Локацијски Услови 2021
Документ Датум објављивања

ЕД за Влајкиновиц Врсац преузмите ( .pdf )25.01.2021.
ЕПС Дистрибуција касарна преузмите ( .pdf )22.02.2021.
Гаја МУБ зона 16 блок 125 Врсац преузмите ( .pdf )25.01.2021.
ГРАД ВРСАЦ блок 107 зона 1 Врсац водовод Маргитска ул. преузмите18.01.2021.
Интертрон МБТС Врсац преузмите ( .pdf )28.01.2021.
Локацијски услови Град Врсац Саобрацајница Балата преузмите ( .pdf )05.01.2021.
РОП-ВРС-1018-ЛОЦ-1 2021 преузмите ( .pdf )15.01.2021.
РОП-ВРС-1736-ЛОЦ-12021 преузмите ( .pdf )01.02.2021.
РОП-ВРС-1982-ЛОЦ-1 2021 преузмите ( .pdf )10.02.2021.
РОП-ВРС-1982-ЛОЦ-12021 преузмите ( .pdf )18.02.2021.
РОП-ВРС-2378-ЛОЦ-12021 преузмите ( .pdf )18.02.2021.
РОП-ВРС-2569-ЛОЦ-12021 преузмите ( .pdf )18.02.2021.
РОП-ВРС-2981-ЛОЦ-2 2021 преузмите ( .pdf )18.02.2021.
РОП-ВРС-3381-ЛОЦ-1 2021 преузмите ( .pdf )08.03.2021.
РОП-ВРС-3381-ЛОЦ-12021 преузмите ( .pdf )11.02.2021.
РОП-ВРС-3919-ЛОЦ-1 2021 преузмите ( .pdf )11.02.2021.
РОП-ВРС-4234-ЛОЦ-12021 преузмите ( .pdf )04.02.2021.
РОП-ВРС-4381-ЛОЦ-12021 преузмите ( .pdf )23.02.2021.
РОП-ВРС-4590-ЛОЦ-12021 преузмите ( .pdf )24.02.2021.
РОП-ВРС-562-ЛОЦ-1-2021 преузмите ( .pdf )24.02.2021.
РОП-ВРС-10238-ЛОЦ-12021 преузмите ( .pdf )12.05.2021.
РОП-ВРС-12643-ЛОЦ-12021 преузмите ( .pdf )12.05.2021.
РОП-ВРС-4244-ЛОЦ-12021 преузмите ( .pdf )12.05.2021.
РОП-ВРС-4348-ЛОЧ-22021 преузмите ( .pdf )12.05.2021.
РОП-ВРС-4590-ЛОЧ-22021 преузмите ( .pdf )12.05.2021.
РОП-ВРС-5367-ЛОЦ-12021 преузмите ( .pdf )12.05.2021.
РОП-ВРС-562-ЛОЦ-12021 преузмите ( .pdf )12.05.2021.
РОП-ВРС-5991-ЛОЦ-12021 преузмите ( .pdf )12.05.2021.
РОП-ВРС-7080-ЛОЦ-12021 преузмите ( .pdf )12.05.2021.
РОП-ВРС-7265-ЛОЦ-12021 преузмите ( .pdf )12.05.2021.
РОП-ВРС-7434-ЛОЦ-12021 преузмите ( .pdf )12.05.2021.
РОП-ВРС-8029-ЛОЦ-12021 преузмите ( .pdf )12.05.2021.
РОП-ВРС-8115-ЛОЦ-12021 преузмите ( .pdf )12.05.2021.
РОП-ВРС-8169-ЛОЦ-12021 преузмите ( .pdf )12.05.2021.
РОП-ВРС-8231-ЛОЦ-12021 преузмите ( .pdf )12.05.2021.
РОП-ВРС-8519-ЛОЦ-12021 преузмите ( .pdf )12.05.2021.
РОП-ВРС-8745-ЛОЦ-12021 преузмите ( .pdf )12.05.2021.
РОП-ВРС-9580-ЛОЦ-12021 преузмите ( .pdf )12.05.2021.
РОП-ВРС-9661-ЛОЦ-12021 преузмите ( .pdf )12.05.2021.
РОП-ВРС-9955-ЛОЦ-12021 преузмите ( .pdf )12.05.2021.
РОП-ВРС-11391-ЛОЦ-12021 преузмите ( .pdf )19.05.2021.
РОП-ВРС-11856-ЛОЦ-12021 преузмите ( .pdf )19.05.2021.
РОП-ВРС-13215-ЛОЦ-12021 преузмите ( .pdf )19.05.2021.
РОП-ВРС-12386-ЛОЦ-12021 преузмите ( .pdf )27.05.2021.
РОП-ВРС-12554-ЛОЦ-12021 преузмите ( .pdf )27.05.2021.
РОП-ВРС-13126-ЛОЦ-12021 преузмите ( .pdf )27.05.2021.
РОП-ВРС-14857-ЛОЦ-12021 преузмите ( .pdf )27.05.2021.
РОП-ВРС-15263-ЛОЦ-12021 преузмите ( .pdf )27.05.2021.
РОП-ВРС-13956-ЛОЦ-12021 преузмите ( .pdf )01.06.2021.
РОП-ВРС-13821-ЛОЦ-12021 преузмите ( .pdf )04.06.2021.
РОП-ВРС-131126-ЛОЧ-22021 преузмите ( .pdf )11.06.2021.
РОП-ВРС-13849-ЛОЦ-12021 преузмите ( .pdf )11.06.2021.
РОП-ВРС-13956-ЛОЦ-12021 - 2 преузмите ( .pdf )15.06.2021.
РОП-ВРС-14999-ЛОЦ-12021 преузмите ( .pdf )15.06.2021.
РОП-ВРС-15313-ЛОЦ-12021 преузмите ( .pdf )15.06.2021.
РОП-ВРС-17122-ЛОЦ-12021 преузмите ( .pdf )15.06.2021.
РОП-ВРС-13999-ЛОЦ-12021 преузмите ( .pdf )19.06.2021.
РОП-ВРС-14857-ЛОЧ-22021 преузмите ( .pdf )19.06.2021.
РОП-ВРС-15263-ЛОЧ-22021 преузмите ( .pdf )19.06.2021.
РОП-ВРС-16077-ЛОЦ-12021 преузмите ( .pdf )19.06.2021.
РОП-ВРС-16511-ЛОЦ-12021 преузмите ( .pdf )19.06.2021.
РОП-ВРС-16553-ЛОЦ-12021 преузмите ( .pdf )19.06.2021.
РОП-ВРС-13702-ЛОЦ-22021 преузмите ( .pdf )23.06.2021.
РОП-ВРС-13956-ЛОЧ-22021 преузмите ( .pdf )23.06.2021.
РОП-ВРС-14891-ЛОЦ-12021 преузмите ( .pdf )23.06.2021.
РОП-ВРС-16634-ЛОЦ-12021 преузмите ( .pdf )23.06.2021.
РОП-ВРС-15174-ЛОЦ-12021 преузмите ( .pdf )29.06.2021.
РОП-ВРС-16036-ЛОЦ-12021 преузмите ( .pdf )29.06.2021.
РОП-ВРС-16147-ЛОЦ-12021 преузмите ( .pdf )29.06.2021.
РОП-ВРС-16459-ЛОЦ-12021 преузмите ( .pdf )29.06.2021.
РОП-ВРС-16553-ЛОЧ-22021 преузмите ( .pdf )29.06.2021.
РОП-ВРС-17230-ЛОЦ-12021 преузмите ( .pdf )29.06.2021.
РОП-ВРС-18117-ЛОЦ-12021 преузмите ( .pdf )29.06.2021.
РОП-ВРС-18326-ЛОЦ-12021 преузмите ( .pdf )29.06.2021.
РОП-ВРС-15264-ЛОЦ-12021 (1) преузмите ( .pdf )16.07.2021.
РОП-ВРС-15264-ЛОЦ-12021 (2) преузмите ( .pdf )16.07.2021.
РОП-ВРС-15264-ЛОЦ-12021 (3) преузмите ( .pdf )16.07.2021.
РОП-ВРС-15264-ЛОЦ-12021 (4) преузмите ( .pdf )16.07.2021.
РОП-ВРС-16459-ЛОЧ-22021 преузмите ( .pdf )16.07.2021.
РОП-ВРС-17230-ЛОЧ-22021 преузмите ( .pdf )16.07.2021.
РОП-ВРС-18223-ЛОЦ-12021 преузмите ( .pdf )16.07.2021.
РОП-ВРС-18731-ЛОЦ-12021 преузмите ( .pdf )16.07.2021.
РОП-ВРС-18767-ЛОЦ-12021 (2) преузмите ( .pdf )16.07.2021.
РОП-ВРС-18767-ЛОЦ-12021 преузмите ( .pdf )16.07.2021.
РОП-ВРС-18994-ЛОЦ-12021 преузмите ( .pdf )16.07.2021.
РОП-ВРС-19377-ЛОЦ-12021 преузмите ( .pdf )16.07.2021.
РОП-ВРС-19496-ЛОЦ-12021 (1) преузмите ( .pdf )16.07.2021.
РОП-ВРС-19496-ЛОЦ-12021 (2) преузмите ( .pdf )16.07.2021.
РОП-ВРС-19496-ЛОЦ-12021 (3) преузмите ( .pdf )16.07.2021.
РОП-ВРС-21737-ЛОЦ-12021 преузмите ( .pdf )16.07.2021.
РОП-ВРС-36713-ЛОЦ?-42021 преузмите ( .pdf )16.07.2021.
РОП-ВРС-13999-ЛОЦ-22021 преузмите ( .pdf )06.08.2021.
РОП-ВРС-20030-ЛОЦ-12021 преузмите ( .pdf )06.08.2021.
РОП-ВРС-20144-ЛОЦ-22021 преузмите ( .pdf )06.08.2021.
РОП-ВРС-21725-ЛОЦ-12021 преузмите ( .pdf )06.08.2021.
РОП-ВРС-21874-ЛОЦ-12021 преузмите ( .pdf )06.08.2021.
РОП-ВРС-22571-ЛОЦ-12021 преузмите ( .pdf )06.08.2021.
РОП-ВРС-22842-ЛОЦ-12021 преузмите ( .pdf )06.08.2021.
РОП-ВРС-23048-ЛОЦ-12021 преузмите ( .pdf )06.08.2021.
РОП-ВРС-23574-ЛОЦ-12021 преузмите ( .pdf )06.08.2021.
РОП-ВРС-17517-ЛОЧ-22021 преузмите ( .pdf )12.08.2021.
РОП-ВРС-19496-ЛОЧ-22021 преузмите ( .pdf )12.08.2021.
РОП-ВРС-22875-ЛОЦ-12021 преузмите ( .pdf )12.08.2021.
РОП-ВРС-23853-ЛОЦ-12021 преузмите ( .pdf )12.08.2021.
РОП-ВРС-22390-ЛОЧ-22021 преузмите ( .pdf )19.08.2021.
РОП-ВРС-21737-LOCН-22021 преузмите ( .pdf )21.09.2021.
РОП-ВРС-23048-LOC-12021 Допунско решење о ЛОЦ преузмите ( .pdf )21.09.2021.
РОП-ВРС-23317-LOCH-22021 преузмите ( .pdf )21.09.2021.
РОП-ВРС-25265-LOC-12021 преузмите ( .pdf )21.09.2021.
РОП-ВРС-25594-LOC-12021 преузмите ( .pdf )21.09.2021.
РОП-ВРС-26502-LOC-12021 преузмите ( .pdf )21.09.2021.
РОП-ВРС-27167-LOC-12021 преузмите ( .pdf )21.09.2021.
РОП-ВРС-27779-LOC-12021 преузмите ( .pdf )21.09.2021.
РОП-ВРС-27991-LOC-12021 преузмите ( .pdf )21.09.2021.
РОП-ВРС-27244-ЛОЦ-12021 преузмите ( .pdf )18.10.2021.
РОП-ВРС-30929-ЛОЦ-12021 преузмите ( .pdf )18.10.2021.
РОП-ВРС-31406-ЛОЦ-12021 преузмите ( .pdf )18.10.2021.
РОП-ВРС-34916-ЛОЦ-12021 преузмите ( .pdf )18.10.2021.
РОП-ВРС-1585-ЛОЦА-82021 преузмите ( .pdf )29.11.2021.
РОП-ВРС-27981-ЛОЧ-22021 преузмите ( .pdf )29.11.2021.
РОП-ВРС-34355-ЛОЧ-22021 преузмите ( .pdf )29.11.2021.
РОП-ВРС-34479-ЛОЧ-22021 преузмите ( .pdf )29.11.2021.
РОП-ВРС-34896-ЛОЦ-12021 преузмите ( .pdf )29.11.2021.
РОП-ВРС-35517-ЛОЧ-22021 преузмите ( .pdf )29.11.2021.
РОП-ВРС-37787-ЛОЦ-12021 преузмите ( .pdf )29.11.2021.
РОП-ВРС-39008-ЛОЦ-12021 преузмите ( .pdf )13.12.2021.
РОП-ВРС-39213-ЛОЦ-12021 преузмите ( .pdf )13.12.2021.


Закључци о одбацивању

Документ Датум објављивања
РОП-ВРС-21874-ЛОЦ-12021 преузмите ( .pdf )06.08.2021.
РОП-ВРС-22842-ЛОЦ-12021 преузмите ( .pdf )06.08.2021.
РОП-ВРС-22390-ЛОЦ-12021 преузмите ( .pdf )12.08.2021.
РОП-ВРС-23317-ЛОЦ-12021 преузмите ( .pdf )12.08.2021.
РОП-ВРС-24522-LOC-12021 преузмите ( .pdf )21.09.2021.
РОП-ВРС-24522-LOCH-22021 преузмите ( .pdf )21.09.2021.
РОП-ВРС-33166-ЛОЦ-12021 преузмите ( .pdf )18.10.2021.
РОП-ВРС-34275-ЛОЦ-12021 преузмите ( .pdf )18.10.2021.
РОП-ВРС-34355-ЛОЦ-12021 преузмите ( .pdf )18.10.2021.
РОП-ВРС-34479-ЛОЦ-12021 преузмите ( .pdf )18.10.2021.
РОП-ВРС-28789-ЛОЧ-22021 преузмите ( .pdf )13.12.2021.
РОП-ВРС-44340-ЛОЦ-12021 преузмите ( .pdf )13.12.2021.
РОП-ВРС-44804-ЛОЦ-12021 преузмите ( .pdf )13.12.2021.
 • 1
 • gik
 • parking
 • egradjanin
 • Interna revizija
 • softgreen
 • Interesovanje za vakcinu
 • banner-eVrtic.jpg
 • Uzmi racun i pobedi
 • Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде
 • banner-Covid19.jpg
 • banner_Uvid
 • Подршка социјалној инклузији Рома у Вршцу
 • komasacijaCI.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Грађански водич кроз одлуку о буџету
 • Регистрација стамбених заједница
 • Регистрација стамбених заједница
 • Objedinjena procedura
 • LAP