma u Vršcu
 • komasacijaLAT.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Građanski vodič kroz odluku o budžetu
 • Registracija stambenih zajednica
 • Registracija stambenih zajednica
 • Objedinjena procedura
 • LAP